Thứ Tư, 24/7/2024

Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Quyết liệt từ cơ sở

Thời gian qua, Ðảng bộ huyện Lâm Hà từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình thực tiễn. Năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tại địa phương đã tiến hành kiểm tra 221 tổ chức đảng và 115 đảng viên; giám sát chuyên đề 61 tổ chức đảng và 147 đảng viên.

Qua kiểm tra, toàn đảng bộ thi hành kỷ luật 31 đảng viên, giải quyết tố cáo đối với bốn đảng viên. Trong đó, kiểm tra 10 tổ chức đảng và 12 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đã kết luận và thi hành kỷ luật năm đảng viên. Bí thư Huyện ủy Lâm Hà Hoàng Thanh Hải cho rằng, dù đã có sự đổi mới, quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát, nhưng số vụ việc được phát hiện, kiểm tra và xử lý còn ít, chưa tương xứng với mức độ vi phạm; trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao, còn có biểu hiện nhũng nhiễu… Từ thực tiễn đó, Huyện ủy xác định rõ những hạn chế, yếu kém và quyết tâm chấn chỉnh, nhất là điểm yếu về kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên. Năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực, vụ việc nổi cộm, địa bàn “nóng”. Cùng với đó, Ðảng bộ huyện chỉ đạo sát sao nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề của huyện năm nay: “Chấn chỉnh kỷ cương, phát huy trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp”.

Ðối với huyện Ðam Rông, năm 2018 là năm “bản lề”, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ ba, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngay từ đầu năm, Huyện ủy xây dựng kế hoạch và có tinh thần quyết tâm cao trong triển khai thực hiện công tác xây dựng Ðảng. Cùng với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra một tổ chức đảng và sáu đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua công tác kiểm tra, 28 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Bí thư Huyện ủy Ðam Rông Trần Minh Thức nhìn nhận: “Việc quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo xử lý nghiêm đối với những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đã kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ðảng”.

Từ việc kiểm tra, giám sát nhiều lãnh đạo chủ chốt ở cấp cơ sở, đến các ban, ngành và ban hành một số quyết định thi hành kỷ luật đã giúp huyện Lạc Dương có sự đánh giá, nhìn nhận rõ hơn trong điều hành công vụ và công tác sử dụng cán bộ. Từ năm 2015 đến năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy kiểm tra, giám sát 134 lượt tổ chức đảng, 29 lượt đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm hai tổ chức đảng và năm đảng viên; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 28 đảng viên (trong đó có hai đồng chí diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý). Phó Bí thư Huyện ủy Ya Ti Ong cho biết, bên cạnh việc có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những trường hợp vi phạm, Huyện ủy và UBKT Huyện ủy đã tổ chức phê bình, kiểm điểm nghiêm túc trường hợp có biểu hiện cần chấn chỉnh, chưa đến mức thi hành kỷ luật. Cách làm của Huyện ủy Lạc Dương thể hiện sự quyết liệt, có tác dụng răn đe, phòng ngừa, đồng thời đôn đốc khẩn trương khắc phục sai phạm.

Thực tế cho thấy, vi phạm xuất hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó có những vi phạm nghiêm trọng, xảy ra đã nhiều năm, dư luận quan tâm, bức xúc nhưng chậm được kiểm tra, kết luận và quyết định xử lý. Có nơi, UBKT tiến hành công tác kiểm tra, kết luận vi phạm nhưng đề nghị hình thức xử lý kỷ luật chưa tương xứng. Một số tổ chức đảng, đảng viên là đối tượng kiểm tra chưa nhận thức đúng, đầy đủ, thậm chí còn biểu hiện đối phó, “nhờ tác động”, gây trở ngại cho quá trình kiểm tra… Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lâm Ðồng Hoàng Xuân Hường khẳng định: “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được cấp ủy các cấp tại Lâm Ðồng thực hiện nghiêm túc trên tinh thần chủ động, quyết liệt”.

Chủ động, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Nét nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát ở Ðảng bộ tỉnh Lâm Ðồng là cấp ủy các cấp đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở, tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả; xây dựng các quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan bảo vệ pháp luật, HÐND, MTTQ…, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực. Các cấp ủy phân công một đồng chí ủy viên ban thường vụ trực tiếp làm trưởng đoàn kiểm tra, giám sát; cùng với đó chủ động nắm tình hình qua nhiều kênh để phát hiện, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Ðảng bộ tỉnh Lâm Ðồng có 18 tổ chức đảng trực thuộc, với tổng số hơn 45.170 đảng viên, gồm 12 đảng bộ huyện, thành phố và sáu đảng bộ khối, ngành, với 749 tổ chức đảng cơ sở. Mười năm qua, UBKT các cấp trong Ðảng bộ tỉnh đã chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra 182 tổ chức đảng, 732 đảng viên. Trong đó, 178 tổ chức đảng và 705 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; đã thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng và 363 đảng viên. Riêng năm 2018, UBKT các cấp đã kiểm tra 34 tổ chức đảng và 115 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, đáng chú ý là kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy cơ sở, hai chi bộ trực thuộc và 38 đảng viên thuộc Ðảng bộ Công an huyện Di Linh. Qua kiểm tra, Tỉnh ủy quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an huyện Di Linh, kỷ luật năm đảng viên là cán bộ chủ chốt (gồm kỷ luật cảnh cáo bốn người, khiển trách một người). Nguyên nhân là do vi phạm các nguyên tắc sinh hoạt đảng; lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tin báo tố giác tội phạm, điều tra một số vụ án để kéo dài, có vụ gây dư luận xấu; vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý tài chính... Trong năm 2018, toàn Ðảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật hai tổ chức đảng và 188 đảng viên.

Ðầu năm 2019, UBKT Tỉnh ủy đã nắm tình hình và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Kiều Văn Lân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Công an huyện Lâm Hà. Qua kiểm tra kết luận đảng viên được kiểm tra thiếu gương mẫu trong việc nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp không đúng đối tượng; chấp hành không nghiêm quy định của Ðảng và Nhà nước về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; do đó đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hoàng Xuân Hường chia sẻ: “Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nếu được làm kịp thời sẽ hạn chế vi phạm, ngăn không cho vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, từ vi phạm của một người thành của nhiều người, có khi dẫn đến bị truy tố”.

Ðể tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Ðồng yêu cầu các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Ðảng bộ nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; không ngừng đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát và phải tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó, lấy phòng ngừa là chính. Tập trung kiểm tra, giám sát những nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm, được dư luận quan tâm, những nơi dễ xảy ra sai phạm; những đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt… Phương châm mà Tỉnh ủy đặt ra là “không có vùng cấm”, mọi vi phạm đều phải được xử lý nghiêm minh, có lý, có tình và có tác dụng giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh; kiên quyết loại khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất.

Theo Nhân dân

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất