Thứ Tư, 24/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Năm, 5/9/2019 15:39'(GMT+7)

Nét mới trong công tác xây dựng Đảng ở Quảng Trị

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra mô hình trồng thực nghiệm cây sâm Bố Chính tại thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh. (Ảnh: nhandan.com.vn)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra mô hình trồng thực nghiệm cây sâm Bố Chính tại thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh. (Ảnh: nhandan.com.vn)

Đảng bộ tỉnh Quảng Trị hiện có 50 đồng chí trong Ban Chấp hành, trong đó có 12 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hằng năm, trong cuộc họp tổng kết công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ dành một thời gian nhất định để đánh giá, chấm điểm cán bộ. Trong nhiệm kỳ này, lần đầu các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trực tiếp đánh giá và chấm điểm đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu kết quả chấm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với kiểm điểm cá nhân để bỏ phiếu chấm điểm, xếp loại các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy. Việc chuẩn bị bản tự kiểm điểm của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy là nghiêm túc, đánh giá sát các mặt: phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác; những hạn chế, khuyết điểm và giải pháp khắc phục.

Mặt khác, những ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy là đúng mực, chân thành, từ nhận xét về mặt ưu điểm cũng như khuyết điểm, hạn chế. Trong quá trình thảo luận, không khí sôi nổi và nghiêm túc, có những ý kiến góp ý thẳng thắn, kể cả góp ý về phong cách điều hành, chỉ đạo công việc cụ thể hằng ngày, cũng có ý kiến trao đổi về mặt cá tính của mỗi đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy; nhưng khi chấm điểm cho mỗi đồng chí thì rất tập trung. Từ số phiếu được công bố tại cuộc họp, mỗi đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy có thể đối chiếu kết quả tự chấm điểm với kết quả chấm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…

Để đánh giá tổng thể hiệu quả việc Thường trực Tỉnh ủy kiểm điểm trực tiếp hằng năm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có thể phải chờ đến dịp tổng kết vào cuối nhiệm kỳ. Nhưng qua kết quả ban đầu, chúng tôi nhận thấy, đây là việc làm thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu cấp ủy địa phương, của tập thể Thường trực Tỉnh ủy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và chịu sự giám sát của tập thể, trước hết là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Mặt khác, qua việc tự phê bình và phê bình, mỗi đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy có thể tự điều chỉnh bản thân, hoàn thiện chương trình công tác để làm tròn nhiệm vụ được giao. Những ưu, khuyết điểm của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy được công khai hằng năm trong cuộc họp tổng kết công tác xây dựng Đảng, thể hiện trách nhiệm nêu gương, góp phần xây dựng tình đoàn kết, thống nhất trong Thường trực Tỉnh ủy, từ đó có tác dụng tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ và trong toàn thể Đảng bộ tỉnh…

Cùng với việc kiểm điểm trực tiếp trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, việc đánh giá hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Thường trực Tỉnh ủy còn được thể hiện qua kênh thăm dò dư luận xã hội, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện. Kết quả điều tra dư luận xã hội trong các năm 2017, 2018 cho thấy, phần lớn các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra đều được các tầng lớp nhân dân đánh giá có chuyển biến tốt. Trong công tác xây dựng Đảng, chỉ số đánh giá cao do nhân dân bình chọn năm 2017 đạt tỷ lệ 67,2%, năm 2018 đạt tỷ lệ 70%.

Cũng ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quan tâm xây dựng Quy chế đánh giá cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ đối với các chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp nhận xét, đánh giá. Quy chế và Bộ tiêu chí xác định rõ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ kèm theo các thang điểm cụ thể; kết hợp cả phương pháp đánh giá theo nhận xét với phương pháp đánh giá theo tiêu chuẩn và cho điểm, mở rộng thành phần tham gia ý kiến, cho nên việc đánh giá cán bộ được đúng và sát hơn, khắc phục tình trạng chung chung.

Nét nổi bật của việc thực hiện Quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ là đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền đánh giá cán bộ cho các đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, đơn vị. Nếu như trước đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải kết luận nhận xét, đánh giá đối với hơn 420 trường hợp thì sau khi triển khai Quy chế chỉ kết luận, nhận xét, đánh giá 90 trường hợp, giảm 78,57%; số cán bộ còn lại giao cho huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng đánh giá và chấm điểm. Quy trình đánh giá được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, thể hiện một cấp độ cao hơn.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện Quy chế đánh giá cán bộ công khai, đúng đối tượng, nguyên tắc, yêu cầu. Đánh giá cán bộ theo Bộ tiêu chí bước đầu phản ánh được năng lực, mức độ tín nhiệm cán bộ được đánh giá, góp phần khắc phục tình trạng chung chung trong việc nhận xét, đánh giá và xác định cụ thể mối liên hệ giữa kết quả của tập thể và trách nhiệm của cá nhân.

Các kết luận và phân loại cán bộ đúng và sát hơn nhờ việc kết hợp cả phương pháp đánh giá theo nhận xét với phương pháp đánh giá theo tiêu chí và cho điểm. Nếu như trước đây, hầu hết cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì đến nay, khi thực hiện quy chế đánh giá cán bộ, số cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảm; năm 2018, tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 2 trong số 13 đồng chí (tỷ lệ 15,3%); cấp huyện cũng giảm tương tự như cấp tỉnh. Không có trường hợp nào đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ mà có cá nhân người đứng đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây cũng là kênh quan trọng để có cơ sở áp dụng chế tài đối với đảng viên có mức độ tín nhiệm thấp và được đánh giá thấp.

Trên cơ sở làm tốt công tác đánh giá cán bộ, trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2015-2020; hoàn thành xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện, các sở, ngành nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên điều chỉnh, bổ sung quy hoạch những nhân tố mới, cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số.

Công tác bổ nhiệm, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, dân chủ; khắc phục tình trạng khép kín trong công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng thực hiện có hiệu quả chủ trương bố trí các chức danh chủ chốt cấp huyện không là người địa phương; làm tốt công tác quản lý cán bộ, chấn chỉnh các sai sót, vi phạm; chủ động hơn trong đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ./.

Minh Tứ (nhandan.com.vn)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất