Thứ Tư, 19/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Chủ Nhật, 8/9/2019 8:53'(GMT+7)

Húc Ðộng nỗ lực thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới

Người dân xã Húc Ðộng, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) áp dụng khoa học - kỹ thuật, trồng cây đặc sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Người dân xã Húc Ðộng, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) áp dụng khoa học - kỹ thuật, trồng cây đặc sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Xã Húc Ðộng có tổng diện tích tự nhiên hơn 13 nghìn m2, gồm chín thôn, bản. Những năm trước, đời sống của người dân phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp; hạ tầng giao thông đi lại khó khăn; trình độ dân trí còn hạn chế, đồng thời tồn tại một số phong tục tập quán lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao. Trước thực trạng này, Ðảng ủy xã xác định phải có các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, từng bước giảm nghèo bền vững. Trong đó, chủ động triển khai lồng ghép có hiệu quả các Chương trình 135, Ðề án 196 của tỉnh Quảng Ninh gắn với chương trình xây dựng NTM. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, đầu tư cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào canh tác, chăn nuôi, chú trọng công tác thủy lợi, khôi phục các loại cây truyền thống qua đó hình thành các vùng chuyên canh mang tính chất sản xuất hàng hóa.

Bí thư Ðảng ủy xã Húc Ðộng Ðoàn Xuân Trang cho biết: Năm 2019, chúng tôi đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống dưới 12%, phấn đấu đưa xã ra khỏi diện 135, hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Ngoài ra, xã tiếp tục triển khai các chính sách giảm nghèo chung, lồng ghép thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững với chương trình xây dựng NTM và các nguồn lực khác nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Ðồng thời, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về giảm nghèo, động viên hộ nghèo khắc phục khó khăn để tự lực vươn lên thoát nghèo, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Ðể thực hiện chương trình xây dựng NTM, giảm nghèo có hiệu quả, xã Húc Ðộng thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững; phân công từng thành viên phụ trách các thôn. Ðối với công tác giảm nghèo, căn cứ vào kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm và chỉ tiêu giảm nghèo UBND huyện giao, xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện; trong đó xác định rõ địa chỉ giảm nghèo trong năm. Từ đó, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo xã, các tổ chức đoàn thể giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Bên cạnh đó, để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, với nguồn vốn huyện phân bổ, xã Húc Ðộng đã dành gần 20 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 13 công trình đường giao thông nội thôn, nội đồng, xây một nhà văn hóa, ba tuyến đập mương... Ðến nay các công trình đã hoàn thành và phát huy hiệu quả tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xác định giảm tỷ lệ hộ nghèo là tiêu chí cốt lõi, tạo đòn bẩy và nâng cao chất lượng các tiêu chí khác trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã Húc Ðộng đã triển khai đầy đủ các chính sách giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn như: Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình 135 hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn; Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn ưu đãi.

Từ đầu năm đến nay, xã đã phối hợp các ngành chức năng của huyện và tỉnh mở ba lớp đào tạo nghề cho người lao động và đã tạo việc làm mới cho 60 lao động là người địa phương. Ðể giúp bà con phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xã Húc Ðộng phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bình Liêu giải quyết kịp thời, đầy đủ nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên vay, bảo đảm đúng mục đích. Trong những năm qua, đã có hơn 400 hộ dân trên địa bàn xã được vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng. Gia đình anh Lục A Lò, thôn Mó Túc, xã Húc Ðộng làm nghề chế biến miến dong, trước đây do điều kiện kinh tế khó khăn cho nên chủ yếu sản xuất bằng phương pháp thủ công. Từ khi được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, anh đã mạnh dạn đầu tư hơn 200 triệu đồng mua máy móc, thiết bị, thu mua củ dong riềng của bà con trong thôn để chế biến. Ðồng thời, anh trồng thêm hồi, quế, thông, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ đó gia đình anh đã có nguồn thu nhập khá ổn định, khoảng 200 triệu đồng/năm.

Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao giá trị thu nhập cho người dân, xã Húc Ðộng đã khuyến khích các hộ dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác phù hợp với địa hình đất đai, điều kiện tự nhiên của xã, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép là đưa xã ra khỏi diện 135, hoàn thành chương trình xây dựng NTM, thời gian tới, xã Húc Ðộng xác định tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm tạo động lực, tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống sinh hoạt cho người dân trong xã; đồng thời gắn phát triển sản xuất với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy lợi thế, tiềm năng và tận dụng cơ hội để tạo bước phát triển nhanh theo hướng bền vững.

Theo Nhân dân

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất