Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 27/3/2023 9:42'(GMT+7)

Đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng Trà Vinh trong giai đoạn phát triển công nghệ số

Chiều ngày 9/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chiều ngày 9/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ NHỮNG CƠ HỘI, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở TRÀ VINH

Trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường; thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, nhất là sự phát triển của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, truyền thông hiện đại, mạng xã hội phát triển vượt bậc, đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đan xen đối với công tác tư tưởng của Đảng nói chung và trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nói riêng.

Về cơ hội, có thể thấy rõ một số điểm sau: 

Thứ nhất, đây là cơ hội đổi mới, phát triển công tác tư tưởng của Đảng.

Trong đó, cán bộ, công chức, những người làm công tác tư tưởng có điều kiện tiếp xúc với khoa học công nghệ hiện đại, sử dụng các phương pháp, hình thức tuyên truyền mới… góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ.

Ước tính đến cuối năm 2022, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có hệ thống Internet băng rộng cáp quang và phủ sóng di động 3G, 4G. Tổng số thuê bao điện thoại di động là 1.194.915 thuê bao, mật độ 108,6 thuê bao/100 dân; tổng số thuê bao Internet là 835.006 thuê bao, mật độ 75,86 thuê bao/100 dân… Vì vậy, hầu hết người dân trong tỉnh đều có thể tham gia vào môi trường internet và mạng xã hội.

Khi đội ngũ làm công tác tư tưởng, tham gia hiệu quả vào môi trường mạng để thực hiện công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng thì có thể kết nối rộng rãi với tất cả mọi người dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, sự phát triển của công nghệ cùng quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế giúp đội ngũ làm công tác tư tưởng có được cơ hội quảng bá, tuyên truyền nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến với mọi người dân thông qua các thiết bị điện tử, internet và các nền tảng mạng xã hội; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến bạn bè thế giới và các tỉnh, thành trong nước.

Thứ ba, thông qua internet và mạng xã hội, lực lượng làm công tác tư tưởng có thêm điều kiện tiếp cận, khai thác, nắm bắt tư tưởng, các trạng thái, xu hướng tâm lý, xã hội của cộng đồng mạng có kết nối, liên quan đến tỉnh.

Thứ tư, chính quyền số, hạ tầng số được quan tâm xây dựng và từng bước hoàn thiện, là điều kiện, cơ hội để ngành Tuyên giáo thực hiện các đột phá trong chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng.

Đây là những cơ hội để ngành Tuyên giáo tỉnh Trà Vinh thực hiện các đột phá trong chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có không ít những thách thức đặt ra đối với công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh.

Một là, vấn đề về an ninh mạng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của của Internet và mạng xã hội, vấn nạn tin giả, tin sai sự thật, tin thiếu kiểm chứng tràn lan trên không gian mạng…  ngày càng trở nên nghiêm trọng, cùng với sự du nhập của các trào lưu tư tưởng, văn hóa, lối sống nhanh, lối sống thực dụng, hưởng thụ của các nước vào Việt Nam. Nghiêm trọng hơn, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng mạng xã hội xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ, lôi kéo, kích động bạo loạn, biểu tình, gây rối trật tự công cộng… Cụ thể, lợi dụng tính tương tác, kết nối nhanh của facebook, nhiều đối tượng dân tộc chống đối cực đoan đã tổ chức ghi hình, phát trực tiếp (livestream), đăng bài viết… vu cáo chính quyền tỉnh đàn áp dân tộc, xuyên tạc lịch sử vùng đất Nam bộ… làm ảnh hưởng, thậm chí tác động tiêu cực đến tư tưởng, tâm trạng của một bộ phận người dân.

Hai là, nguồn nhân lực thiếu cả lượng và chất.

Với số lượng biên chế hiện có cùng với những hạn chế nhất định về chuyên môn, phương tiện kỹ thuật, các cơ chế tài chính hiện nay… thì việc ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng đôi khi còn lúng túng và chỉ thực hiện ở một vài hình thức nhất định, chưa thể khai thác hết các tính năng ưu việt của công nghệ AI.

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, BIẾN THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

Quán triệt quan điểm “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả”, trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh đã tận dụng cơ hội sẵn có, thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh, trong đó, tập trung chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyên giáo.

Thứ nhất, thành lập Tổ chuyển đổi số trong cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh.

Xác định con người là yếu tố quan trọng, quyết định hiệu quả công tác chuyển đổi số của cơ quan, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh thành lập Tổ chuyển đổi số gồm những đồng chí có trình độ, sự am hiểu sâu sắc, có kinh nghiệm trong giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến internet, mạng xã hội, các ứng dụng công nghệ. Từng đồng chí có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, giải pháp và lộ trình chuyển đổi số ở lĩnh vực mình phụ trách. Nhờ đó, công tác chuyển đổi số của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh được triển khai một cách bài bản, khoa học, hiệu quả.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số trên lĩnh vực công tác tư tưởng, được thực hiện trên 3 vấn đề chính: dữ liệu số, phương thức số và môi trường số.

Từng bước hình thành nguồn dữ liệu số trên lĩnh vực tuyên giáo. Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh đã số hóa một số nguồn dữ liệu, hình thành 41 sách điện tử, như: Thông tin Công tác tư tưởng, các ấn phẩm tuyên truyền do tỉnh biên soạn và hành; thiết kế trên 100 sản phẩm inforgraphic tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; 24 bản tin audio sử dụng công nghệ AI; 36 video clip có nội dung là các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đề cương tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm. Đặc biệt, tỉnh đã triển khai Đề án Sổ tay đảng viên điện tử với sự tích hợp nhiều phương thức tổ chức học tập Nghị quyết, sinh hoạt chi bộ với nhiều nguồn tư liệu, kịp thời cung cấp thông tin cho đảng viên trên địa bàn tỉnh. Các sản phẩm tuyên truyền tồn tại dưới dạng số, được chia sẻ rộng khắp, không bị hạn chế bởi không gian và thời gian, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin của người dân.

Đổi mới phương thức công tác tư tưởng theo hướng hiện đại. Công tác tư tưởng được thực hiện linh hoạt, mọi nơi, mọi lúc, không bị gò bó bởi không gian hội trường, các cuộc họp chi bộ. Với hạ tầng số và nguồn dữ liệu số đã xây dựng, cho phép ngành Tuyên giáo Trà Vinh thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng với hầu hết các đối tượng ở bất kỳ nơi đâu, lúc nào. Với một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể truy cập nguồn dữ liệu số của ngành; tự do lựa chọn thông tin theo nhu cầu tìm hiểu của bản thân.

Từng bước hiện đại hóa môi trường công tác tuyên giáo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng. Nhằm thích ứng với xu hướng về cách thức tiếp cận thông tin của người dân, tăng cường tương tác, lắng nghe ý kiến phản hồi, tâm tư, tình cảm của người dân, Ban Tuyên giáo Trà Vinh mở rộng môi trường hoạt động công tác tuyên giáo lên môi trường mạng. Hiện tại, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang vận hành 1 website (có trên 7.120.000 lượt người truy cập, trung bình mỗi tháng có trên 53.000 lượt người truy cập), 2 fanpage (Fanpage Nghị quyết cuộc sống có trên 56.000 người theo dõi, tiếp cận 60.000 lượt người xem tin/tháng, Fanpage Trà Vinh 24/7 có gần 71.000 người theo dõi, hàng tháng tiếp cận trên 280.000 lượt người xem tin/tháng), 1 nhóm Facebook (trên 13.000 thành viên), 1 kênh Youtube, 2 tài khoản Tiktok, 1 tài khoản Zalo offical  (trên 13.000 người quan tâm, hằng tháng khoảng 400.000 lượt đọc tin). Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Trà Vinh đang vận hành thử nghiệm trang https://chuyendoiso.tuyengiaotravinh.vn/. Tất cả dữ liệu tuyên giáo đều được số hóa thành các bản tin audio, video thu hút rất đông đảo người xem.

Quán triệt quan điểm “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả”, trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh đã tận dụng cơ hội sẵn có, thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh, trong đó, tập trung chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyên giáo.

Trần Quốc Tuấn
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất