Thứ Bảy, 18/5/2024
Tư tưởng
Thứ Sáu, 11/9/2015 14:53'(GMT+7)

"Sức sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới"

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự Hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Quân ủy TW, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT; các đồng chí đại diện cho các cơ quan Bộ Quốc phòng; đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bắc Ninh; cùng đông đảo các nhà khoa học; các đồng chí đại diện lãnh đạo, chỉ huy các học viện, nhà trường quân đội và công an...
 
Hội thảo đã thu hút 267 tham luận tập trung nghiên cứu, phân tích, luận giải làm sâu sắc thêm và làm nổi bật sức sống mãnh liệt của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Hội thảo khẳng định: Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đối diện với vô vàn âm mưu, thủ đoạn phá hoại, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, song lý luận về CNXH của Chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn còn nguyên giá trị. Đây là học thuyết khoa học và cách mạng, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại trên con đường xây dựng một xã hội tốt đẹp, công bằng, bình đẳng, văn minh. Ở đó không có hiện tượng người bóc lột người; mọi người bình đẳng, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Hội thảo tiếp tục khẳng định hệ giá trị khoa học, cách mạng vĩ đại, sức sống mãnh liệt, trường tồn của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là sự phát triển, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; tiếp tục tập trung nghiên cứu, vận dụng, bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch; Tiếp tục phát huy vai trò cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của cơ quan, đơn vị, nhà trường, viện nghiên cứu trong quân đội tham gia đấu tranh, bảo vệ, bổ sung và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới...

Phát biểu định hướng Hội thảo, Thượng tướng Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam đã biểu dương và đánh giá cao sáng kiến và ý tưởng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học rất ý nghĩa này.

Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thượng tướng Mai Quang Phấn đề nghị Hội thảo tập trung nghiên cứu, trao đổi một số nội dung trọng tâm sau:  Cần khẳng định hệ giá trị khoa học, cách mạng, sức sống mãnh liệt, trường tồn, vị trí, ý nghĩa của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay; Hội thảo cần đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng những chủ trương,  giải pháp, những vấn đề chiến lược trong xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, CNH-HĐH, củng cố quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo trong tình hình mới; Tăng cường phối kết hợp giữa cơ quan chiến lược của Bộ Quốc phòng và các nhà trường quân đội trong nghiên cứu, bổ sung, phát triển, giáo dục, giảng dạy Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng quân đội "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", trước hết là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; Đề xuất các hình thức, phương pháp đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, xuyên tạc phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình"; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn quân, toàn dân, nhất là trong cán bộ, chiến sỹ, học viên các nhà trường quân đội.

Cũng nhân dịp này, thay mặt cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn (nguyên là Học viên của Trường Sỹ quan Chính trị khóa V, 1980-1984) trao tặng 3 bức ảnh do đích thân Bộ trưởng chụp các khối sỹ quan tham gia Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành  kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT tặng Trường Sỹ quan Chính trị 10 bộ máy vi tính để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học.
 

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất