Thứ Bảy, 13/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Năm, 4/7/2019 16:31'(GMT+7)

Lo việc "then chốt của then chốt"

(Ảnh minh họa: TTXVN)

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Mới đây, trong bài viết với tựa đề “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ và tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp. Điều đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với việc "then chốt của then chốt" của Đảng.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của cán bộ và tầm quan trọng của công tác cán bộ, suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, coi đây là khâu "then chốt” của nhiệm vụ "then chốt" - nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành, chỉ đạo thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định về cán bộ và công tác cán bộ. Cùng với đó, Quốc hội, Chính phủ cũng ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nhất là việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới, các cấp cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.

Theo đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải kiên quyết bằng mọi giá không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ; rơi vào suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; làm việc kém hiệu quả...

Để làm được điều đó, trước hết, mỗi cấp ủy phải tiếp tục bám sát chỉ đạo của trên, không ngừng rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy khóa mới. Cấp ủy cấp trên vừa làm tốt công tác định hướng, thẩm định quy hoạch cán bộ cấp thuộc quyền, vừa coi trọng việc phát hiện, luân chuyển, bồi dưỡng, bổ sung nguồn quy hoạch vào cấp ủy cấp mình từ nguồn cán bộ cấp dưới.

Cán bộ được lựa chọn quy hoạch nhất thiết phải bảo đảm các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, đủ thời gian rèn luyện, thử thách từ thực tiễn; xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nâng cao chất lượng cấp ủy với bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, làm cơ sở quan trọng xây dựng phương án nhân sự cấp ủy khóa mới.

Công tác nhân sự cần được mỗi cấp ủy đảng tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Chú trọng đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Coi trọng giám sát của nhân dân và các tổ chức quần chúng trong đánh giá cán bộ, quy hoạch, giới thiệu nhân sự khóa mới. Cùng với đó, từng cấp ủy làm tốt hơn nữa việc rà soát kỹ, nắm chắc tình hình và chất lượng cán bộ.

Làm tốt công tác thẩm tra, kết luận đối với những vấn đề tổ chức và tập thể chưa thống nhất, hoặc có ý kiến khác nhau về các cá nhân liên quan trước khi giới thiệu bầu vào cấp ủy; tránh mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy.

“Cán bộ là gốc của mọi công việc”, mỗi kỳ đại hội là dịp quan trọng để Đảng ta chỉnh đốn, nâng cao chất lượng đội ngũ và năng lực lãnh đạo của Đảng ở mỗi cấp. Đây là việc đặc biệt hệ trọng, đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm rất cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân./.

Lê Duy Thành (qdnd.vn)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất