Thứ Năm, 13/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Bảy, 17/8/2019 8:21'(GMT+7)

Hải Dương thực hiện tinh gọn các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 16/8/2019, Quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương đã được công bố. Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương được hình thành từ việc hợp nhất ba trung tâm gồm: Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện thể thao, Trung tâm Bóng bàn và Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện, Thi đấu thể thao dưới nước. Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện việc đào tạo vận động viên, bồi dưỡng nghiệp vụ cho huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cán bộ quản lý và trọng tài làm công tác thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia thi đấu các giải thể thao và tổ chức các hoạt động dịch vụ về thể dục, thể thao theo quy định…

Trước đó, vào ngày 14/1/2019, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Hải Dương, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Nghệ thuật, Tổ chức biểu diễn và Tạp chí Văn hóa, Thể thao, Du lịch. Ông Phạm Đăng Vích, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Hải Dương chia sẻ: sau khi hợp nhất và hoạt động theo mô hình mới, Trung tâm có 73 cán bộ, viên chức và 9 lao động hợp đồng dịch vụ công. Thời gian đầu, mặc dù còn gặp một số khó khăn về cơ sở vật chất nhưng tình hình hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ trong Trung tâm đã từng bước ổn định, đi vào nền nếp. Các nhiệm vụ được giao vẫn thực hiện trôi chảy theo kế hoạch, hiệu quả công việc tốt hơn trước đây. Việc sáp nhập từ 3 đơn vị thành 1 đơn vị đã giảm đầu mối, giảm chi phí quản lý hành chính, tận dụng được cơ sở vật chất và thuận lợi khi huy động nhân lực tham gia những hoạt động cần nhiều người.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, việc sáp nhập 6 đơn vị sự nghiệp thành hai đơn vị góp phần thống nhất đầu mối quản lý, đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Cùng với đó, việc sáp nhập còn góp phần đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực tham gia phát triển văn hóa, thể thao thành tích cao.

Hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương đã giảm được 4 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập. Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ tiến hành sắp sếp các đơn vị sự nghiệp trong ngành tinh gọn, hoạt động hiệu quả./.

Mạnh Tú/TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất