Thứ Tư, 24/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Ba, 27/8/2019 11:15'(GMT+7)

Đà Nẵng hợp nhất các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh quận, huyện

Đoàn thanh niên xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang tổ chức sinh hoạt hè cho đoàn viên địa phương
tại trụ sở nhà văn hóa thôn Ninh An. (Ảnh: Thu Thủy)

Đoàn thanh niên xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang tổ chức sinh hoạt hè cho đoàn viên địa phương tại trụ sở nhà văn hóa thôn Ninh An. (Ảnh: Thu Thủy)

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, huyện có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch ở xã, phường. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao  tổ chức và cung ứng các dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.
 
UBND thành phố Đà Nẵng giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ trì, chỉ đạo công tác bàn giao, tiếp nhận viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hoạt động và các tài liệu có liên quan giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và bộ phận thuộc đơn vị sự nghiệp công lập được hợp nhất. Việc bàn giao, tiếp nhận, giải quyết tài sản và các vấn đề liên quan, giao nộp con dấu cho cơ quan đăng ký mẫu dấu phải hoàn thành trước ngày 1/9/2019./.

Theo TTXVN
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất