Thứ Bảy, 20/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 28/12/2022 18:20'(GMT+7)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng ở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, công tác tuyên truyền của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã chủ động tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân sự kiện 53 năm ngày ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và hành động ý nghĩa hướng về biển đảo; tổ chức hiệu quả Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, được đông đảo cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng, tạo sự lan tỏa. Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết và tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2022 cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội toàn quốc, tạo sức lan tỏa và chuyển biến trong chất lượng công tác...

Phát biểu ý kiến và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lại Xuân lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối đề nghị, các cấp ủy trực thuộc, các đồng chí báo cáo viên và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối cần tập trung, nhấn mạnh những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Theo đó, khẳng định sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời đề ra các định hướng, quyết sách lớn của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài, qua đó tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, những kết quả đạt được trong ngoại giao vaccine.

Về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, cần tập trung tuyên truyền một số nội dung như sau: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 đến ngày 6/12/2022; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU tại Vương quốc Bỉ vào ngày 14/12/2022; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 30/11-6/12/2022.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, nước lớn và các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước.

Về công tác xây dựng Đảng, cần tập trung tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đảng ủy trực thuộc năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023; tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2023).

Kết quả và các nội dung Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII, trọng tâm là Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, 6 khóa XIII để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2022 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương” trong Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; kết quả Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và Chỉ thị số 07-CT/ĐUK, ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng trong Đảng bộ Khối.

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, trọng tâm là thực hiện “Chương trình kết nối các đảng bộ trong Khối các cơ quan Trung ương với các huyện nghèo, xã nghèo thực hiện giảm nghèo bền vững” và hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà cho một số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở tại ba miền Bắc, Trung, Nam.

Những kết quả bước đầu đã đạt được sau 01 năm triển khai thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 24/11/2021.

Về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, cần tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; kỷ niệm 82 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2023); kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023); kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023); kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023).

Song song với đó, đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền viên tuyên truyền đậm nét về những thành tựu của đất nước, nâng cao ý thức tự giác của nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền nhấn mạnh về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay, các giải pháp thực hiện trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thu Hằng

 

                                                         

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất