Thứ Bảy, 18/5/2024
Tư tưởng
Thứ Tư, 28/10/2015 22:7'(GMT+7)

Xây dựng xứ, họ đạo bình yên - chùa tinh tiến về an ninh trật tự

Đại diện các ban, ngành Trung ương tặng hoa chúc mừng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Đại diện các ban, ngành Trung ương tặng hoa chúc mừng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, các doanh nghiệp, doanh nhân tôn giáo; các điển hình tiên tiến trong xây dựng "Xứ, họ đạo bình yên - chùa tinh tiến về an ninh trật tự."

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho rằng thời gian tới tỉnh Ninh Bình cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, xây dựng cuộc sống "Tốt đời đẹp đạo" ở các vùng tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết giữa các tôn giáo; kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị ở vùng tôn giáo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp...

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, qua 5 năm thực hiện phong trào "Xứ, họ đạo bình yên - chùa tinh tiến về an ninh trật tự," xuất phát từ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo, Ninh Bình đã ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là những khu vực có đồng bào các tôn giáo đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Quá trình phát động phong trào đã làm tốt công tác vận động quần chúng kết hợp với xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các tôn giáo. 

Qua quá trình triển khai, các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đông bào các tôn giáo thường xuyên được quan tâm xây dựng, củng cố và nhân rộng, góp phần thúc đẩy các phong trào phát triển; có tác động mạnh mẽ tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.

Thời gian tới, Ninh Bình tiếp tục phát động sâu rộng thực hiện phong trào "Xứ, họ đạo bình yên - chùa tinh tiến về an ninh trật tự" trên địa bàn. Tỉnh tiếp tục quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo; nghiên cứu triển khai các mô hình, các cách làm sáng tạo trong phong trào "Xứ, họ đạo bình yên - chùa tinh tiến về an ninh trật tự" theo hướng gắn kết với các cuộc vận động, các phong trào do Đảng, Nhà nước phát động ở địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân và đồng bào các tôn giáo về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Đồng thời, tỉnh tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào các tôn giáo, nhất là các xã vùng núi, vùng ven biển. 

Bên cạnh đó, lực lượng công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp chặt chẽ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về pháp luật và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng thường xuyên mở những đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, kiên quyết không để các thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Bình đã ký kết chương trình tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Xứ, họ đạo bình yên - chùa tinh tiến về an ninh trật tự," góp phần xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Xứ, họ đạo bình yên - chùa tinh tiến về an ninh trật tự" đã được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình./.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất