Thứ Bảy, 20/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 16/9/2020 9:20'(GMT+7)

TPHCM: Chậm nhất, ngày 30/9/2020 sẽ cấp giấy phép hoạt động mới cho các cơ quan báo chí

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức giao Sở Thông tin và Truyền thông TP khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan báo chí hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí; đảm bảo chậm nhất đến ngày 30/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động mới cho các cơ quan báo chí. Đồng thời, tham mưu UBND TP văn bản trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng quy định đối với việc thành lập các cơ quan báo chí thuộc UBND TP. Cũng như chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các bước thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí đối với từng đối tượng cụ thể, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp.

Mặt khác, UBND TP giao Sở Nội vụ khẩn trương có văn bản báo cáo tham mưu đề xuất UBND TP về việc thành lập các cơ quan báo chí thuộc UBND TP theo quy định. Song song đó, hướng dẫn các cơ quan chủ quản báo chí hoàn chỉnh hồ sơ tổ chức lại cơ quan báo chí thuộc UBND TP theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Cũng như phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, trình UBND TP trước ngày 20/9/2020 để gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Căn cứ các quy định hiện hành, tham mưu đề xuất UBND TP về số lượng Phó Tổng Biên tập, phụ cấp chức vụ lãnh đạo và các vấn đề liên quan đến nhân sự của các cơ quan báo chí thuộc UBND TP.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan báo chí thực hiện các quy định liên quan đến tài chính, tài sản.

Ngoài ra, UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của báo Thể thao TP, đặc biệt về vấn đề tài chính, quản lý và sử dụng tài sản từ khi được giao đến nay, trình UBND TP.

Theo Trang điện tử Đảng bộ Thanh phố Hồ Chí Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất