Thứ Tư, 22/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 30/3/2023 14:56'(GMT+7)

Trà Vinh: Triển khai phần mềm Sổ tay Đảng điện tử, hướng đến chuyển đổi số công tác Đảng

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Sổ tay Đảng viên điện tử phát biểu khai mạc tập huấn.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Sổ tay Đảng viên điện tử phát biểu khai mạc tập huấn.

Tuy nhiên, với nhu cầu cấp thiết về truy xuất, tiếp cận kịp thời các tài liệu, thông tin để nghiên cứu, học tập của cán bộ, đảng viên, thì số lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ công tác Đảng chưa nhiều, nhất là các nội dung liên quan đến việc việc triển khai, học tập nghị quyết của Đảng, công tác sinh hoạt đảng vẫn còn thực hiện theo phương thức cũ, ứng dụng công nghệ số có hàm lượng thấp, gây tốn kém thời gian, công sức, chi phí vận hành văn bản. Đồng thời, khó theo dõi kiểm soát chất lượng việc học tập nghị quyết của Đảng, sinh hoạt đảng của các Đảng viên và tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử nhằm tiết kiệm thời gian, công sức của cán bộ, đảng viên trong tham gia học tập Nghị quyết và sinh hoạt Đảng, trong tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, chủ động từ các nguồn thông tin của Trung ương, của tỉnh và cấp ủy các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập Nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng của các tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh thông qua việc quản lý, điều hành các chuyên mục của phần mềm

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng", và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025  “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội", và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đơn vị có liên quan xây dựng đề án Sổ tay Đảng viên điện tử mà trọng tâm là xây dựng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác Đảng, đặc biệt là công tác tuyên truyền, triển khai, học tập Nghị quyết của Đảng, trong sinh hoạt Đảng ở các tổ chức Đảng.

Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử có tác dụng nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên; quản lý chất lượng học tập Nghị quyết của Đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn tỉnh với các mục tiêu: (1) Số hóa việc quản lý hồ sơ đảng viên, thống kê được cán bộ, đảng viên ở từng cấp ủy theo những thông tin cơ bản, (2) Giúp cán bộ, đảng viên cập nhật kịp thời các văn bản của Trung ương, của các cấp ủy theo phân cấp quản lý, (3) Đa dạng hóa các hình thức cung cấp tài liệu học tập chính trị (phát huy dạng tài liệu đa phương tiện nghe, nhìn trực quan), (4) Quản lý học tập chính trị của cán bộ, đảng viên; việc tổ chức sinh hoạt Đảng của tổ chức đảng một cách chủ động; Đảng ủy cấp trên, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên cấp dưới một cách chủ động, linh hoạt, (5) Theo dõi việc ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy các cấp.

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Triển khai phần mềm sẽ góp phần đa dạng hóa các tài liệu và việc học tập nghị quyết của Đảng. Về tài liệu sẽ bao gồm dữ liệu toàn văn (đầy đủ các trường như CSDL văn bản); Đề cương tuyên truyền cho từng đối tượng; Hình ảnh Inforgraphic; Video Graphic + Audio. Đặc biệt là tài liệu học tập Nghị quyết sẽ được xây dựng dạng Inforgraphic và video graphic + audio (các nội dung chính của văn bản) dưới dạng dễ nhìn, dễ nhớ, trực quan, sinh động để cho cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên học tập. Cấp ủy sẽ thông báo kế hoạch triển khai học tập chính trị theo hướng dẫn, kế hoạch của cấp ủy cấp trên lên hệ thống (bao gồm: Nội dung, thành phần, số lượng,...; khi tham dự học tập, cấp triệu tập sẽ quét QR Code trên thẻ tham dự học tập hoặc trên điện thoại của đảng viên được cấp có thẩm quyền cấp ghi nhận việc tham dự học của đảng viên), trường hợp đặc biệt có thể nghiên cứu tài liệu trong mục nghị quyết. Tất cả đảng viên sau khi học tập, tùy theo từng đối tượng học tập mà có các câu hỏi trắc nghiệm ngắn để kiểm tra, đánh giá việc học tập của cán bộ, đảng viên.

Việc triển khai sử dụng phần mềm cũng góp phần cho cấp ủy các cấp theo dõi quá trình học tập chính trị của đảng viên; thống kê, kiểm tra trên hệ thống bất kỳ đảng bộ, chi bộ nào về số lượng văn bản đã triển khai, số lượng đảng viên đã xem văn bản, những đảng viên nào rất ít xem văn bản, hay không xem văn bản, số lượng văn bản triển khai, học tập (thông qua kết quả trắc nghiệm các nghị quyết đã đăng); kiểm tra các nội dung sinh hoạt chi bộ ở bất kỳ chi bộ nào (trừ chi bộ ấp, khóm) ; kiểm tra việc triển khai và học tập chính trị của tổ chức đảng và đảng viên thông qua kết quả trắc nghiệm đã đăng; có thể kiểm tra, thống kê việc ban hành nghị quyết; kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết của cấp trên ở bất kỳ đảng bộ nào.

Phần mềm trên giao diện web và app.

Phần mềm trên giao diện web và app.

Có thể nói triển khai phần mềm Sổ tay Đảng viên điện tử là việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số công tác xây dựng, giúp rút ngắn thời gian, công sức và nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin và sinh hoạt của đảng viên trong đảng bộ tỉnh, và đây là tiền đề quan trọng cho quá trình chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới./.

Phan Đoàn
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất