• Hậu Giang triển khai mạnh mẽ các định hướng nhiệm vụ khoa học công nghệ

  Hậu Giang triển khai mạnh mẽ các định hướng nhiệm vụ khoa học công nghệ

  (TG) - Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN), tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo ngành KH&CN tích cực trong công tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng các thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

 • Tây Ninh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm Nghị quyết số 20-NQ/TW

  Tây Ninh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm Nghị quyết số 20-NQ/TW

  (TG) - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Tây Ninh đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Hoạt động nghiên cứu triển khai, ứng dụng khoa học và công nghệ đã có bước phát triển mạnh; hướng mạnh về cơ sở, nhất là vùng nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 • Vĩnh Phúc: Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Vĩnh Phúc: Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  (TG) - Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và và Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, công tác xây dựng đội ngũ trí thức ở Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến quan trọng. Vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức được nâng cao và không ngừng được củng cố, tăng cường về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • Hà Giang: Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số

  Hà Giang: Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số

  (TG) - Chiều 10/10/2022, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Giang tổ chức Tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số và khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác chuyển đổi số. 

 • Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

  Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

  (TG) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (gọi tắt là Nghị quyết số 20-NQ/TW) tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng.

 • Quảng Trị: Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các hội của trí thức

  Quảng Trị: Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các hội của trí thức

  (TG) - Thấu suốt quan điểm: Trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng; xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững; xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của Ðảng và Nhà nước giữ vai trò quyết định... các tổ chức Đảng, cấp ủy và người đứng đầu tổ chức Đảng đã ngày càng nhận thức đầy đủ và cụ thể hóa trong các chủ trương, chính sách phát triển.

 • Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức ở nước ta

  Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức ở nước ta

  (TG) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định nhiệm vụ xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 

 • Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam

  Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam

  Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Sự phát triển của một số công nghệ mang tính đột phá trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mạng 5G, công nghệ sinh học... đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi khía cạnh, từ an ninh - chính trị đến kinh tế, xã hội.

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Theo Nghị định số 55/2022/NĐ-CP, nguyên tắc xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu là tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ thông tin cá nhân.

 • Ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia

  Ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia

  Đến cuối năm 2022, đầu năm 2023 sẽ có khoảng 3-5 triệu người dân sử dụng ứng dụng công dân số quốc gia VNEID, với tốc độ tăng ít nhất 5% mỗi tháng. Đây là mục tiêu của Đề án 06 về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia được phê duyệt ngày 6/1/2022.

 • Hội thảo “Sáng tạo khoa học - công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam”

  Hội thảo “Sáng tạo khoa học - công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam”

  (TG) - Ngày 18/8, tại huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội thảo “Sáng tạo khoa học - công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam”.

 • WHO nghiên cứu khả năng đột biến gene thúc đẩy đậu mùa khỉ lây lan

  WHO nghiên cứu khả năng đột biến gene thúc đẩy đậu mùa khỉ lây lan

  WHO cho biết đang có các nghiên cứu đánh giá khả năng những biến đổi về gene trong virus gây bệnh đậu mùa khỉ là nguyên nhân khiến căn bệnh này đang lây lan mạnh.

 • Phát triển công nghệ ngăn chặn tấn công mạng

  Phát triển công nghệ ngăn chặn tấn công mạng

  Đăng nhập bằng mật khẩu là phương thức xác thực phổ biến hiện nay để sử dụng một ứng dụng hay dịch vụ số, giúp người dùng bảo vệ tài khoản, dữ liệu cá nhân.

 • Lào Cai: Đổi mới công tác khoa giáo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

  Lào Cai: Đổi mới công tác khoa giáo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

  (TG) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19  nhưng các sở, ngành trong khối khoa giáo đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 01/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

 • Những kết quả tích cực từ chia sẻ cơ sở dữ quốc gia về dân cư

  Những kết quả tích cực từ chia sẻ cơ sở dữ quốc gia về dân cư

  Theo thông tin từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), tính đến ngày 31/7, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã triển khai kết nối chính thức đối với cơ sở dữ liệu của 11 bộ, ngành; 4 doanh nghiệp nhà nước và 14 địa phương.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất