Chủ Nhật, 23/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 11/6/2021 21:0'(GMT+7)

Tây Ninh: Tiếp tục thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể.

Hội nghị sơ kết 5 năm Tây Ninh triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được tổ chức chiều 10/6 bằng hình thức trực tuyến. 

Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tại các điểm cầu cấp huyện, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, có thường trực cấp ủy cấp huyện và tương đương chủ trì hội nghị. 

Theo Báo cáo của Tỉnh ủy Tây Ninh, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII), hầu hết các cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, gắn việc thực hiện Chỉ thị với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về nêu gương, những điều đảng viên không được làm; đã tạo chuyển biến tích cực trong phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai, nhân rộng, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân; đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu tận tuỵ, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, trong phục vụ Nhân dân, vì lợi ích cộng đồng đã được biểu dương, khen thưởng, tạo lan toả sâu rộng, đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác trong Đảng bộ và xã hội.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, chú trọng giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tăng niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước; cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong 5 năm qua, với sự nỗ lực của cả Đảng bộ, hệ thống chính trị, quân và dân Tây Ninh đã tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển nhanh, tăng trưởng GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước (GRDP của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 là 7,2%; GDP bình quân cả nước là 6%).

Hạ tầng giao thông có bước phát triển; bộ mặt nông thôn, đô thị đổi thay nhanh chóng; thành phố Tây Ninh cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, thị xã Hòa Thành và Trảng Bàng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; kết quả giảm nghèo đạt chỉ tiêu, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đến nay, đã tiến hành sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị các cấp, giảm 60 đầu mối, tinh giảm 2.317 biên chế so với tổng biên chế giao năm 2015. Bước đầu tiến hành sắp xếp tổ chức, giảm đầu mối bên trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện; thực hiện kiêm nhiệm chức danh nơi có điều kiện; hợp nhất, sáp nhập đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm khẳng định, qua 5 năm triển khai Chỉ thị 05, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân và quan trọng là tạo sự chuyển biến trong thực hành nêu gương, tận tụy trong công việc.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm cũng nhận định, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 05 vẫn có lúc, có nơi chưa gắn với nhiệm vụ chính trị; thực hành nêu gương của cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi chưa thật sự nổi bật; còn một số ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến vi phạm phải xử lý, kỷ luật.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế trong thời gian qua,đồng chí Nguyễn Thành Tâm đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, quán triệt, triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân Chỉ thị số 05; chú trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; kịp thời nhắc nhở những đơn vị, tổ chức quán triệt, tổ chức không nghiêm túc, không đầy đủ, không đúng yêu cầu. 

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị "Toàn thể cán bộ, đảng viên, các cấp, ngành và nhân dân tỉnh tiếp tục thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Cùng chung sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã tặng bằng khen cho 26 tập thể và 42 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020; 16 tập thể và 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020./.

 

Thắng Nguyễn

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất