Thứ Bảy, 18/5/2024
Thi đua yêu nước
Thứ Bảy, 5/9/2015 9:18'(GMT+7)

Phó Thủ tướng: Thi đua yêu nước phải gắn với đoàn kết dân tộc

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đắk Nông đạt được trong phong trào thi đua yêu nước; đồng thời chỉ đạo, thời gian tới tỉnh Đắk Nông cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và các tổ chức, đoàn thể nhân dân để tạo ra phong trào hành động cách mạng tự giác, tiếp tục phát hiện các mô hình, các gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của cả tỉnh, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, công tác thi đua không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn phải gắn với việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số để tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Công tác khen thưởng cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất ở cấp cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh Đắk Nông được phát động sôi nổi, rộng khắp, đạt kết quả toàn diện, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Với nhiều hình thức, nội dung phong phú, tiêu chí cụ thể, các phong trào thi đua đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực và phát huy có hiệu quả. 

Các phong trào, hoạt động thi đua của tỉnh Đắk Nông phần lớn đã hướng đến việc giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, chương trình trọng tâm, trọng điểm của từng địa phương, đơn vị; khơi dậy và phát huy được khả năng sáng tạo của các tập thể, cá nhân, tạo điều kiện để phát triển con người, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật, sống có mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Ông Lê Diễn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh lần thứ III với các nội dung trọng tâm: Các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng các chương trình hành động thiết thực để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng của công tác thi đua khen thưởng, chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, điển hình ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số…

Nhân dịp này, tỉnh Đắk Nông có 3 bà mẹ được Nhà nước truy tặng danh hiệu "Bà ​mẹ Việt Nam anh hùng," nhiều cá nhân và tập thể được tặng Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và băng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông./.

Theo VN+

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất