Thứ Bảy, 18/5/2024
Tư tưởng
Thứ Ba, 16/8/2016 16:34'(GMT+7)

Đảng bộ huyện Cờ Đỏ thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ ấp

Ban Chi ủy ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp họp thống nhất nội dung trước khi tổ chức họp chi bộ tháng 8-2016.

Ban Chi ủy ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp họp thống nhất nội dung trước khi tổ chức họp chi bộ tháng 8-2016.

 

Theo đồng chí Phạm Minh Thuấn, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Cờ Đỏ, đầu nhiệm kỳ 2010-2015, qua khảo sát cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của chi bộ ấp vẫn còn một số hạn chế như: Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ chưa được quan tâm; trình độ và năng lực công tác của một số chi ủy viên còn hạn chế; việc vận dụng và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước chưa hiệu quả… Trước thực trạng đó, đầu năm 2011, BTV Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU về "Xây dựng chi bộ ấp và đảng bộ xã, thị trấn trong sạch vững mạnh toàn diện" (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 03). Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết này, nhất là việc nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ ấp, BTV Huyện ủy đã phân công 79 đồng chí Huyện ủy viên và trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện tham gia chỉ đạo toàn diện 79 ấp; chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trên địa bàn dân cư để bổ sung sinh lực mới cho các chi bộ ấp; quan tâm xây dựng và củng cố ban chi ủy các chi bộ ấp bảo đảm hoạt động hiệu quả…

Tìm hiểu thực tế tại xã Đông Hiệp, đồng chí Nguyễn Tuấn Sang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Thực hiện Nghị quyết 03 của Huyện ủy, hơn 5 năm qua, Đảng ủy xã đã chỉ đạo ban chi ủy các chi bộ đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Nhờ vậy, đến nay, 6/6 chi bộ ấp có đủ đảng viên tại chỗ để thành lập chi bộ và có đủ đảng viên để xây dựng ban chi ủy 3 đồng chí; có quy chế làm việc và tổ chức sinh hoạt lệ đúng thời gian quy định. Đặc biệt, năng lực lãnh đạo của các chi bộ được nâng lên. Đồng chí Huỳnh Ngọc Nguyên, Bí thư Chi bộ ấp Thới Hữu, nói: "Trước đây sinh hoạt lệ của chi bộ chưa đúng thời gian, nội dung sinh hoạt chưa bảo đảm, đảng viên ngại phát biểu đóng góp ý kiến nên việc đề ra nghị quyết lãnh đạo chưa sát thực tế. Từ năm 2011 đến nay, được sự chỉ đạo và hướng dẫn của cán bộ huyện chỉ đạo toàn diện ấp và Đảng ủy xã, Chi bộ đã khắc phục được nhiều hạn chế, từng bước lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào. Điển hình như chi bộ đã chỉ đạo nhân dân đóng đổ bê tông 2.000m đường giao thông và bắc 3 cây cầu bê tông; chỉ đạo nhân dân thực hiện 40ha cánh đồng lớn, cải tạo 4ha vườn kém hiệu quả… Nhờ vậy, 3 năm liền 2013, 2014 và 2015 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM) tiêu biểu".

 

Theo đồng chí Bùi Hữu Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thới Hưng, thực hiện Nghị quyết 03 của Huyện ủy, từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy đã quan tâm củng cố ban chi ủy của các chi bộ; chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Đồng thời, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ khắc phục hạn chế trong tổ chức sinh hoạt lệ, trong đó yêu cầu các chi bộ tổ chức sinh hoạt đúng thời gian quy định, thực hiện sinh hoạt đúng nội dung hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy; nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng nghị quyết và thực hiện nghị quyết của chi bộ… Nhờ vậy, đến nay, chất lượng hoạt động và năng lực lãnh đạo của 8/8 chi bộ ấp được nâng lên, góp phần nâng chất các phong trào cách mạng tại địa phương. Tại Chi bộ ấp 8, đồng chí Thạch Thới, Bí thư Chi bộ, cho biết, trước đây, sinh hoạt lệ của chi bộ chưa đi vào nền nếp, nội dung sinh hoạt chưa đầy đủ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy, đảng viên dự họp ít phát biểu ý kiến; nghị quyết của chi bộ xây dựng còn chung chung… Theo chỉ đạo của Đảng ủy, 5 năm qua, chi bộ đã khắc phục được hạn chế, tổ chức họp lệ đúng thời gian quy định. Trước mỗi cuộc họp lệ, Ban Chi ủy tổ chức họp thống nhất nội dung để trong cuộc họp đưa ra và gợi ý đảng viên thảo luận. Nhờ vậy, các đảng viên đã phát biểu sôi nổi và có trọng tâm hơn, từ đó chi bộ đề ra nghị quyết sát thực tế. Sau cuộc họp chi bộ, ban chi ủy phân công đảng viên thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. "Nhờ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên, 5 năm qua, các mặt công tác của ấp có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là chi bộ ấp đã lãnh đạo nhân dân chuyển đổi 193 ha sản xuất lúa sang trồng xoài và chuyển đổi 88,4 ha sản xuất lúa sang trồng bầu, bí, dưa leo; vận động nhân dân đóng góp tiền cùng nhà nước đổ bê tông hơn 7.000m đường giao thông…" - đồng chí Thạch Thới nói.

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết 03 của BTV Huyện ủy, đồng chí Phạm Minh Thuấn, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Cờ Đỏ, cho biết: Hơn 5 năm qua, toàn huyện đã kết nạp được thêm 225 đảng viên tại địa bàn dân cư, nên đến nay 78/79 ấp có đủ đảng viên tại chỗ (từ 3 đồng chí trở lên) để thành lập chi bộ, tăng hơn 9 ấp so với năm 2011. Cùng với đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, 5 năm qua, đảng ủy các xã, thị trấn cũng đã đưa một số đảng viên của chi bộ cơ quan về sinh hoạt tại chi bộ ấp nên đến nay có 41/79 chi bộ ấp có ban chi ủy từ 3 đồng chí trở lên. Nhìn chung, từ khi thực hiện Nghị quyết 03 của BTV Huyện ủy, chất lượng hoạt động và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ ấp được nâng lên. Hầu hết các chi bộ ấp tổ chức sinh hoạt lệ đúng thời gian quy định, đúng nội dung hướng dẫn, đề ra nghị quyết sát thực tế và lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào cách mạng tại địa phương, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, hàng năm trên 90% chi bộ ấp đạt TSVM. Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03 nhằm xây dựng chi bộ ấp TSVM toàn diện, đủ sức lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

 

Theo Anh Dũng, Báo Cần Thơ

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất