Thứ Bảy, 15/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Bảy, 28/10/2017 20:35'(GMT+7)

Sao chép và thổi phồng bộ máy

Các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cấp ủy cấp huyện đã sắp xếp giảm chín đơn vị; cụ thể như: Ðảng ủy khối các cơ quan tỉnh giảm hai đầu mối là Ban Dân vận và Hội Cựu chiến binh, Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh giảm một đầu mối là Hội Cựu chiến binh, Huyện ủy Vĩnh Tường giảm hai đầu mối là Ban Dân vận và Trung tâm bồi dưỡng chính trị do sáp nhập với các cơ quan khác... Ðã có tám huyện xây dựng đề án bố trí trưởng ban dân vận kiêm chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện; một huyện đã thực hiện việc này. Việc sắp xếp lại không ảnh hưởng công việc của các cơ quan, đơn vị; giảm gánh nặng hội họp, hạn chế những hoạt động trùng lặp giữa các cơ quan tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Nhiều tỉnh, thành phố đã và đang sáp nhập các cơ quan, đơn vị theo hướng giảm đầu mối, giảm nhân sự ở các cơ quan có ít việc, phù hợp lộ trình giảm biên chế của Chính phủ.

Lâu nay, tình trạng sao chép bộ máy đã gây nhiều lãng phí. Cấp tỉnh sao chép bộ máy từ cấp T.Ư, cấp huyện sao chép từ cấp tỉnh, cấp xã cũng đòi hỏi huyện có gì, xã có nấy. Sao chép nhiều làm bộ máy phình to, trong khi nhiều bộ phận, cơ quan vẫn thiếu việc làm. T.Ư có chương trình, kế hoạch gì, cấp tỉnh đều tìm cách điều chỉnh để "thích nghi" với tỉnh; cấp huyện thêm thắt để "phù hợp" với huyện. Thực tế, không phải cái gì cũng cần sao chép. Có những chương trình, kế hoạch, nghị quyết có thể triển khai luôn ở cấp cơ sở mà vẫn bảo đảm hiệu quả. Thực tế cho thấy, nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các dự án truyền thông được triển khai thẳng đến cấp xã, chỉ cần sự cho phép của cấp có thẩm quyền, vẫn đem lại hiệu quả cao, lại giảm được nhiều thủ tục.

Chính vì thế, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" được dư luận đồng tình cao. Nghị quyết đưa ra nhiều mục tiêu, gợi ý nhiều cách làm cụ thể, như: trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; cơ bản hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HÐND, UBND cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện; thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Ðảng và Nhà nước, cơ quan của Ðảng và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Mong rằng, các địa phương sẽ triển khai Nghị quyết với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực, tránh việc gì cũng sao chép từ trên mà không hiệu quả.

Theo Nhân dân

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất