Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 1/7/2024 14:24'(GMT+7)

Hà Giang: Phát động thi đua hướng tới Kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà phát động đợt thi đua.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà phát động đợt thi đua.

Tham dự tại đầu cầu Tỉnh ủy có lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo/Tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Mật trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy.

Đợt thi đua cao điểm có chủ đề: Ngành Tuyên giáo Hà Giang phát huy vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, xây dựng văn hóa trong các cơ quan tuyên giáo - tuyên truyền thực hiện hiệu quả Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Đối tượng thi đua là các tập thể, cá nhân Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo/Tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà phát động đợt thi đua.

Tiêu chí thi đua đối với tập thể: là đơn vị tổ chức phát động và tham gia đợt thi đua có hiệu quả, thiết thực, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính của cơ quan, đơn vị; người đứng đầu đơn vị là hạt nhân đi đầu trong xây dựng văn hóa tại cơ quan, địa phương, đơn vị; là trung tâm đoàn kết, tấm gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao; là đơn vị có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền và triển khai thực hiệu hiệu quả các nội dung: Quy định 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 10/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Quy định văn hóa công sở, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quy chế dân chủ ở cơ sở; có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; xây dựng cảnh quan cơ quan sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng tủ sách nghiệp vụ hoặc tủ sách nghiệp vụ điện tử, xây dựng văn hóa đọc trong cán bộ, công chức, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Tiêu chí thi đua đối với cá nhân: Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn được giao, Quy định 144 - QĐ/TW, Chỉ thị số 28-CT/TU; có sáng tạo trong đợt thi đua góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện và đạt hiệu quả cao; xây dựng cảnh quan cơ quan sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng tủ sách nghiệp vụ hoặc tủ sách nghiệp vụ điện tử, xây dựng văn hóa đọc tại cơ quan, đơn vị; thực hiện hiệu quả trong tuyên truyền về Quy định 144 - QĐ/TW đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đợt thi đua cao điểm được triển khai từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 30/7/2024 và chia làm 3 tuần với 3 chủ đề thi đua cụ thể: Tuần thứ nhất: Cao điểm thi đua xây dựng cảnh quan cơ quan sáng, xanh, sạch, đẹp; Tuần thứ hai: Cao điểm thi đua xây dựng tủ sách nghiệp vụ hoặc tủ sách nghiệp vụ điện tử, xây dựng văn hóa đọc trong cán bộ, công chức, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị; Tuần thứ ba: Cao điểm thi đua nâng cao hiệu quả thực hiện và tuyên truyền về Quy định 144 - QĐ/TW.

Các đại biểu tham dự chương trình tại đầu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại chương trình phát động, đại diện lãnh Ban Tuyên huấn Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát biểu hưởng ứng và thể hiện quyết tâm có những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2024)./.

GIAO TUYẾN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất