Thứ Bảy, 18/5/2024
Thi đua yêu nước
Thứ Hai, 7/12/2015 15:17'(GMT+7)

Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
​Thưa các đồng chí Lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng,
Thưa quý vị đại biểu,
Thưa đồng bào, đồng chí,

Trong không khí cả nước phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chúng ta long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX tại Hà Nội - Thủ đô Anh hùng, ngàn năm văn hiến. 

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta - là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các Anh hùng, Chiến sỹ thi đua, gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tôi nhiệt liệt chào mừng 1.800 Đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, chiến sỹ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, vùng, miền, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang được Đại hội thi đua yêu nước các cấp tôn vinh, lựa chọn và Đại diện các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao, Đại biểu người Việt Nam ta ở nước ngoài về dự Đại hội. Xin có lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí và quý vị đại biểu.

Thưa Quý vị đại biểu,

Thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua,” dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và trở thành cao trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân. Trong 5 năm qua, Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng. 

Bộ Chính trị đã thông qua Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và ban hành Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng ngày càng được hoàn thiện; ban hành kịp thời Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Kinh tế​-xã hội nước ta đã đạt được những thành quả quan trọngtrên các lĩnh vực. Lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức khá cao. Các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện. Nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ có bước phát triển. Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đạt kết quả quan trọng. 

Chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được cải thiện. Sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được những kết quả tích cực. An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm. Phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Cải cách hành chính có bước tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. 

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Chính trị - xã hội ổn định.Vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng lên. Tạo thêm điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu, đồng chí, đồng bào,

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức, chúng ta càng phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và 5 năm 2016-2020.

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong suốt 67 năm qua. Với trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế của các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong giai đoạn 2011-2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, Đại hội lần này cũng là dịp để chúng ta biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các anh hùng, chiến sỹ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. 

Đồng thời, Đại hội của chúng ta hôm nay còn có ý nghĩa quan trọng động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tôi tuyên bố khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Chúc quý vị Đại biểu, đồng chí, đồng bào sức khỏe, hạnh phúc, nhiều thành công.
Xin trân trọng cảm ơn./. 

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất