Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 20/12/2022 14:4'(GMT+7)

An Giang: Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2022, tình hình thế giới, khu vực, trong nước diễn biến nhanh chóng, khó lường, tác động nhiều chiều đến nước ta, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng. Trong bối cảnh đó, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, toàn ngành Tuyên giáo An Giang đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong Nhân dân. Đóng góp tích cực cho việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác tư tưởng, lý luận, công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ được tổ chức thực hiện tốt; công tác báo chí, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo được triển khai thường xuyên, hiệu quả; công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống được quan tâm nhiều hơn.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa nhiều mô hình mới, cách làm hay. Ngành Tuyên giáo đã tham mưu biên soạn xuất bản Chuyên đề năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đồng thời tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, hướng dẫn sinh hoạt thường xuyên Chuyên đề trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tổ chức thành công Giao lưu gương điển hình học tập và làm theo Bác năm 2021 - 2022 gắn với phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 - 2023.

Các đại biểu chủ trì hội nghị.

Các đại biểu chủ trì hội nghị.

Chủ động triển khai, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức rất thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh “An Giang 190 năm hình thành và phát triển (1832 - 2022)” làm cơ sở, luận cứ khoa học để tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 22/11 hằng năm làm Ngày truyền thống tỉnh An Giang. Đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc; cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các sự kiện lớn, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; chủ động theo dõi địa bàn, điều tra xã hội học về dư luận xã hội, trên cơ sở đó phản ánh, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và các sở, ngành, địa phương nhiều thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Tham mưu, giúp cấp ủy sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết về các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; Y tế; Dân số,… Tập trung chỉ đạo tổ chức, định hướng công tác tuyên truyền 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 – 2022), tham mưu tổ chức Sáng tác ca khúc về An Giang; tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022… với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt góp phần vào thành công chung 2 sự kiện lớn của tỉnh: Chương trình “Khúc tráng ca hòa bình” tại điểm cầu An giang và Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày Truyền thống thành lập tỉnh An Giang;…
 

Đồng chí Phạm Quang Bản, Phó Vụ Trưởng Cơ quan thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Đồng chí Phạm Quang Bản, Phó Vụ Trưởng Cơ quan thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ, những người làm công tác Tuyên giáo trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong năm qua.

Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí cơ bản nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ được trình bày trong dự thảo báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị; đồng thời đề nghị ngành Tuyên giáo quan tâm một số vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm: Làm tốt chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy các cấp trên lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng. Quan tâm hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Tham mưu cấp uỷ sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI trên lĩnh vực Tuyên giáo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng những ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023; tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch, các chủ trương, giải pháp để thích ứng an toàn dịch bệnh COVID-19. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ, giáo dục, khoa học, môi trường, y tế và an sinh xã hội trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với các ngành trong công tác tổ chức tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc. Làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình; kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm để định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; đấu tranh phản bác có hiệu quả với những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhanh chóng ban hành Chuyên đề năm 2023 “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề trong toàn Đảng bộ. Phát hiện và đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa.

Tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 63-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”;  triển khai có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. 

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối văn hóa nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nội dung Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, nhất là phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư về công tác văn hóa. Quan tâm tham mưu, đôn đốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, nhóm chuyên gia 35… Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cho cấp ủy trong các lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn xã hội cùng tham gia công tác Tuyên giáo.

Phát huy những kết quả đạt được Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm” năm 2022 trên địa bàn tỉnh, tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tiến hành ký kết Chương trình phối hợp với 5 cơ quan gồm: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể

Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể

Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 cá nhân

Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 cá nhân

Nhân Hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 63-KH/TU, ngày 31/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng 7 tập thể đạt thành tích trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo năm 2022.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng 7 tập thể đạt thành tích trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo năm 2022.

Tin, ảnh: Nguyễn Ngọc Hân
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ An Giang

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất