Thứ Tư, 22/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 29/6/2021 17:29'(GMT+7)

Kon Tum: Công tác tuyên giáo góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy,Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy,Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Ngày 28/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh. Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; sự nỗ lực vượt qua khó khăn của đội ngũ cán bộ, công chức tuyên giáo trong bối cảnh tình hình kinh tế- xã hội khó khăn, dịch Covid-19 diễn phức tạp trong nước và trên thế giới, nhưng công tác tuyên giáo trên địa bàn toàn tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả đó, được thể hiện trên một số lĩnh vực chủ yếu:

Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cấp ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và triển khai thực hiện chuyên đề của tỉnh năm 2021 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” và Chuyên đề của Trung ương năm 2021; tham mưu Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu nắm bắt, tổng hợp, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong tỉnh; định hướng tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước; định hướng về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cơ quan thông tin, tuyên truyền, hội văn học-nghệ thuật, hội nhà báo…; tổ chức quán triệt, học tập, triển khai, sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; nghiên cứu, biên soạn và hướng dẫn, đôn đốc công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ và lịch sử truyền thống của các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh; chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả, chưa để xảy ra trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng;...

Dự báo 6 tháng cuối năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác tuyên giáo của tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên người và động vật, nhất là dịch Covid-19; do tệ nạn xã hội, như ma túy, trộm, cướp,...; do hoạt động buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép tại khu vực cửa khẩu, biên giới; do sự chống phá của các phần tử phản động, thù địch;... Để tham mưu cho các cấp ủy thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm, góp phần ổn định, phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Huỳnh Quốc Huy, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị ngành tuyên giáo của tỉnh cần quan tâm thực hiện kịp thời, có hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tham mưu cho cấp ủy tổ chức triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trung ương và của tỉnh năm 2021 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Thứ hai, tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và  công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

Thứ ba, tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong đó, chú trọng đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tổ chức khảo sát, giám sát, kiểm tra việc thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Thứ tư, tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021 cho đội ngũ cán bộ, công chức tuyên giáo các địa phương, đơn vị; tổng kết Chương trình ký kết phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và  các ngành trong khối Khoa giáo.

Thứ năm, triển khai nghiên cứu, biên tập cuốn “Biên niên các sự kiện lịch sử tỉnh Kon Tum, giai đoạn 1471-2021"; triển khai nghiên cứu, biên soạn sách "Địa chí tỉnh Kon Tum"; tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Nhà ngục Kon Tum”.

Thứ sáu, định hướng, hướng dẫn, đôn đốc hoạt động tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo theo chủ đề, chủ điểm, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống của địa phương, đơn vị, nhất là lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn. Tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổng hợp nội dung báo chí phản ánh về tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kịp thời.

Thứ bảy, tham mưu triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp.

Lê Văn Châu

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất