Thứ Sáu, 19/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 13/12/2023 14:53'(GMT+7)

Hà Tĩnh: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thông tin kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, trong đó ghi nhận sự đóng góp của công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ban tuyên giáo các cấp tăng cường công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tuyên truyền việc triển khai và kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới; kết quả hoạt động các khu kinh tế và công tác thu hút đầu tư, triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn; các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, bám nắm sớm các vấn đề, cung cấp thông tin tài liệu tuyên truyền trước các vấn đề nóng, khó, làm rõ các vấn đề người dân còn băn khoăn; chuẩn bị chu đáo tài liệu sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác định hướng báo chí; khuyến khích đội ngũ văn nghệ sỹ tiếp tục có đóng góp đối với các mặt đời sống xã hội; tập trung xây dựng, lựa chọn, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy, lan tỏa giá trị nhân văn của con người Hà Tĩnh...

 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

 

 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân cho biết, năm 2023, ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhất là công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong đó, công tác tuyên truyền được đổi mới về nội dung, phương pháp, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong năm 2023, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành 1.578 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu, ban hành 83 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực; thường xuyên chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích.

Ban Tuyên giáo cũng biên soạn và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh năm 2023 đạt hiệu quả; tích cực nhân rộng các nhân tố điển hình trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực, địa bàn... Đồng thời, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của báo cáo viên theo hướng ngày càng linh hoạt, phù hợp với nhiệm vụ chính trị từng thời điểm.

Công tác nắm tình hình dư luận xã hội được quan tâm thực hiện qua nhiều kênh; công tác khoa giáo - văn hóa, văn nghệ được quan tâm thực hiện. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai tích cực, có hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh năm 2023 tiếp tục đi vào chiều sâu.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc.

 

Năm 2024, ban tuyên giáo các cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ kỷ niệm của tỉnh, đất nước; tập trung xây dựng, lựa chọn, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu tổ chức các hội nghị học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kiện toàn, bổ sung đội ngũ báo cáo viên các cấp đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích kết quả đạt được, nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất ra nhiều giải pháp để làm tốt hơn công tác tuyên giáo trong năm 2024.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên giáo thời gian tới, trong đó, tập trung công tác quán triệt các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh; tuyên truyền sâu rộng các kết quả đã đạt được năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; tiếp tục triển khai chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội; đấu tranh các thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiện toàn số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 9 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất