Thứ Ba, 25/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Bảy, 17/8/2019 11:29'(GMT+7)

Kiên quyết sàng lọc để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị biểu dương những tấm gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị biểu dương những tấm gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ở Đảng bộ huyện Gò Dầu, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xử lý 44 đảng viên vi phạm (số lượng cao nhất trong toàn tỉnh). Theo đồng chí Lê Thành Công, Bí thư Huyện ủy, cấp ủy các cấp đã tập trung xem xét các biểu hiện vi phạm của đảng viên, qua đó nhận thấy phần lớn là vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và vi phạm những điều đảng viên không được làm. Đánh giá mức độ vi phạm, cũng như ảnh hưởng của nó đối với cơ quan, đơn vị và xã hội, cấp ủy các cấp đã quyết định khai trừ khỏi Đảng hai đồng chí, kỷ luật cách chức một đồng chí, kỷ luật bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo đối với 31 đồng chí. Điển hình như một trường hợp đảng viên ở chi bộ ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh, bị khai trừ Đảng vì bỏ sinh hoạt Đảng không lý do tới bảy lần, không chấp hành sự phân công của cấp trên, xem thường tổ chức, không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm. Hai đồng chí Bí thư chi bộ và Phó Bí thư chi bộ ấp Cây Nính, xã Phước Trạch, cùng bị kỷ luật hình thức khiển trách do không tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chi ủy. Việc này làm suy yếu vai trò tổ chức đảng và ảnh hưởng hiệu quả công tác đảng tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đình Xuân, Bí thư Huyện ủy Tân Châu cho biết: Trong năm 2018, một số đảng viên bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo đến hình thức xóa tên do thiếu gương mẫu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện và không giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật kém... Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát các nội dung theo chương trình đề ra, trong đó tại một số nội dung, số lượng tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra tăng so với cùng kỳ, như: Về kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tăng ba tổ chức đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tăng 10 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề, tăng 20 tổ chức đảng và năm đảng viên; kiểm tra thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, tăng 18 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, toàn đảng bộ huyện có tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật là 17 người, tăng hai người so cùng kỳ; số đảng viên bị xóa tên là 12 người. Nhìn lại tình hình, Huyện ủy Tân Châu xác định phải tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, gắn công tác kiểm tra, giám sát với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm sao mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần lời dạy của Bác “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nhất nhất mọi hành động đều phải gương mẫu để làm gương cho quần chúng và củng cố lòng tin của người dân đối với Đảng.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, việc xử lý đảng viên vi phạm được thực hiện nghiêm túc, không né tránh. Năm 2017, qua việc đánh giá lại đối với năm trường hợp cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (sau khi đã có kết luận kiểm tra, thanh tra và kết quả xử lý kỷ luật), đã quyết định hạ bậc xếp loại, cụ thể: Một đồng chí từ loại A (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) xuống loại C (hoàn thành nhiệm vụ); bốn đồng chí từ loại B (hoàn thành tốt nhiệm vụ) xuống loại C (hoàn thành nhiệm vụ). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh có 341 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng (xóa tên 284 và khai trừ 57), đồng ý cho ra khỏi Đảng đối với 153 đảng viên có đơn xin ra khỏi Đảng.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cho rằng, Trung ương đã ban hành khá đầy đủ các quy định, hướng dẫn về thi hành kỷ luật trong Đảng, đây là điều kiện thuận lợi để cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt nội dung này. Việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm tại tỉnh đã thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng; bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, quy trình; các tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật chấp hành tốt quyết định. Từ đó, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; giáo dục, ngăn chặn tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Tỉnh ủy chỉ đạo, cấp ủy các cấp tập trung thực hiện đợt rà soát đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư, nhằm sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Cùng với đó, công tác kết nạp đảng viên mới cần được quan tâm, chỉ đạo sát sao. Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho từng tổ chức cơ sở đảng; chú trọng kết nạp đảng viên trong các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật và trí thức; quan tâm phát triển đảng viên ở vùng sâu, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo và trong các doanh nghiệp nơi chưa có đảng viên. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác phát triển đảng viên đạt được kết quả đáng ghi nhận; đã kết nạp được 5.699 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 35.902 đồng chí, chiếm 3,19% số dân của tỉnh (Nghị quyết đề ra là 3%). Trong đó, các xã biên giới kết nạp được 619 đồng chí, nâng tổng số đảng viên của 20 Đảng bộ xã biên giới lên 3.239 đảng viên, chiếm 1,98% số dân các xã biên giới (Nghị quyết đề ra là 1,8%).

BÊN cạnh việc kiểm soát chất lượng đội ngũ, Tỉnh ủy tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để định hướng tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng trong đội ngũ đảng viên, cũng như toàn xã hội. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Cúc cho biết: Toàn tỉnh có 296 trang, nhóm Facebook hoạt động công khai với 205.075 thành viên, đã đăng tải hơn 12.548 bài viết tuyên truyền có tác dụng định hướng dư luận xã hội với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”, đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin tiêu cực, xấu, độc hại. Cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cấp ủy các cấp còn triển khai thực hiện “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” để cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, soi rọi chính bản thân, cũng như để cấp ủy góp ý khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm. Qua đó, đã ghi nhận những chuyển biến tích cực: Năm 2018, tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng lên 10,85% (năm 2017 là 8,9%); tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ giảm còn 0,32% (năm 2017 là 2,21%), đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ còn 0,4% (năm 2017 là 0,57%). Sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn Đảng bộ đã biểu dương, khen thưởng 1.365 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên là những tấm gương tiêu biểu.

Bảo đảm chất lượng đội ngũ đảng viên là nội dung quan trọng để củng cố hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, phát triển kinh tế hiệu quả, nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Theo Nhân dân

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất