Thứ Tư, 22/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 26/10/2022 16:53'(GMT+7)

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

PGS. TS. Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ phát biểu khai mạc.

PGS. TS. Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ phát biểu khai mạc.

Được tổ chức ngay sau Lễ ra mắt Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra buổi sáng cùng ngày, Kỳ họp thứ nhất tập trung đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác từ đầu năm đến nay; xin ý kiến vào Dự thảo Chương trình toàn khóa và Quy chế hoạt động của Hội đồng khóa V và bàn một số công việc khác..

Phát biểu khai mạc Kỳ họp và báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng từ đầu năm 2022 đến nay, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Thế Kỷ cho biết, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; sự phối hợp, hỗ trợ  của một số ban, ngành, địa phương, đơn vị; mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định nhưng Hội đồng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng. Hoạt động của 2 đơn vị trực thuộc Hội đồng là Văn phòng Hội đồng và Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đi vào nề nếp, ổn định; thực hiện có hiệu quả, chất lượng việc kiện toàn nhân sự và ra mắt Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 với 35 thành viên; tổ chức thành công hai hội nghị tập huấn công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2022; triển khai xét tặng thưởng, hỗ trợ các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật…

Hội đồng tiếp tục tập hợp được đông đảo các nhà khoa học, các nhà lý luận, phê bình, trí thức, văn nghệ sỹ tham gia các hoạt động quan trọng, góp phần định hướng công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, nhờ đó, ảnh hưởng và uy tín của Hội đồng trong giới văn học, nghệ thuật tiếp tục được củng cố, nâng cao.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Thế Kỷ, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022 của Hội đồng là hoàn thiện Quy chế làm việc, chương trình công tác nhiệm kỳ; củng cố Văn phòng Hội đồng và Tạp chí Lý luận, phê bình văn phòng, nghệ thuật; kiện toàn Hội đồng Khoa học cơ sở và các Tiểu ban chuyên môn. Đồng thời tiếp tục nâng cao nội dung, hình thức, chất lượng học thuật và uy tín chuyên môn của Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật mở rộng đội ngũ cộng tác viên; khẩn trương triển khai thực hiện Đề án Tạp chí điện tử. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm tổ chức lớp bồi dưỡng những cây viết trẻ đang hoạt động trên lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay ở các báo, tạp chí, nhà xuất bản, các cơ quan chuyên môn về văn học, nghệ thuật, các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương và một số địa phương…; xét tặng và tổ chức lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, xuất bản năm 2021…

Đại biểu và các thành viên Hội đồng dự kỳ họp thứ nhất.

Phát biểu tại Kỳ họp, các thành viên Hội đồng cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng đã đặt ra, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để Hội đồng hoạt động hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: Hội đồng cần quan tâm hơn đến đời sống văn học, nghệ thuật tư nhân, xã hội hóa để có những tư vấn, tham mưu cho Đảng, Nhà nước sát với thực tế; liên thông các giải thưởng văn học, nghệ thuật, tăng cường uy tín và vị thế tặng thưởng của Hội đồng; đi sâu vào từng chuyên ngành để có cái nhìn cụ thể; đưa ra các kế hoạch cụ thể, chi tiết hóa để hoạt động hội đồng đạt hiệu quả, thiết thực; bắt kịp xu thế công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật…

Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải nhấn mạnh, hoạt động của Hội đồng phải có phải có tính định hướng, chú trọng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải xác định rất rõ dòng chảy chính của văn học nghệ thuật trong xã hội.

Nhà thơ Hữu Việt mong muốn Hội đồng sẽ có những hoạt động mang tính đột phá, mạnh dạn có những nghiên cứu, góc tiếp cận khác, mới, thiết thực với đời sống xã hội hơn nữa.

Theo GS. TS. Lê Hồng Lý, thời gian tới, Hội đồng cần xác định, chỉ rõ hơn thực trạng của hoạt động lý luận, phê bình, từ đó có nhiều hoạt động mang tính chất đặt nền móng cho hoạt động của các lớp kế cận…

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tổng kết kỳ họp thứ nhất.

Phát biểu tổng kết, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Thế Kỷ ghi nhận những ý kiến trao đổi của các Ủy viên Hội đồng tại Kỳ họp thứ nhất; đề nghị các Ủy viên Hội đồng góp ý nhiều hơn, kỹ hơn, sâu sắc, tỷ mỉ hơn bằng văn bản với các hoạt động Hội đồng, kể cả chương trình công tác của nhiệm kỳ này, những vấn đề cần nghiên cứu thiết thực với văn học nghệ thuật nước nhà.

PGS. TS. Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, trong thời gian tới, Hội đồng sẽ tiếp tục tập hợp đông đảo các nhà khoa học, các nhà lý luận, phê bình, trí thức, văn nghệ sĩ tham gia các hoạt động quan trọng, góp phần định hướng công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, củng cố và nâng cao ảnh hưởng, uy tín của Hội đồng trong giới văn học, nghệ thuật…/.

Tin, ảnh: Thế Hoàng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất