Thứ Bảy, 18/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 22/12/2022 13:0'(GMT+7)

Tích cực đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền và triển khai toàn diện các hoạt động công tác tuyên giáo

Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và các nghị quyết, kế hoạch, công văn của Tỉnh ủy với điểm cầu chính tại hội trường Tỉnh ủy, từ đó tiếp sóng đến 8 điểm cầu tại các địa bàn.

Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và các nghị quyết, kế hoạch, công văn của Tỉnh ủy với điểm cầu chính tại hội trường Tỉnh ủy, từ đó tiếp sóng đến 8 điểm cầu tại các địa bàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện công tác tuyên giáo trên địa bàntỉnh. Từ công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, báo chí - xuất bản, hoạt động báo cáo viên,giáo dục lý luận chính trịthông đối ngoại, tuyên truyển biển đảo, biên giới quốc giađến nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, khoa giáo, văn hóa-văn nghệ đều được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng, kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh chỉ đạo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh và tăng cường quảng bá hình ảnh con người, quê hương, tiềm năng, thế mạnh của Vĩnh Long đến rộng rãi các địa phương trong cả nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, để chủ động đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và yêu cầu thực tiễn, ban tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy định hướng và kịp thời ban hành nhiều công văn, kế hoạch, hướng dẫn, tài liệu, đề cương tuyên truyền sâu rộng các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh và địa phương

Ngoài việc cung cấp tài liệu thông qua hội nghị báo cáo viên hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn chủ động biên soạn và định kỳ hàng tháng cung cấp thông tin báo cáo viên bằng các hình thức như: Tài liệu tham khảo cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh và cán bộ hưu trí thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; Thông tin thời sự, định hướng tuyên truyền cho báo cáo viên cấp cơ sở, triển khai tuyên truyền miệng hàng trăm nghìn cuộc, cho hàng chục triệu lượt người nghe trong năm. Bên cạnh đó, đã kịp thời triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luậncủa Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và các kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,5,6 khóa XIII; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 202của tỉnh về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong  gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mớinội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngNghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp với số lượng đảng viên tham dự đều đạt trên 99% mỗi cuộc. Đồng thời, hàng tuần, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn biên tập bản tin là các chỉ thị, nghị quyết, văn bản mới ban hành để chuyển cho cho đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố thực hiện "Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống"tuyên truyền qua hệ thống 1.815 cụm loa truyền thanh không dây ấp, khóm/107 xã phường, thị trấn, thu hút trên 60.000 lượt người nghe/buổi/02 giờsau chương trình thời sự tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long.

Đặc biệt, trong năm 2022, về công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, nổi bật là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưBan Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ Dinh (1732 – 2022), 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long (1832-2022), 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long (1992 - 2022) gắn với47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng(11/6/1912 -11/6/2022)và kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022), với các hội thảo khoa học và lễ kỷ niệm cấp quốc gia, cấp tỉnh được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có tính giáo dục sâu sắc, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp, đúng quy định

Ngoài việc tham mưu phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, lễ kỷ niệm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long xây dựng các phim tư liệu, các chương trình văn nghệ chính luận đặc biệt; đồng thời biên soạn, xuất bản sách có liên quan các sự kiện phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, chú trọng hướng đến cơ sở, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số kết hợp với tổ chức phát động và phản ánh các phong trào thi đua yêu nước để chào mừng. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức các cuộc sinh hoạt truyền thống, về nguồn, tham quan triển lãm, nghe nói chuyện chuyên đề nhân mỗi dịp kỷ niệm cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên tham dự. Riêng cuộc thi tìm hiểu thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt bằng hình thức trực tuyến đã thu hút 20.408 thí sinh dự thi và hình thức thi viết đã tiếp nhận 4.629 bài viết dự thi, sau đó đã được chọn ra in thành sách.

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong năm 2022 cơ bản đã được triển khai một cách sâu rộng, thiết thực thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng mang lại những kết quả đáng phấn khởi. Từ đó, để phát huy thành quả, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền làm cơ sở để triển khai toàn diện các hoạt động của công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, thiết nghĩ, cần tập trung một số vấn đề sau:

Một là, tiếp tục tham mưu cấp ủy đổi mới hình thức triển khai, học tập quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mới ban hành. Trong đó, tăng cường bám sát địa bàn cơ sở, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai và thực hiện nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, đặc biệt là tham mưu cấp ủy chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm, đi trễ, làm việc riêng trong khi nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết.

Hai là, chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng trong công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, nhất là định hướng tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và địa phương trong năm 2023. Đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, xử lý kịp thời đối với những luận điệu sai trái, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên không gian mạng, nhất là việc rà soát các hoạt động tuyên truyền, chia sẻ, bình luận xung quanh các sự kiện, ngày lễ lớn với các nội dung phức tạp liên quan đến an ninh chính trị; tham mưu chỉ đạo viết bài đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc công khai trên báo chí và trên internet, đảm bảo giữ vững ổn định chính trịtư tưởng, trật tự an toàn xã hội. Phát huy vai trò, thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội.

Ba là, quản lý chặt, theo dõi sát, đánh giá chất lượng đúng, để kịp thời tham mưu cấp ủy củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt. Duy trì, đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị báo cáo viên, hội nghị thông tin thời sự thường kỳ. Đổi mới, nâng cao chất lượng biên soạn thông tin thời sự, tài liệu tham khảo.

Bốn là, tăng cường chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởngChú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp và trung tâm chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm là, nâng cao chất lượng dự báo tình hình hình, nhất là công tác nghiên cứu dư luận xã hội; chú trọng nắm bắt, phản ánh, tổng hợp, phân tích, đề xuất các giải pháp phù hợp báo cáo với cấp ủy giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tuyên truyền là đem một việc gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”, mong rằng với các nhiệm vụ cơ bản cần tập trung nêu trên, công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong năm 2023 sẽ tiếp tục gặt hái những kết quả tốt đẹp mới, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương, đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Nguyễn Thị Minh Trang
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long
Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất