Thứ Sáu, 19/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Sáu, 17/6/2022 17:13'(GMT+7)

“Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Kính thưa các vị đại biểu; thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Đây là một Hội nghị rất quan trọng, diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi cả nước và toàn Đảng đang tích cực triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại. Trước hết, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân gửi tới các đồng chí lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,
    
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã báo cáo đầy đủ về các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng đã được gửi tới các đồng chí; nội dung rất rõ ràng, cụ thể; các đồng chí cần nghiên cứu trực tiếp, kỹ lưỡng. Một số đồng chí ở các ngành, các địa phương đã phát biểu đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, ngắn gọn nhưng rất sâu sắc, đề xuất những vấn đề thiết thực. Được các đồng chí cho phát biểu ý kiến, tôi chỉ xin gợi mở, nhấn mạnh và làm rõ thêm một số vấn đề, và cũng chỉ tập trung vào trả lời 3 câu hỏi: (1) Vì sao vào lúc này Bộ Chính trị lại phải bàn và ra Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới? (2) Những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết lần này là gì?; và (3) Chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết lần này của Bộ Chính trị đề ra?

1. Vì sao vào lúc này Bộ Chính trị lại phải bàn và ra Nghị quyết về vấn đề xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh?

Như chúng ta đều đã biết, Công an Việt Nam là Công an nhân dân; từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, được Đảng ta và Bác Hồ chăm lo giáo dục, rèn luyện; được nhân dân hết lòng tin yêu, giúp đỡ, lực lượng Công an của chúng ta đã thể hiện phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách, khẳng định được vị thế, vai trò là nòng cốt trong việc bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Hiện nay, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; dịch bệnh, khủng bố, phá hoại, xung đột sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, tranh giành quyền lực, đảo chính, chiến tranh cục bộ diễn ra phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới, song nước ta vẫn giữ vững được ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, được nhân dân ghi nhận, cộng đồng quốc tế đánh giá cao, là đất nước thanh bình, là điểm đến an toàn và hấp dẫn đối với bạn bè quốc tế.

Điều đó không phải tự nhiên, ngẫu nhiên mà có, mà đó là do sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có công lao, đóng góp rất to lớn của lực lượng Công an nhân dân. Các đồng chí đã chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát đúng tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách, hoàn thiện thể chế và huy động các nguồn lực để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tập trung đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động khủng bố, xử lý nhiều vụ kích động chống đối, biểu tình, bạo loạn gây rối an ninh, trật tự; không để phức tạp kéo dài, lan rộng. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao. Chất lượng điều tra, khám phá án được nâng lên. Do đó đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Riêng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các đồng chí đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và Ban Nội chính Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, đánh đúng, đánh trúng nhiều tổ chức và cá nhân phạm tội, tạo sức cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội để phát triển đất nước.

Bên cạnh ưu điểm là cơ bản, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, công tác xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy và hoạt động của lực lượng Công an vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Đó là công tác nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình và tham mưu chiến lược có nơi, có lúc, có việc chưa kịp thời, chưa chuẩn xác; luật pháp về an ninh, trật tự chưa đầy đủ, đồng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên một số lĩnh vực, địa bàn còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, chiến sĩ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu gương mẫu; giảm sút ý chí chiến đấu, vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật, nhất là cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật có mặt, có lĩnh vực chưa theo kịp yêu cầu của tình hình thực tiễn và sự phát triển của khoa học - công nghệ.

Những hạn chế, bất cập nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do: Nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sự hiểu biết pháp luật, kỹ năng công tác, kỹ năng dân vận của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ công an chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, công an một số đơn vị, địa phương trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân chưa thật sâu sắc, đầy đủ; chưa phát huy hết sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; nguồn lực của Nhà nước bảo đảm cho hoạt động của Công an nhân dân trong một số lĩnh vực có phần còn hạn chế; tình hình chính trị, an ninh thế giới diễn biến ngày càng phức tạp; các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Dự báo thời gian tới, tình hình chính trị, an ninh thế giới có thể còn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Các vấn đề tranh chấp trên biển Đông, xung đột giữa các nước lớn, dịch bệnh toàn cầu... đã, đang và sẽ đặt ra những yêu cầu mới và thách thức lớn trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác giữ gìn an ninh, trật tự. Ở trong nước, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 về cơ bản đã được kiểm soát; kinh tế - xã hội tiếp tục được phục hồi, phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt trên nhiều mặt; song chúng ta vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn: Tệ tham nhũng, tiêu cực chưa được giải quyết triệt để; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi; vấn đề "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" vẫn chưa được ngăn chặn có hiệu quả... Đây vẫn là những thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định từ bên trong, gây mất niềm tin trong nhân dân. Trên một số vùng chiến lược, địa bàn trọng điểm còn tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định, không loại trừ khả năng xẩy ra bạo loạn chính trị. An ninh truyền thống và phi truyền thống còn diễn biến phức tạp; âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt; tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự diễn biến phức tạp, khó dự báo và kiểm soát; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, truyền thông... tác động sâu sắc, đa chiều đến môi trường an ninh, trật tự của đất nước ta.

Trong bối cảnh tình hình đó, để thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải luôn luôn cảnh giác, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang; nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, về mọi mặt của Đảng, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục nêu cao quyết tâm, thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chính vì vậy, Bộ Chính trị khóa XIII đã quyết định ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về vấn đề đặc biệt quan trọng này. Đây cũng là việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

2. Những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết lần này của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân là gì?

Trên tinh thần kế thừa và phát triển các nội dung có tính nguyên tắc, những thành tựu cơ bản gắn với yêu cầu cao hơn của giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, vận hội mới cùng với những khó khăn, thách thức đan xen ngày càng gay gắt hơn như trên đã nói, Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này nhấn mạnh, chỉ rõ, bổ sung và hoàn thiện thêm các nội dung sau:

Một là, về quan điểm và tư tưởng chỉ đạo: Bộ Chính trị nhấn mạnh về nhận thức, bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân. Đây là yêu cầu khách quan, tất yếu của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân là toàn diện, bao quát trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức; trong mọi nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của Công an thì ở đó phải có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Đảng đề ra đường lối bảo vệ an ninh quốc gia; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Nội dung được nhấn mạnh, có tầm quan trọng đặc biệt trong Nghị quyết lần này là: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của lực lượng Công an. Cùng với đó là phải ưu tiên các nguồn lực để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn kỷ cương, trật tự xã hội trong giai đoạn mới.

Nghị quyết tiếp tục khẳng định Công an nhân dân là "lá chắn" và "Thanh bảo kiếm" bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng Công an nhân dân; đặt trong tổng thể chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng thời, kế thừa, phát huy những thành tựu và truyền thống đã đạt được trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân; tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của quốc tế phù hợp với thực tiễn Việt Nam, tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trước mắt và lâu dài; có lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, khả năng bảo đảm của ngân sách nhà nước và xã hội.

Hai là, về mục tiêu: Nghị quyết lần này xác định rất rõ mục tiêu tổng quát là: "Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại.

Nỗ lực phấn đấu để đến năm 2025, lực lượng Công an nhân dân nước ta cơ bản phải tinh, gọn, mạnh; các lực lượng tình báo, cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao tiến thẳng lên hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030 lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", thể hiện quyết tâm, ý chí rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, và đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân phải ra sức thực hiện bằng được những mục tiêu cụ thể đã đề ra: (1) Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng trong Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. (2) Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phù hợp với tình hình thực tiễn. (3) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đổi mới công tác công an; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng đất nước ta là một đất nước có trật tự, kỷ cương, thật sự an ninh, an toàn, lành mạnh. (4) Ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng, kỹ thuật, tăng cường phương tiện, trang thiết bị, ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ số, tự động hóa, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo cho lực lượng Công an nhân dân.

Ba là, về nhiệm vụ và giải pháp: Nghị quyết lần này đề ra khá đầy đủ và đồng bộ, gồm 7 nhóm vấn đề: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng Công an nhân dân. (2) Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở". (3) Đổi mới công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về Công an nhân dân. (4) Xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế hoạt động, phối hợp của lực lượng Công an nhân dân. (5) Bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, trang bị hiện đại, đồng bộ. (6) Đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. (7) Tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và bối cảnh tình hình mới.”

3. Chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân?

Để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực Nghị quyết lần này của Bộ Chính trị, tôi đề nghị cần đặc biệt chú ý một số vấn đề sau (5 vấn đề):

Một là, cần tiếp tục nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của Nghị quyết; nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng Công an, nhưng Công an phải là lực lượng nòng cốt. Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy đảng trong lực lượng Công an phải luôn luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thật tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, đối ngoại; tuân thủ, thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Đồng thời, phải nhận thức thật đúng và tăng cường quan hệ gắn bó giữa Công an với các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong thực thi nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế, xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại. Đặc biệt, Quân đội và Công an phải là hai lực lượng nòng cốt, thực sự là "thanh kiếm" và "lá chắn", là hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển đất nước, do đó, phải không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, phối hợp nhịp nhàng cùng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phục vụ phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Hai là, chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thật sự liêm chính, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, nghiêm minh, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ khoa học - công nghệ, sử dụng thành thạo các thiết bị, phương tiện, vũ khí được trang bị; được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn công tác, chiến đấu. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và cán bộ khoa học, kỹ thuật, chuyên gia giỏi.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ đã dạy lực lượng Công an nhân dân:

Đối với tự mình phải: Cần, Kiệm, Liêm, Chính
Đối với đồng sự phải: Thân Ái Giúp Đỡ
Đối với Đảng, Chính phủ phải: Tuyệt Đối Trung Thành
Đối với nhân dân phải: Kính Trọng, Lễ Phép
Đối với công việc phải: Tận Tuỵ
Đối với địch phải: Cương Quyết, Khôn Khéo.

Phải coi đây là việc làm thường xuyên, rất hệ trọng, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày của mình; luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch, thật vững vàng, không bị sa ngã trước bất cứ sự mua chuộc, lôi kéo nào của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"; không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường; không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm những việc ty tiện, đớn hèn, làm phương hại đến lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân dân. Có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự thiêng liêng và phát huy được truyền thống anh hùng, cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân theo phương châm "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở". Cơ bản giữ ổn định tổ chức bộ máy của Bộ Công an như hiện nay; đồng thời tiếp tục rà soát, nghiên cứu điều chỉnh, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động do thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục duy trì số lượng biên chế của Bộ Công an theo Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng biên chế, kết hợp tinh giản biên chế và bổ sung đội ngũ cán bộ phù hợp; điều chỉnh biên chế hợp lý khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao thêm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội và gia tăng dân số trong từng thời kỳ.

Bốn là, đặc biệt chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng Công an nhân dân; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân. Đảng ủy, Đảng bộ Công an Trung ương phải gương mẫu, đi đầu, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 các khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định của Trung ương về 19 điều đảng viên không được làm; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những vấn đề rất cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của chúng ta thật sự trong sạch và ngày càng vững mạnh. Đảng bộ công an các cấp phải là một đảng bộ mẫu mực, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao vai trò nêu gương, tính gương mẫu của cán bộ các cấp trong lực lượng Công an; siết chặt kỷ cương, kỷ luật; phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân anh hùng.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trước hết và ngay chính trong lực lượng Công an. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Công an nhân dân để lực lượng Công an nhân dân thật sự liêm chính, thật sự trong sạch, thật sự vững mạnh; không được, tuyệt đối không được cậy quyền, cậy thế, lợi dụng cương vị và nghiệp vụ công tác để làm những việc bất chính.

Năm là, ngay sau Hội nghị này, căn cứ vào Nghị quyết của Bộ Chính trị: Đảng đoàn Quốc hội cần lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các dự án luật, pháp lệnh về an ninh, trật tự, bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ và cơ chế, chính sách phù hợp cho việc tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của lực lượng Công an nhân dân; ưu tiên phân bổ ngân sách bảo đảm xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo lộ trình, mục tiêu đề ra. Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng pháp luật về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện thật tốt Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đảng ủy Công an Trung ương cần phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết lần này của Bộ Chính trị đến đúng đối tượng, đảng viên và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Đồng thời, có kế hoạch, lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp để triển khai thực hiện Nghị quyết một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả. Lãnh đạo các ngành, các địa phương cần nắm vững, hiểu sâu, thực hiện đúng, thực hiện nghiêm Nghị quyết; tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, thống nhất cao ý chí và hành động để cùng xây dựng lực lượng Công an nhân dân có đủ sức mạnh, tiềm lực, khả năng phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI, như Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng đã đề ra.

Thưa các đồng chí.

Tôi tha thiết mong đợi và tin tưởng rằng: Với những nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; với đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành, tận tuỵ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng Công an nhân dân đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi càng phải đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Toàn thể lực lượng Công an nhân dân hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí của mình và thực hiện cho bằng được lời thề: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Còn Đảng thì còn mình"; "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"!

Một lần nữa tôi xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, có nhiều niềm vui mới, niềm tin mới, khí thế mới và thắng lợi mới!

Tôi xin trân trọng cảm ơn!”

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất