Thứ Năm, 13/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 29/11/2018 11:10'(GMT+7)

Hưng Yên: Công tác Tuyên giáo đóng góp tích cực vào kết quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên phát biểu trong cuộc họp giao ban báo chí tỉnh tháng 11/2018 (Ảnh: Hữu Chất)

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên phát biểu trong cuộc họp giao ban báo chí tỉnh tháng 11/2018 (Ảnh: Hữu Chất)

Xác định công tác thông tin, tuyên truyền, vận động là một trong những nhiệm vụ then chốt để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng trong toàn xã hội, thời gian qua, nhất là trong năm 2018, ngành Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên đã ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công tác chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân, đóng góp tích cực vào kết quả của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Trong năm 2018, triển khai Kế hoạch số 122 – KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, với vai trò là ngành thành viên, , Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực phối hợp với các đơn vị, ngành tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình hành động số 07 - CTr/TU ngày 18/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 107 - KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư và Kế hoạch năm 2018 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cùng đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy quán triệt; tổ chức hướng dẫn, triển khai tuyên truyền về các nội dung Cuộc vận động; phối hợp với các phòng, ngành, hội cùng cấp trực tiếp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động; tuyên truyền, vận động các đơn vị, cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo gương mẫu, đi đầu thực hiện Cuộc vận động bằng các việc làm cụ thể như mua sắm, sử dụng, tiêu dùng các sản phẩm là hàng Việt Nam, coi đó là một hành động thiết thực thể hiện tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước.

Tại các hội nghị báo cáo viên, giao ban công tác tuyên giáo, giao ban báo chí, giao ban đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành trong khối, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, báo cáo viên, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp nắm bắt, phản ánh tình hình công tác tư tưởng, dư luận xã hội về các vấn đề triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiến nghị các sở, ngành liên quan nhằm giải quyết tốt những vấn đề đặt ra, góp phần thực hiện thành công Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, kịp thời đăng tải các văn bản, tin bài, hình ảnh tuyên truyền về Cuộc vận động trên Bản tin Thông báo nội bộ, Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thường xuyên chỉ đạo, định hướng Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền làm rõ vị trí, tiềm năng to lớn của thị trường nội địa; quảng bá các sản phẩm, dịch vụ Việt Nam đạt chất lượng cao, những thương hiệu có uy tín trên thị trường góp phần cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Cuộc vận động, xây dựng niềm tin đối với người tiêu dùng khi sử dụng hàng hoá, dịch vụ Việt Nam. Qua đó tạo sự đồng thuận cao và quyết tâm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động ở các cấp, các ngành; cơ quan Báo, Đài của tỉnh cử phóng viên, biên tập viên thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện Cuộc vận động, kịp thời viết các tin, bài biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân tích cực tham gia Cuộc vận động; cảnh báo người tiêu dùng thận trọng với những biểu hiện lợi dụng Cuộc vận động để sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm kém chất lượng; phê phán những doanh nghiệp, cá nhân vi phạm các quy định về chất lượng và giá cả của sản phẩm; đấu tranh, phê phán các hành vi buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Với sự vào cuộc tích cực của hệ thống ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, nhận thức của cán bộ, đảng viên và đại bộ phận người tiêu dùng đã chuyển biến rõ rệt, việc mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam đã từng bước trở thành nhu cầu của đa số người tiêu dùng và các hộ gia đình trong tỉnh; nâng cao được ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà phân phối, đại lý bán lẻ đối với người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả, chất lượng sản xuất kinh doanh, sản phẩm không chỉ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng nội địa mà còn hướng đến đáp ứng được các yêu cầu của hàng hóa xuất khẩu. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiều năm qua có nhiều khởi sắc. Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm tăng 9,43%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ 250 triệu USD; tổng thu ngân sách ước đạt 12.840 tỷ đồng, đạt hơn 106,96%, trong đó thu nội địa đạt 9.400 tỷ đồng...

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của Cuộc vận động, vẫn còn tâm lý sính hàng ngoại. Công tác truyền thông chưa đáp ứng được yêu cầu, mới chỉ tập trung tuyên truyền vào những đợt hoạt động cao điểm, chưa tương xứng với công tác maketing của hàng hóa ngoại nhập. Các cơ quan báo chí còn ít tin, bài biểu dương gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động.Công tác phối hợp trong việc lồng ghép các chương trình mục tiêu, trong hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện có lúc, có nơi chưa đồng bộ và thường xuyên. Thực trạng một số hàng hóa Việt Nam chất lượng không đảm bảo, không ổn định, trong khi giá cả không tương xứng với chất lượng. Hàng hóa nhập lậu, kém chất lượng vẫn còn trôi nổi trên thị trường…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Để tiếp tục tạo sức lan tỏa sâu rộng toàn xã hội, biến nhận thức thành hành động cụ thể trong mỗi người dân, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, căn cứ vào nhiệm vụ được giao theo kế hoạch hằng năm và tình hình thực tế của đất nước và của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với các ngành thành viên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trong đó tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình hành động số 07 - CTr/TU ngày 18/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 107 - KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội.

Thứ hai, chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh tăng cường phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tính cần thiết cũng như lợi ích thiết thực, những tác động lớn, sâu rộng và lâu dài của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình; phát hiện, phê phán các quan điểm, tư tưởng sai trái, cổ súy hàng ngoại. Tuyên truyền để các doanh nghiệp sản xuất chú trọng chất lượng sản phẩm, định giá hàng hóa phù hợp với nhu cầu, chất lượng.

Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo, định hướng, tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại hội nghị báo cáo viên, giao ban công tác tuyên giáo, giao ban báo chí hàng tháng; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tuyên truyền, nắm bắt và phản ánh kịp thời những vấn đề liên quan đến Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chỉ đạo nhóm chuyên gia, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 94 phát hiện, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng Cuộc vận động để quấy rối, chống phá; thường xuyên đăng tải văn bản, tin bài, hình ảnh tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên các kênh tuyên truyền như Bản tin Thông báo nội bộ, Trang Thông tin điện tử.

Thứ tư, chỉ đạo, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy phối hợp với các phòng, ngành cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”./.

Hữu Chất
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất