Thứ Bảy, 15/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 13/5/2021 6:0'(GMT+7)

Bắc Giang học và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng

Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen về học và làm theo Bác cho 15 tập thể tiêu biểu tại hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh diễn ra ngày 26/8/2019 .

Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen về học và làm theo Bác cho 15 tập thể tiêu biểu tại hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh diễn ra ngày 26/8/2019 .

GẮN VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 VỚI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4

Việc gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể; từng bước ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị…; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử và hiệu quả công tác, ý thức phục vụ nhân dân, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kèm theo mẫu bảng đăng ký để cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Trong kế hoạch làm theo có nội dung học tập, làm theo và cam kết, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký từ 1-2 việc làm theo, đồng thời xác định nhiệm vụ giải pháp thực hiện, thời gian hoàn thành. Từ năm 2017-2020, hầu hết cán bộ, đảng viên (trừ đảng viên cao tuổi miễn sinh hoạt) đã xây dựng kế hoạch học tập và báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để theo dõi, kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy đã coi đây là một trong những tiêu chuẩn để kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên cuối năm. Nhờ đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã khắc phục những mặt còn yếu kém, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, tích cực hơn trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên tận tụy với công việc, tận tụy với nhân dân.

Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân; nhiều người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu đã tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội, tạo được niềm tin của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo và công tác kiểm tra, sơ kết được thực hiện bài bản, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Thông qua đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong 05 năm, có 307.129/318.586 (bằng 96%) đảng viên (trừ đảng viên miễn sinh hoạt) có kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để tăng cường đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 624-CV/TU ngày 01/3/2017 chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tự kiểm điểm tập thể, tự phê bình về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại các buổi sinh hoạt chi bộ, họp cấp ủy hằng tháng. Qua kiểm tra đã có 100% các cấp ủy, tổ chức đảng trong các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng đã yêu cầu từng đảng viên tự kiểm điểm, liên hệ với bản thân, đối chiếu với kế hoạch của cá nhân đăng ký học tập, làm theo và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đẳng viên thẳng thắn tự nhận khuyết điểm, hạn chế trong công tác, sinh hoạt hằng ngày; cấp ủy gợi ý kiểm điểm sâu đối với các đảng viên có biểu hiện suy thoái, chất lượng hoạt động hạn chế để chi bộ góp ý, rút kinh nghiệm. Ngoài ra, nhiều cấp ủy cấp huyện đã chỉ đạo việc sinh hoạt chi bộ chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo định kỳ hằng quý, tiêu biểu là các huyện ủy: Lạng Giang, Tân Yên, Yên Thế, Hiệp Hòa, Lục Nam, Thành ủy Bắc Giang, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân đạm và Hòa chất Hà Bắc.

Giao lưu các điển hình tiên tiến về học và làm theo Bác của tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Giao lưu các điển hình tiên tiến về học và làm theo Bác của tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN NHỮNG MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM HIỆU QUẢ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí Trung ương trong giới thiệu, tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh. Trong 05 năm qua, toàn tỉnh có 42.413 tin, bài; 6.938 xuất bản phẩm và 2.274 sự kiện, chương trình tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... điển hình là: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thực hiện trên 550 tin, bài (trong đó có 75 phóng sự, 04 phim tài liệu, 14 tọa đàm) và duy trì chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (mỗi tháng 02 số, mỗi số 10 phút). Báo Bắc Giang tuyên truyền hơn 650 tin, bài, ảnh (trong đó hơn 250 tác phẩm trên điện tử, còn lại trên báo in); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giới thiệu trên 120 tin, bài về cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân điển hình làm theo Bác trên Bản tin Thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng; cấp huyện và cơ sở đã giới thiệu, tuyên truyền hàng nghìn gương điển hình tiên tiến... Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức 15 trại sáng tác văn học nghệ thuật, trong đó có 6 trại sáng tác theo chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", có hơn 1.000 tác phẩm ở các loại hình văn học nghệ thuật; xuất bản 69 tập sách văn học nghệ thuật, 120 tác phẩm ở các thể loại văn học nghệ thuật; hội viên có 92 giải thưởng cấp quốc gia, khu vực, địa phương ở các lĩnh vực chuyên ngành, trong đó có 02 hội viên lĩnh vực Âm nhạc và Văn học đạt 02 giải thưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương giao tặng năm 2020.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn xây dựng, nhân rộng và tuyên truyền về các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, mỗi huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lựa chọn ít nhất 1/3 số cấp trưởng của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp mình quản lý để xây dựng điển hình người đứng đầu học tập và làm theo Bác; mỗi cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị chọn ít nhất 2 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là những cá nhân tiêu biểu để bồi dưỡng, xây dựng thành điển hình. Các gương điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời viết bài giới thiệu trên bản tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Định kỳ hằng quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tọa đàm về gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác. Hoạt động biểu dương, khen thưởng, báo công dâng Bác về các điển hình tiên tiến cũng được các cấp ủy quan tâm khi sơ kết định kỳ vào dịp 19/5 hằng năm, góp phần tạo sự lan tỏa, nhân rộng “người tốt, việc tốt” trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và các tổ chức hội do Đoàn làm nòng cốt, định hướng chính trị và phụ trách. Chỉ đạo 100% đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn”“Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”, "Tuổi trẻ Bắc Giang tự hào theo dấu chân Bác"... với trên 2.600 buổi sinh hoạt được tổ chức thu hút hơn 100.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia…

 Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng 19 tập thể, 34 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng 15 tập thể, 35 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Cấp huyện và cơ sở trong 5 năm qua đã biểu dương, khen thưởng cho 1.417 tập thể và 3.899 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI, SÁNG TẠO, CÁCH LÀM HIỆU QUẢ

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong Đảng bộ tỉnh đã có một số điểm mới, sáng tạo, cách làm hiệu quả được sơ kết rút kinh nghiệm để nhân rộng:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến đến cấp xã học tập, quán triệt, triển khai các chuyên đề hằng năm; ban hành Công văn số 624-CV/TU ngày 01/3/2017 về thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành 90.000 cuốn Sổ tay về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm. Sổ tay được phát miễn phí cho đảng viên trong toàn Đảng bộ, sử dụng trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới". Cuộc thi có sức lan tỏa rất lớn trong cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Bắc Giang và các tỉnh bạn với trên 92.000 bài dự thi tham gia, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là diễn đàn để cán bộ, đảng viên, nhân dân đóng góp các ý tưởng mới xây dựng Đảng, xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng phát triển.

Một số huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã có nhiều sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW như: Đảng bộ huyện Tân Yên, huyện Lạng Giang tổ chức xây dựng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề bức xúc ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Thành ủy Bắc Giang áp dụng phần mềm quản lý việc "làm theo" của tập thể, cá nhân để thống nhất quản lý, chỉ đạo từ thành phố đến cơ sở; Huyện ủy Tân Yên ban hành 5 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp gắn với chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện; Huyện ủy Hiệp Hòa tổ chức cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Huyện ủy Lục Ngạn phát động phong trào làm việc theo Bác "Làm hết việc, chứ không chỉ làm hết giờ" đối với cán bộ, công chức, người lao động trong huyện;Huyện ủy Lục Nam lựa chọn 10 nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm “tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên; Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh phong trào "tự soi, tự sửa" và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”;Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo trong doanh nghiệp theo chủ đề "Xây dựng, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác", "Mỗi cấp ủy viên xây dựng một điển hình tiên tiến, mỗi đảng viên làm một việc tốt tiêu biểu".

Bắc Giang chú trọng xây dựng điển hình học và làm theo Bác. Trong ảnh: Hội Cựu chiến binh phường Lê Lợi tham gia bảo đảm trật tự đô thị. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Bắc Giang chú trọng xây dựng điển hình học và làm theo Bác. Trong ảnh: Hội Cựu chiến binh phường Lê Lợi tham gia bảo đảm trật tự đô thị. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các phong trào, cuộc vận động thiết thực, như: Phong trào thi đua mỗi cấp hội phụ nữ xây dựng mới 01 hoạt động "làm theo" Bác... ; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Dân vận khéo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "hiến đất làm đường, góp công, góp sức cứng hóa đường giao thông nông thôn", "tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19"… Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương sáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các cấp chính quyền lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm tổ chức thực hiện đã mang lại kết quả tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng cao, bình quân đạt 14%/năm, thuộc nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất của cả nước. Quy mô nền kinh tế được mở rộng, giá trị tổng sản phẩm (GRDP) năm 2020 gấp hơn 2 lần năm 2015, vươn lên đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 2 trong vùng Trung du miền núi phía Bắc. Thu ngân sách tăng gần 19%/năm, năm 2020 đạt 12.400 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 2.900 USD/người/năm, lần đầu tiên vượt so với bình quân chung toàn quốc; Tỷ lệ hộ nghèo giảm khá nhanh (từ 13,9% vào năm 2015 xuống còn 3,5% vào năm 2020), nhất là các xã đặc biệt khó khăn (giảm từ 51,6% xuống còn 17,8%). Phong trào nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Có 3/9 huyện và 127/184 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 69%). Phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển chưa từng có từ trước đến nay, chỉ trong hơn 02 năm toàn tỉnh đã bê tông hóa theo tiêu chuẩn và quy chuẩn 4.231 km. Văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, các chính sách về an sinh, phúc lợi xã hội, người có công, người nghèo được chăm lo thường xuyên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt và thực chất.

Thực hiện đăng ký làm theo, hằng năm mỗi tập thể, cá nhân lựa chọn từ 01 đến 02 việc làm theo gắn với nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Trong 05 năm, toàn tỉnh có 24.067 việc của tập thể, 1.024.574 việc của cá nhân đăng ký làm theo Bác. Kết quả thực hiện, số việc đăng ký đã thực hiện của tập thể đạt 23.533 (bằng 97,8%)%, của cá nhân đạt 1.001.762 (bằng 97,8%). Thông qua thực hiện những việc đăng ký làm theo Bác đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị và có vai trò tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐẶT RA TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, phát huy kết quả và kinh nghiệm thu được, tích cực khắc phục những hạn chế đã chỉ ra trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong 05 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, bảo đảm sát với thực tế địa phương và tập trung vào một số trọng tâm sau:

Một là, tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tập trung cao thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hai là, chú trọng việc đăng ký và làm theo Bác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị. Tiếp tục lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, những việc nổi cộm, bức xúc, những việc mà cán bộ, đảng viên, người dân quan tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, giải quyết theo phương châm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ và bảo đảm hiệu quả. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm việc xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tiếp tục rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ngành, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ba là, tăng cường chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ theo tinh thần Công văn số 624-CV/TU ngày 01/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh. Thực hiện nghiêm Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, Quy định về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì nghiêm việc giảng dạy nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông để có những sản phẩm báo chí hay, hấp dẫn, sâu sắc… nhằm tuyên truyền, giới thiệu quá trình thực hiện và kết quả việc học tập và làm theo Bác. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đầu tư nhiều hơn cho các chương trình, chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tìm tòi những thể hiện mới, hấp dẫn, thuyết phục để tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Năm là, kiên trì, kiên quyết khắc phục tính hình thức trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, nhất là vào dịp sinh nhật Bác (ngày 19/5 hằng năm). Đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực./.

Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất