Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 30/12/2021 21:45'(GMT+7)

Cần Thơ: Những dấu ấn quan trọng công tác tuyên giáo 2021

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN, THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI GẮN CHẶT VỚI NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Bám sát sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và yêu cầu thực tiễn của thành phố nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố và các địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo các cấp tích cực tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện chính trị trọng đại, thành tựu nổi bật của đất nước, địa phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội,… trọng tâm tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Ngay từ đầu năm, Thành ủy Cần Thơ và các cấp ủy đảng trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố về chủ quyền biển, đảo và phân giới cắm mốc; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt là sự nỗ lực của cả nước và thành phố trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vận động, kêu gọi sự hỗ trợ của kiều bào ta ở nước ngoài tích cực chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch. Nhiều địa phương, đơn vị đã nghiên cứu vận dụng hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tế diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; thông qua việc kết nối phần mềm trực tuyến, các đơn vị đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tọa đàm về biển, đảo, phân giới cắm mốc đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố, nhất là thế hệ trẻ.

Tiếp tục khẳng định vai trò của công tác tuyên truyền miệng, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nhất là việc chuyển tải thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tránh tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch bệnh.

Hội thi báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) giỏi cấp thành phố năm 2021 với hình thức trực tuyến

Hội thi báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) giỏi cấp thành phố năm 2021 với hình thức trực tuyến

Thực hiện tốt hoạt động cung cấp thông tin báo cáo viên, tuyên truyền viên theo định kỳ. Duy trì, nâng cao chất lượng việc biên soạn bản tin, tài liệu, kịp thời phục vụ thiết thực cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên và sinh hoạt chi bộ hàng tháng đúng thời gian quy định, được cán bộ, đảng viên đánh giá cao. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ thành phố Cần Thơ (http://thanhuycantho.vn) và Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ (http://bantuyengiao.cantho.gov.vn) đảm bảo việc đăng tải các tin tức về tình hình thời sự, chính trị của địa phương và kết quả quan trọng trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới... Trong đó, chú trọng thông tin, tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Hoạt động báo chí tiếp tục bám sát nội dung định hướng, tập trung thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm về Nghị quyết nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố năm 2021; việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, tăng cường các hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thành phố đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tốt, công tác chăm sóc sức khỏe, an toàn tính mạng cho Nhân dân được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Báo chí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đồng hành cùng thành phố trong việc lan tỏa những nghĩa cử, hình ảnh đẹp của toàn xã hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần tăng cường niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG

Trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn thành phố trực tiếp chịu nhiều tác động, đòi hỏi các địa phương, đơn vị nghiên cứu, vận dụng đổi mới hình thức đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, Ban Tuyên giáo phối hợp với Trung tâm Chính trị các quận, huyện tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị với quyết tâm cao nhất để hoàn thành tiến độ theo kế hoạch đề ta; trong đó hình thức học trực tuyến được khai thác và phát huy tốt, nội dung bám sát chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản; các chương trình bồi dưỡng chuyên đề; các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ; các chương trình lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở theo hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn địa phương.

Duy trì hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị. Các quận, huyện tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức của địa phương; thường xuyên tạo điều kiện cho các giảng viên bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực, như: thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cập nhật kiến thức, nội dung mới vào chương trình giảng dạy, qua đó từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong tình hình mới.

Triển khai bài bản công tác kiểm tra nhận thức lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên năm 2021. Theo đó, các cấp ủy đảng trực thuộc Thành ủy đã có kế hoạch kiểm tra nhận thức lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên năm 2021, nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên chưa được tiến hành theo kế hoạch.

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, giáo dục lịch sử truyền thống của dân tộc, địa phương luôn được các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm thực hiện. Thành phố tiến hành biên tập, tái bản quyển “Những viên ngọc quý” (tập 1 và 2)”; phối hợp biên soạn sách Bà mẹ Việt Nam Anh hùng thành phố Cần Thơ. Tiếp tục hướng dẫn và thẩm định công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử của các địa phương, đơn vị xã, phường, thị trấn.

TĂNG CƯỜNG NẮM BẮT, ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI

Ban Tuyên giáo các cấp thường xuyên thực hiện việc củng cố đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn thành phố. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp đã tích cực nắm bắt, tập hợp, phân tích, phản ánh kịp thời tình hình dư luận xã hội bằng nhiều hình thức phù hợp; trong đó, việc chuyển tải, nắm bắt, định hướng thông tin qua các nhóm Zalo, Facebook, Email… được thực hiện thường xuyên và rộng khắp. Chất lượng các thông tin phản ánh đảm bảo khách quan, chính xác; qua đó, tham mưu cấp ủy chỉ đạo, giải quyết kịp thời, góp phần tạo sự ổn định trong xã hội.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng các cuộc điều tra dư luận xã hội, phục vụ tốt công tác tham mưu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra.

BOX:  Năm 2021, Cần Thơ triển khai Thực hiện 03 cuộc điều tra xã hội học cấp thành phố: (1) Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, số lượng là 2.000 phiếu; (2) Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01/8/2016 của Thành ủy Cần Thơ “về đẩy mạnh phát triển du lịch”, số lượng 1.500 phiếu; (3) Đánh giá thực trạng tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến tại Đảng bộ thành phố Cần Thơ số lượng 1.000 phiếu.

TĂNG CƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VĂN NGHỆ, GÓP PHẦN NÂNG CAO ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NHÂN DÂN

Mặc dù năm 2021, hoạt động văn hóa, văn nghệ có phần trầm lắng hơn trước, do ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh COVID-19, Song, tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy lãnh đạo công tác quán triệt, triển khai, đôn đốc kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực công tác văn hóa, văn nghệ; quản lý di tích văn hóa, lịch sử. Hướng dẫn, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật cổ vũ, động viên, phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong phòng, chống đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, từng bước mang lại cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho Nhân dân.

Phối hợp tham mưu xây dựng Đề án phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020 - 2030 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hướng dẫn tổ chức thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn thành phố. Phát huy tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” gắn với thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch COVID-19 đối với từng khu dân cư, xóm ấp, hộ gia đình.

QUAN TÂM CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC KHOA GIÁO

Ban Tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành sơ kết, tổng kếtcác nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về lĩnh vực khoa giáo; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Tham mưu chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập chính trị hè năm 2021 về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấpnhiệm kỳ 2020 - 2025 trên lĩnh vực khoa giáo. Đồng thời, tập trung phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Phối hợp tham mưu chỉ đạo tổ chức tốt các kỳ thi trong điều kiện cả nước tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức khai giảng năm học mới đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch; nắm tình hình và chất lượng dạy và học theo hình thức trực tuyến như hiện nay.

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TUYÊN GIÁO

Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo các cấp từng bước được trẻ hóa, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có trách nhiệm với công việc, có quan điểm, lập trường vững vàng. Việc thực hiện chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị quận, huyện tiếp tục phát huy hiệu quả.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Tuyên giáo các cấptiếp tục được quan tâm thực hiện; thành phố có 22 đồng chí cán bộ lãnh đạo (Trưởng, Phó Ban cấp thành phố và quận, huyện) được tập huấn (trực tuyến) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp với Trường Chính trị thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng công tác Tuyên giáo cơ sở (năm 2021), tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên chưa được tiến hành theo kế hoạch.

Thực hiện Hướng dẫn số 170-HD/BTGTW, ngày 26/01/2021 về việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238-QC/TW của Ban Bí thư; Ban Tuyên giáo Thành ủy đã cụ thể hóa và ký kết Chương trình phối hợp với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố về phối hợp thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội và gii quyết các vn đ nổi cộm trong Nhân dân giai đoạn 2021 - 2026.

Năm 2021, ban tuyên giáo các cấp trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị cùng cấp trong việc tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực khoa giáo, công tác thông tin, tuyên truyền; nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phối hợp tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và địa phương; hướng dẫn, thẩm định các văn bản liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo. Nhìn chung, công tác phi hp gia ngành Tuyên giáo và các cơ quan qun lý nhà nước cùng cấp tiếp tục được thực hiện tốt, đạt nhiều kết quả tích cực.

 Nguyễn Ngọc Tâm

 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất