Chủ Nhật, 26/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Chủ Nhật, 10/12/2023 10:31'(GMT+7)

Công tác tuyên giáo góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của nhân dân Thành phố mang tên Bác

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 325 năm hình thành Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh (1698-2023) và kỷ niệm 47 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2023).

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 325 năm hình thành Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh (1698-2023) và kỷ niệm 47 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2023).

Thành ủy, UBND Thành phố đã tập trung lãnh đạo, triển khai nhiều giải pháp phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của hệ thống chính trị, nhân dân, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội Thành phố đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh đó, Thành phố cũng tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về “Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”... Qua đó góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế - xã hội tăng trưởng khá, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền Thành phố.

Năm 2023, cùng với các “binh chủng” khác, Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng hệ thống tuyên giáo các cấp tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào kết quả đạt được của TP. Hồ Chí Minh (Thành phố). Thể hiện trên các mặt cơ bản sau:

Một là, tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu tổ chức các hội nghị trực tiếp và trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045... Qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân Thành phố về vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của Vùng Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh; nhấn mạnh Thành phố tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, có sức lan tỏa, là “hạt nhân, cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ”.

Cùng với tham mưu tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo kết quả Hội nghị Trung ương; kế hoạch phối hợp công tác giữa Thành ủy với một số cơ quan Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã tham mưu Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập Tổng kết của Thành ủy, tổ chức hội nghị lấy ý kiến về 7 nội dung tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam; xây dựng kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hai là, triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu chỉ đạo biên soạn Chuyên đề năm 2023 và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh”; tổ chức Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022-2023; phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học: “Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; “Bác Hồ với trí thức Nam Bộ”. Đồng thời tham mưu, xây dựng các Báo cáo sơ kết, Kết luận, Hướng dẫn, Kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo Bác; tuyên truyền, phát huy, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu năm 2023 và những năm tiếp theo; tổ chức hành trình về nguồn “Sáng mãi niềm tin” dành cho các gương điển hình có thành tích xuất sắc... 

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng tham mưu yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nghiêm túc xây dựng kế hoạch, đăng ký các nội dung cụ thể trong học tập, làm theo Bác; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, cơ quan, đơn vị; xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, quy hoạch, đề bạt và luân chuyển cán bộ hàng năm và đánh giá nhiệm kỳ...

Cùng với tiếp tục tổ chức biên soạn, phát hành sách điện tử “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” - giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác tại Thành phố; Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp tổ chức chấm điểm kể chuyện học tập và làm theo Bác dưới cờ năm 2022 và thực hiện kế hoạch kể chuyện dưới cờ năm 2023; giới thiệu gương điển hình dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc và gương điển hình tham gia Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2023”...

Ba là, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Thực hiện dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, đến nay, sau gần hai năm triển khai, toàn Thành phố đã có 2.908 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nhiều địa phương có mô hình, cách làm hay; nhiều cơ sở tôn giáo, cộng đồng các dân tộc đã tích cực hưởng ứng, triển khai xây dựng phòng trưng bày hình ảnh, tư liệu, tài liệu, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đẩy mạnh xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội với nhiều bài viết, phim ngắn, infographic, tài liệu liên quan được đăng tải, thu hút hàng triệu lượt xem, tương tác và chia sẻ trên trang cá nhân; tạo sức lan tỏa nhanh, rộng khắp đến các cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tổ chức phát động cuộc thi clip ngắn tuyên truyền hình ảnh “Công dân Thành phố”, Hội thi “Công dân Thành phố với hành trình văn hóa TP. Hồ Chí Minh” và nhiều hội nghị chuyên đề góp phần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Thành phố.

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại trụ sở UBND phường 10, quận Tân Bình.

Từ các giải pháp, cách làm đa dạng, phong phú với nhiều mô hình hay, thiết thực đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa, thấm sâu trong đời sống xã hội, dần trở thành chuẩn mực trong nếp sống, nếp nghĩ của đại bộ phận người dân Thành phố.

Bốn là, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu lịch sử Đảng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tích cực xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023; hướng dẫn ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức và ban tuyên giáo các đảng ủy cấp trên cơ sở, trung tâm chính trị triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn; thực thiện Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng. Cùng với đó, tham mưu kế hoạch, tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác  -  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; tham mưu nội dung phục vụ Thường trực Thành ủy làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương về nội dung Chỉ thị số 23 và Nghị quyết số 37-NQ/TW về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; tổ chức các hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị; phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của các trung tâm chính trị và Học viện Cán bộ Thành phố”.

Tính đến hết quý III năm 2023, trên địa bàn Thành phố đã tổ chức được 1.327 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 649.300 cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Đối với công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, qua Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử của Đảng” cho thấy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW tại các đơn vị cơ sở; công tác tư liệu, biên soạn và bổ sung, tái bản lịch sử Đảng; biên soạn biên niên sự kiện, đặc biệt là giáo dục truyền thống cách mạng tiếp tục được các cấp ủy quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt.

Năm 2023, một số bộ sách lịch sử công phu đã được hoàn thiện và chuẩn bị xuất bản trong năm 2024: “Lịch sử Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh” gồm 6 quyển; “Củ Chi - Đất thép Thành đồng” gồm 3 quyển; “Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh 1975-2015”; “Trung tướng Nguyễn Bình - Nhà quân sự tài năng, đức độ”; “Đại tướng Mai Chí Thọ - Cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức, cách mạng”... Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng tích cực phối hợp, triển khai có có chất lượng thẩm định các sự kiện, nội dung liên quan đến lịch sử; khảo sát các căn cứ của Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Gia Định trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh; thẩm định nội dung bản thảo các công trình sách lịch sử, Biên niên lịch sử của các quận huyện...

Năm là, tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và nghiên cứu dư luận xã hội.

Cùng với xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Đảng bộ Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tích cực triển khai các hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền trong hệ thống tuyên giáo Thành phố; thường xuyên cung cấp, định hướng thông tin cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ tuyên giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, trong đó tiếp tục tập trung các chuyên đề, nội dung cụ thể hóa những chương trình, đề án trọng điểm, đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố gắn với các nghị quyết hội nghị Trung ương.

Khai mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của Thành Đoàn TP. Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 với chủ đề: “Người truyền cảm hứng”.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo cáo viên, thích ứng với hoạt động chuyển đổi số của Thành phố; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền miệng; đội ngũ báo cáo viên tiếp tục được củng cố, kiện toàn và tổ chức chặt chẽ có hệ thống từ Thành phố đến cơ sở.

Nhằm nâng cao phương thức làm việc, triển khai việc kết nối, tích hợp dữ liệu, hình thành hệ sinh thái các hệ thống thông tin có tính liên thông, tương tác, hỗ trợ hiệu quả công tác điều hành, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã xây dựng và đưa vào vận hành cổng thông tin “Quản lý báo cáo viên Thành phố Hồ Chí Minh”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động tham mưu cấp ủy địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị thông tin thời sự và các chuyên đề trọng tâm theo định hướng; nội dung thông tin tuyên truyền phong phú, cập nhật, bám sát tình hình địa phương, đơn vị, tập trung các chủ đề năm và các nội dung trọng tâm phục vụ nhiệm vụ cấp bách trong từng thời điểm; phương thức tuyên truyền có nhiều đổi mới. Một số ban tuyên giáo quận, huyện đã tích cực tham mưu xây dựng hướng dẫn các nội dung tuyên truyền định kỳ trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ dân phố, hội nghị nhân dân...

Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; biên giới đất liền tiếp tục được quan tâm thực hiện có chất lượng. Bên cạnh đó, công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh, định hướng dư luận xã hội được triển khai với nhiều giải pháp thích ứng điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đặt ra; vận dụng linh hoạt các phương thức làm việc, gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi, nắm tình hình đối với mạng lưới cộng tác viên. Trong năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thực hiện 22 cuộc khảo sát, thăm dò dư luận xã hội trực tiếp và qua mạng. Kết quả khảo sát góp phần định lượng những vấn đề dư luận quan tâm một cách cụ thể, khách quan, chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; bài học kinh nghiệm về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; đề ra giải pháp phù hợp tình hình thực tế.

Sáu là, tăng cường định hướng trong công tác báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chú trọng tăng cường rà soát các vấn đề phát sinh của cơ quan báo chí để kịp thời nhắc nhở, điều chỉnh những vấn đề cần lưu ý trong việc phối hợp giữa cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí với cơ quan chủ quản nhằm định hướng hoạt động tuyên truyền của báo chí Thành phố một cách hiệu quả; phối hợp thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả tuyên truyền về TP. Hồ Chí Minh; bám sát các chỉ đạo định kỳ, đột xuất của Ban Tuyên giáo Trung ương để chủ động chỉ đạo báo chí Thành phố tăng cường tuyên truyền một cách nghiêm túc, bài bản, đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh phối hợp tổ chức các tọa đàm: “Vai trò của báo chí, xuất bản đối với việc quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; “Vai trò của báo chí trong việc thực hiện Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy”; “Phát huy vai trò báo chí - xuất bản thực hiện các Nghị quyết về phát triển TP. Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tích cực tham mưu, góp ý với lãnh đạo cơ quan chức năng của Trung ương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí; phối hợp xét chọn, khen thưởng tác phẩm báo chí hay, nổi bật về Thành phố; tham mưu, ký kết hợp tác với các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền và tham gia giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trên các lĩnh vực, nhất là việc thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh...

Trong công tác xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xuất bản bám sát đời sống thực tiễn; tăng cường cơ chế phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý về xuất bản; triển khai việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn Thành phố; nêu cao tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị xuất bản. Phát huy hiệu quả quy chế lãnh đạo, chỉ đạo và quy chế làm việc định kỳ với đơn vị xuất bản, tập trung vào kế hoạch phát triển đơn vị sự nghiệp, trong đó, chú trọng kế hoạch đầu tư năng lực ứng dụng công nghệ để chuyển dần sang phương thức xuất bản mới...

Đối với công tác văn hóa - văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ hướng đến Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); tham mưu triển khai nhiều hoạt động chăm lo, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố đối với các văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho văn học, nghệ thuật; tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; duy trì tổ chức các hội nghị giao ban văn hóa, văn nghệ. Bên cạnh đó là tham mưu tổ chức các hội thảo, tọa đàm, hoạt động liên quan đến không gian văn hóa Hồ Chí Minh; vai trò của báo chí, xuất bản đối với việc quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật; 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”; Hội thi “Công dân Thành phố với hành trình văn hóa TP. Hồ Chí Minh”; Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1 giai đoạn 2021-2025)...

Cùng những kết quả nêu trên, năm 2023, công tác khoa giáo tiếp tục được Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai tích cực, có chất lượng với những nội dung như: Hướng dẫn công tác khoa giáo cho các đơn vị cơ sở; định hướng cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức, Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy cấp trên cơ sở; tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực khoa giáo; tham mưu dự thảo chương trình phối hợp với các sở, ban ngành về công tác thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực khoa giáo theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố. Đồng thời xây dựng dự thảo hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và Trung ương về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; công tác trí thức... tiếp tục được chú trọng theo dỗi, nắm bắt và tham mưu, hướng dẫn, triển khai đạt chất lượng.

Cụm Thi đua 3 Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh (gồm các quận: Tân Phú, Gò Vấp, Bình Tân, Quận 7, Quận 12) tổ chức Hội nghị Ký kết Giao ước Thi đua năm 2023).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo trên địa bàn Thành phố năm 2023 cũng còn những hạn chế, bất cập. Việc thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là đối với việc giải quyết các vấn đề bức xúc còn có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, thù địch chưa thật liên tục, thiếu đồng bộ; công tác tuyên truyền tại từng cấp ủy địa phương, đơn vị có lúc, có nơi còn bị động, hiệu quả chưa cao; nội dung, phương thức tuyên truyền chưa đáp ứng được nhu cầu của từng nhóm đối tượng, chưa khai thác hiệu quả lợi thế của công nghệ thông tin; năng lực của một bộ phận báo cáo viên vẫn còn hạn chế, chưa tạo sự thuyết phục; công tác dư luận xã hội có lúc, có nơi còn chậm, chạy theo sự vụ, sự việc; công tác đấu tranh, phòng chống quan điểm sai trái trên không gian mạng thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật chưa kịp thời...

Năm 2024, cùng với tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, một số nội dung trọng tâm được Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định là:

Thứ nhất, tiếp tục tập trung công tác triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố, Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XIII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trên lĩnh vực tuyên giáo; thực hiện các giải pháp công tác tư tưởng kiên quyết, kiên trì thực  hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn với việc triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Thứ hai, hoàn thiện và triển khai thực hiện Chương trình hành động “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP. Hồ Chí Minh, làm cho văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân Thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người Thành phố mang tên Bác”; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, truyền thông, báo chí.

Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường năng lực dự báo, nắm bắt và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ.

Thứ tư, nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình tư tưởng, nghiên cứu dư luận và tâm trạng xã hội; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của nhân dân, những vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh. Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cộng tác viên dư luận xã hội và đa dạng phương thức nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội...

Thứ năm, tổ chức các hội nghị thông báo nhanh và hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII trong năm 2024 và các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; tích cực tham mưu các nội dung chuẩn bị tiến tới tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XII Đảng bộ Thành phố và Đại hội XIV của Đảng.

(Ảnh minh họa)

Thứ sáu, chuẩn bị các điều kiện, nội dung, đặc biệt là công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Thứ bảy, tham mưu thực hiện tốt vai trò chủ quản của Thành ủy đối với các cơ quan báo chí, cơ quan xuất bản Thành phố; phối hợp thực hiện có chất lượng công tác tuyên truyền, truyền thông về quá trình xây dựng, phát triển Thành phố trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQT/W của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.  Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 98/2023-QH15 của Quốc hội về “Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh”…/.

THẾ HOÀNG

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất