Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 26/10/2022 14:35'(GMT+7)

Ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khóa V

Các thành viên trong Hội đồng đã hoàn thành nhiệm vụ và không tái cử nhận hoa

Các thành viên trong Hội đồng đã hoàn thành nhiệm vụ và không tái cử nhận hoa

Tại lễ ra mắt, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thế Kỷ

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thế Kỷ

Đồng chí Phạm Thanh Cẩm - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố Quyết định của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương về thành phần Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, Hội đồng gồm 35 thành viên, trong đó có 1 Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch và 29 Ủy viên.
Năm Phó Chủ tịch Hội đồng gồm:

1. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng;

2. Tiến sỹ Bùi Thế Đức, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng;

3. Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng;

4. Tiến sỹ Ngô Phương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch), Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng;

5. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Khánh Thành, nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Sau Đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Bí thư Đảng ủy Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Hội đồng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng 35 thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen cho các đồng chí tham gia Hội đồng khóa IV.

Đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen cho các đồng chí tham gia Hội đồng khóa IV.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, lý luận phê bình là quá trình tự nhận thức văn học nghệ thuật, phát hiện những chiều kích mới của tác phẩm, có khả năng định hướng tư tưởng thẩm mỹ của công chúng… Chính vì vậy, Đảng luôn quan tâm đến văn học nghệ thuật trong đó có lý luận phê bình. Với vai trò là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, trải qua gần 20 năm, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trọng yếu: Tổng kết lý luận phê bình, tổ chức nhiều hội nghị hội thảo, thẩm định tác phẩm văn học nghệ thuật, dự báo xu hướng phát triển văn học nghệ thuật, mở rộng quan hệ hợp tác đội ngũ cán bộ lý luận phê bình, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen cho các đồng chí tham gia Hội đồng khóa IV.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân dân và đồng chí Nguyễn Thế Kỷ tặng hoa cho các đồng chí không tái cử và không tham gia Hội đồng khóa V.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, mặc dù hoạt động của Hội đồng có nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song Hội đồng đã nắm vững phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai nhiều hoạt động quan trọng, đạt kết quả tốt. Trong đó, Hội đồng đã có nhiều cố gắng trong việc nhận diện, đánh giá thực tiễn sáng tác, quảng bá, nghiên cứu lý luận về văn hóa, văn nghệ của đất nước ở các cấp độ khác nhau, cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng báo cáo tư vấn, giúp Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đời sống văn học, nghệ thuật.

Thay mặt Ban Bí thư và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, hoan nghênh những kết quả đã đạt được của Hội đồng trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ra mắt thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương khóa V.

Ra mắt thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương khóa V.

Trong nhiệm kỳ mới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp tục tăng cường sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong hoạt động, khơi dậy và phát huy được trí tuệ tập thể và năng lực, tâm huyết của các thành viên Hội đồng, sáng tạo và chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, tổng kết sâu sắc thực tiễn, góp phần bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới. Tham gia tích cực, có hiệu quả vào nhiệm vụ tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Tư vấn giúp Đảng, Nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả xét tặng thưởng và hỗ trợ những tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hằng năm. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới trong hoạt động lý luận, phê bình, góp phần xây dựng đời sống văn học, nghệ thuật phong phú, lành mạnh, xây dựng nhân cách, đạo đức con người Việt Nam; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật, bảo vệ đường lối văn nghệ của Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Hội đồng cần tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết đội ngũ những người làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Khuyến khích sáng tạo, trao đổi khoa học, góp phần từng bước xây dựng cơ sở lý luận cho nền văn học, nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới. Định hướng giới lý luận, phê bình thực hiện chức năng thẩm định, định hướng các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật. Tư vấn, định hướng hoạt động tiếp nhận lý luận văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam. Phát hiện và uốn nắn việc tiếp thu một cách thụ động các quan điểm, khuynh hướng, trào lưu văn học, nghệ thuật không phù hợp với chủ trương, đường lối văn học, nghệ thuật của chúng ta.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu ngay sau lễ ra mắt, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cần khẩn trương bắt tay xây dựng Chương trình hoạt động toàn khóa, lưu ý bám sát, cụ thể hóa những chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật được khẳng định tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và các nghị quyết chuyên đề của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Trước mắt, Hội đồng tham gia nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Hội đồng tích cực tham gia, đóng góp hiệu quả vào quá trình tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; góp phần để văn học, nghệ thuật đóng góp xứng tầm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tuấn Đạt

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất