Thứ Sáu, 21/6/2024
Thi đua yêu nước
Thứ Ba, 25/8/2015 20:17'(GMT+7)

Kiên Giang: Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (giai đoạn 2015-2020)

Tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ IV giai đoạn (2015-2020) có 450 đại biểu. Trong đó 292 đại biểu chính thức và 158 đại biểu khách mời gồm: cán bộ, công chức, viên chức và lãnh đạo các cấp, nhà giáo, thầy thuốc ưu tú, nhân dân; các dân tộc, tôn giáo, nhà từ thiện, hảo tâm, công nhân, nông dân và lực lượng vũ trang.

Phát biểu khai mạc tại đại hội, đồng chí Lê Văn Thi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhấn mạnh: Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” và các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua-khen thưởng trong giai đoạn mới, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước có bước phát triển, công tác thi đua-khen thưởng trong toàn tỉnh đi vào nề nếp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiên Giang đã tổ chức, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên các lĩnh vực lao động, sản xuất, học tập, công tác, tạo chuyển biến trong công cuộc đổi mới, nhiều cá nhân, đơn vị, địa phương điển hình tiên tiến góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, an ninh-quốc phòng được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố tăng cường. 

Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua và đạt nhiều thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân đạt 10,53%/năm. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.511 USD, gấp 2 lần so năm 2010. Trong đó tỷ trọng nông lâm-thủy sản giảm từ 42,57% năm 2010 còn 35,14% năm 2015, dịch vụ tăng từ 33,04% lên 40,44%, công nghiệp-xây dựng giữ ở mức trên 24%;... Văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. Đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,84% đầu nhiệm kỳ năm 2010 xuống còn dưới 3% vào năm 2015. 118/118 xã đã lập và được phê duyệt quy hoạch xã nông thôn mới; tổng vốn đã triển khai thực hiện 17.023 tỷ đồng. Đến nay, đã có 18 xã và huyện Tân Hiệp đạt tiêu chí nông thôn mới.

Báo cáo tại đại hội lần này, đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cho biết: Phong trào thi đua 5 năm qua đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế-xã hội trọng yếu của tỉnh và của từng ngành, từng cấp; đã có tác dụng động viên giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, tính năng động sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới giúp tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước ổn định và nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự-an toàn xã hội; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn ngày càng trong sạch vững mạnh.

Trong 5 năm qua, từ phong trào thi đua yêu nước các cấp, cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ngành, doanh nghiệp đã phát biển và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến các cấp. Chủ tịch nước tặng 3.424 Huân chương kháng chiến, nâng tổng số 51.365 người được khen thưởng; phong tặng, truy tặng danh hiện Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 653 bà mẹ; phong tặng, truy tặng 13 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 2 thầy thuốc Nhân dân, 28 thầy thuốc ưu tú; 26 nhà giáo ưu tú; 2 Huân chương độc lập các hạng, 349 Huân chương Lao động các hạng; 40 Cờ thi đua của Chính phủ; 10 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 712 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắt cho 307 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cụm, khối thi đua; công nhận 2.247 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Laoo động xuất sắc” và “Đơn vị Quyết thắng”; 1.880 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 6.429 tập thể, 17.459 cá nhân.

Đại hội thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới, với khẩu hiện hành động “Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh giai đoạn 2015-2020”; tiếp tục tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới đại diện cho các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh giai đoạn 2015-2020. Phấn đấu đến năm 2020, có 50% số xã và thêm 2 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới. 

Ghi nhận và biểu dương, chúc mừng những thành tích đạt các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp đạt được trong các phong trào thi đua yêu 5 năm qua, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, khẳng định: Thi đua là điều kiện, là động lực to lớn để động viên, thu hút các tầng lớp nhân dân cùng chung sức, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai, thực hiện Chỉ thị 34, của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực còn có kết quả chưa cao. Cùng với đó, nêu cao tính gương mẫu của người đứng đầu, của từng cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao mức sống của người dân gắn với bảo vệ môi trường. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới, đa dạng hóa các phong trào thi đua, nhân rộng các mô hình thi đua kiểu mẫu và khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân tiên tiến.

Dịp này, có 5 đơn vị được tặng cờ của Chính phủ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014” và 19 đơn vị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015”.

Đại hội thông qua danh sách 13 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX giai đoạn 2015-2020./.

Kim Thư

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất