• Hội thảo Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa - Cuộc đời và sự nghiệp

  Hội thảo Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa - Cuộc đời và sự nghiệp

  (TG) - Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/983-26/3/2003); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Giáo sư, Viện sĩ, Anh hùng Lao động, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa (1913-2023), chiều 27/2, tại Hà Nội, VUSTA đã tổ chức Hội thảo khoa học “Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa – Cuộc đời và sự nghiệp”.

 • Cần có chiến lược phát triển đội ngũ trí thức và chính sách đối với nhân tài

  Cần có chiến lược phát triển đội ngũ trí thức và chính sách đối với nhân tài

  (TG) - Đánh giá, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Nghị quyết 27), bên cạnh những kết quả, mục tiêu cơ bản đạt được, nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ của chúng ta đông nhưng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi; năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém. Nhiều chủ trương, quan điểm chưa được cụ thể hóa bằng các văn bản pháp luật.

 • Thu hút, tập hợp lực lượng trí thức cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Thu hút, tập hợp lực lượng trí thức cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  (TG) - Trong Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão 2023 diễn ra ngày 16/2 vừa qua, một số đại biểu được mời phát biểu. TCTG trân trọng đăng ý kiến của GS. VS.TSKH. Nguyễn Quốc Sỹ, GS Đại học Năng lượng Quốc gia Moskva, Liên Bang Nga; Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT nêu một số góp ý về thu hút, tập hợp lực lượng trí thức cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 • Trí thức - đặc điểm nhận diện và các nhân tố ảnh hưởng tới việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay

  Trí thức - đặc điểm nhận diện và các nhân tố ảnh hưởng tới việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay

  (TG) - Trí thức có vai trò rất quan trọng đối với sự hưng thịnh, suy vong của các quốc gia, dân tộc, nhất là trong nền kinh tế tri thức và bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo đó, xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới là vấn đề vừa có tính cấp bách vừa mang tầm chiến lược đối với nước ta, nhất thiết phải được nghiên cứu, xây dựng, thực hiện một cách công phu, bài bản, khoa học. Trong đó, việc xác định đặc điểm, nhận diện trí thức, chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức sẽ có ý nghĩa nhất định về lý luận và thực tiễn. 

 • Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

  Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

  (TG)- Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

 • Hà Giang: Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới

  Hà Giang: Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới

  (TG) - Với phương châm “đi trước mở đường”, năm 2022 ngành Tuyên giáo Hà Giang chủ động, tiên phong, quyết liệt ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực, nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn.

 • Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: 'Xây dựng chính sách khuyến khích nghiên cứu và sáng tạo trong doanh nghiệp'

  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: 'Xây dựng chính sách khuyến khích nghiên cứu và sáng tạo trong doanh nghiệp'

  "Lấy doanh nghiệp làm trung tâm" là một định hướng chính sách quan trọng và đặt ra không ít thách thức cho ngành Khoa học và Công nghệ trong thời gian qua. Nhân dịp Tết Quý Mão, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã có những chia sẻ với báo Tin tức về định hướng này cũng như giải pháp trong thời gian tới để doanh nghiệp thực sự có vai trò trung tâm trong xây dựng đổi mới sáng tạo quốc gia.

 • “Ứng dụng Bình Dương số” phục vụ người dân và doanh nghiệp

  “Ứng dụng Bình Dương số” phục vụ người dân và doanh nghiệp

  (TG) - Vừa qua, tại Trung tâm Giám sát và điều hành thông minh tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố nền tảng số “Ứng dụng Bình Dương số” phục vụ người dân và doanh nghiệp. Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến 91 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 • Phát triển đội ngũ trí thức ở Trung Quốc và bài học tham khảo với Việt Nam

  Phát triển đội ngũ trí thức ở Trung Quốc và bài học tham khảo với Việt Nam

  (TG) - Thực tiễn hơn 36 năm đổi mới ở Việt Nam đã khẳng định, tầng lớp trí thức không chỉ là tài sản quý giá của quốc gia mà còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế. Bởi vậy, việc thu hút, trọng dụng cán bộ trí thức vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên và lâu dài...

 • Triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023

  Triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023

  Ngày 28/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023. Hội nghị là dịp để đánh giá các kết quả đã đạt được trong năm 2022, cũng như trao đổi, thảo luận giải pháp nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023.

 • 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2022

  10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2022

  (TG) - Chiều ngày 26/12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố kết quả cuộc bình chọn 10 sự kiện khoa học và công nghệ (KH-CN) nổi bật năm 2022. Đây là kết quả do hơn 40 phóng viên chuyên theo dõi lĩnh vực KHCN của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương bình chọn.

 • Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu của các cơ quan đảng trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Bình

  Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu của các cơ quan đảng trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Bình

  (TG) - Về cơ bản, lãnh đạo các ban, ngành, địa phương đã nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của việc nghiên cứu khoa học; đã có những kết quả tích cực trong cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, phục vụ công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương và địa phương...

 • Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Nghị quyết 20

  Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Nghị quyết 20

  (TG) - Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết 20), hoạt động khoa học và công nghệ (KH-CN) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước khẳng định vai trò là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

 • Đoàn khảo sát Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương làm việc với tỉnh Nghệ An

  Đoàn khảo sát Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương làm việc với tỉnh Nghệ An

  (TG) - Sáng 18/11, Đoàn khảo sát của Trung ương do đồng chí Lê Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An về khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương "Về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

 • 165 trí thức tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V

  165 trí thức tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V

  (TG) - Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V sẽ diễn ra từ ngày 11-12/11 tại tỉnh Bến Tre với sự tham gia của 165 đại biểu trí thức trẻ Việt Nam đang học tập, công tác tại 22 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất