Thứ Hai, 24/6/2024
Cùng suy ngẫm
Thứ Tư, 15/6/2022 11:15'(GMT+7)

Mỗi ngày chọn một tin vui...

Trung tâm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. (Ảnh minh họa)

Trung tâm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. (Ảnh minh họa)

Về tỉnh Bình Phước công tác, chúng tôi được một số cán bộ, đảng viên chia sẻ tâm huyết về ý tưởng tận dụng, khai thác tiện ích mạng xã hội để lan truyền năng lượng tích cực, do Thành ủy Đồng Xoài phát động.

Theo đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài: Đảng bộ thành phố Đồng Xoài đã phổ biến, quán triệt chủ trương này đến với đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ ngành tuyên giáo các cấp và sẽ triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của thành phố ngay trong tháng 6 này.

Theo đó, Đảng bộ thành phố phát động mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong hệ thống chính trị tận dụng các tài khoản cá nhân, mỗi ngày cung cấp, đăng tải hoặc chia sẻ ít nhất một tin vui. Đó là những thông tin tích cực người thật, việc thật tại nơi ở, nơi làm việc hoặc những thông tin tích cực, có ý nghĩa về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở địa phương, đất nước.

“Với tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu, chúng tôi muốn xây dựng, hình thành thói quen văn hóa cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị về trách nhiệm, nhu cầu lan tỏa năng lượng tích cực trong môi trường không gian mạng. Khi cái đẹp, cái tốt, cái tích cực trở thành dòng thông tin chủ lưu trên mạng xã hội tự nó sẽ tạo sức mạnh nội sinh đẩy lùi, triệt tiêu thông tin xấu độc, tiêu cực”, đồng chí Hà Anh Dũng nói.

Thực ra, vấn đề được Thành ủy Đồng Xoài đặt ra không mới. Chúng ta đã bàn nhiều về ý thức sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức. Nhiều tổ chức chính trị - xã hội cũng đã ban hành các bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho cán bộ, công chức, người lao động. Tuy nhiên, làm cách nào để tinh thần ấy, chủ trương ấy phát huy hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội thì vẫn cần nhiều hơn những giải pháp, cách làm sáng tạo, mô hình thiết thực từ cơ sở.

Ngày nay, mạng xã hội trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức hầu như ai cũng có tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài chức năng thông tin, giải trí, mạng xã hội như là một không gian sống thứ hai của con người. Vì vậy, để thực hiện mưu đồ phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm băng hoại các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc... các thế lực thù địch, phản động luôn coi không gian mạng là môi trường lý tưởng để thực hiện các chiến dịch tuyên truyền chống phá. Không ít cá nhân trong hệ thống chính trị đã thoái hóa, biến chất, phản bội lại lợi ích quốc gia-dân tộc từ chính môi trường này. Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến họ suy thoái tư tưởng chính trị là do sự lệch lạc trong sử dụng mạng xã hội, trở thành con rối cho các thế lực thù địch giật dây.

Để phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái từ môi trường không gian mạng, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải nắm, định hướng, kiểm soát được đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên trên mạng xã hội. Bên cạnh thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm, phải chú ý coi trọng tinh thần, thái độ, văn hóa xây dựng.

Hiện cả nước có khoảng 5,3 triệu đảng viên. Nếu mỗi cán bộ, đảng viên có ý thức thường xuyên “chăm sóc” cho các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội  của mình bằng thông tin tích cực, coi đó là những yếu tố cấu thành sức mạnh văn hóa tinh thần của Đảng thì nguồn năng lượng tích cực đó sẽ có sức mạnh rất lớn.

Văn hóa Đảng là tinh hoa của văn hóa dân tộc, được cấu thành từ ý thức văn hóa, thái độ văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Khơi nguồn năng lượng tích cực từ mỗi tài khoản cá nhân trên mạng xã hội là cách thiết thực để làm đầy thêm, mạnh thêm dòng thông tin chủ lưu mang năng lượng tích cực, đẩy lùi những thông tin độc hại trên không gian mạng.

Việc này không khó, ai cũng có thể làm được và làm hiệu quả! Vấn đề là nó phải được khởi xướng, tổ chức một cách chủ động, tâm huyết từ mỗi tổ chức cơ sở trong cả hệ thống chính trị./.

Phan Tùng Sơn (qdnd.vn)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất