Thứ Năm, 30/5/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Hai, 20/11/2023 6:0'(GMT+7)

Tạo sự thống nhất, đồng thuận về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Mai Văn Tuất báo cáo tham luận tại  Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Những vấn đề lý luận, thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới” diễn ra ngày 13/10, tại Ninh Bình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Mai Văn Tuất báo cáo tham luận tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Những vấn đề lý luận, thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới” diễn ra ngày 13/10, tại Ninh Bình.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhận thức sâu sắc xây dựng Đảng về chính trị là thể hiện bản lĩnh chính trị trước các quyết sách chính trị, nhất là trước những tình huống khó khăn, những vấn đề mới, vấn đề khó còn nhiều ý kiến khác nhau cần phải phát huy dân chủ, lắng nghe nhiều chiều để xác định và quyết định những quyết sách đúng đắn nhất, hạn chế  sai lầm, bất cập. Khi đã quyết định thì thuyết phục, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện; kiên quyết không vì một vài ý kiến trái chiều mà buông bỏ, chùn bước hoặc cầu toàn; với quan điểm bám sát vào lợi ích cốt lõi, vì lợi ích chung và lương tâm của người cán bộ lãnh đạo trước Đảng bộ và nhân dân. Sẵn sàng dám làm với những việc đáng phải làm, làm đúng và tự chịu trách nhiệm; dám đối mặt với sai lầm, khuyết điểm để rút kinh nghiệm; trong những tình huống khẩn cấp “nước sôi lửa bỏng” vẫn phải bình tĩnh, tự tin tránh nóng vội dễ dẫn đến sai lầm, thiếu tỉnh táo. Dám đột phá vào những điểm nghẽn, nút thắt, chấp nhận đánh đổi những cái không cơ bản mà chọn một vài cái cơ bản có khả năng tạo chuyển biến, lan tỏa tích cực; dám vượt lên tư duy nhiệm kỳ, để có tầm nhìn dài hạn, bài bản, vững chắc… đó là thể hiện bản lĩnh chính trị của người lãnh đạo quản lý.

Từ nhận thức nêu trên, qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong những nhiệm vừa kỳ qua và nhất là từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể, thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, qua đó góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra hằng năm; nhiều chỉ tiêu đến nay đã đạt, vượt và tiệm cận với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Từ những kết quả đạt được, đã thể hiện rõ được bản lĩnh chính trị, vững vàng, kiên định, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên trước những khó khăn, thách thức với một số minh chứng cụ thể từ đầu nhiệm kỳ đến nay đó là:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát định hướng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, tập trung chỉ đạo chủ động, kiên trì, quyết liệt, linh hoạt, bản lĩnh trong quyết định và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19, kiên quyết không để xẩy ra tình trạng mất kiểm soát, quá tải. Thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương phát triển kinh tế theo hướng chuyển từ nâu sang xanh; không chấp nhận, tiếp nhận các dự án đầu tư sử dụng nhiều đất, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thiếu ổn định, bền vững, đồng thời khuyến khích kêu gọi đầu tư các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, có giá trị kinh tế lớn, ổn định, bền vững. Quyết định đầu tư xây dựng tuyến đường Đông - Tây nhằm tạo dư địa, không gian phát triển mới, kết nối phát triển kinh tế các vùng trong tỉnh; đây là một dự án lớn, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của tỉnh, tuy nhiên cũng gặp rất nhiều thách thức đặt ra, đồng thời quyết định trong thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát với vô vàn khó khăn. Trên cơ sở khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan chuyên môn và sự thống nhất, đồng tâm trong cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, sự ủng hộ của nhân dân. Đây là tuyến đường huyết mạch của tỉnh dài 56 km được đầu tư với gần 8.500 tỷ đồng; đến nay đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn I và đang thi công theo kế hoạch.

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởngĐể làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận thống nhất trong lãnh đạo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đồng thời với xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ, nhất là trong công tác tổ chức đảng và đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt các mô hình trong công tác xây dựng Đảng; trong đó có mô hình phát triển đảng trong học sinh, sinh viên, mô hình phát triển đảng là người theo tôn giáo. Bình quân mỗi năm Ninh Bình kết nạp được 325 đảng viên là học sinh, sinh viên; 97 đảng viên là người theo tôn giáo. Đảng viên theo tôn giáo khi đã thấm nhuần tư tưởng cách mạng sẽ khắc phục khó khăn, vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, vừa đảm bảo sinh hoạt tôn giáo.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quan tâm chỉ đạo thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, bình quân mỗi năm đã thành lập được 12 tổ chức đảng và phát triển được 164 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Ninh Bình hiện có 8 đơn vị hành chính cấp huyện; đến nay tỉnh đã chỉ đạo thành lập được Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nghiệp ở 8 huyện, thành phố. Đặc biệt tỉnh đã chỉ đạo thành lập tổ chức đảng ở Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và tất cả Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố.

Quang cảnh Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Những vấn đề lý luận, thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới” diễn ra ngày 13/10, tại Ninh Bình.

Quang cảnh Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Những vấn đề lý luận, thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới” diễn ra ngày 13/10, tại Ninh Bình.

Đây là cơ sở quan trọng để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng trong vùng có đông đồng bào có đạo và trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, tạo sự thống nhất, đồng thuận về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

Đối với xây dựng Đảng về đạo đức: Xác định đạo đức là yếu tố làm nên sức mạnh tinh thần to lớn, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã chú trọng việc giáo dục, rèn luyện và thử thách cán bộ, đảng viên, nhất là tư cách, nghĩa vụ, bổn phận của người đảng viên thông qua việc phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả để cán bộ, đảng viên từng bước thấm nhuần đạo đức cách mạng, cống hiến, hy sinh vì sự phát triển chung của tỉnh. Thể hiện rõ nhất là đạo đức trong thực thi công vụ, đạo đức trong ứng xử, đối thoại, tiếp công dân và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân; trách nhiệm nêu gương với quan điểm chức vụ càng cao càng phải nêu gương để cấp dưới học tập, làm theo. Có chi bộ cơ sở đưa ra thông điệp “làm hết việc chứ không hết giờ”, có đảng bộ cấp huyện thực hiện chủ đề “Giám sát lời nói đi đôi với việc làm”, nhiều tấm gương tiêu biểu như tự nguyện hiến giác mạc, hiến máu nhân đạo … ; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hiến đất, hiến tài sản, ngày công để xây dựng nông thôn mới, xây nhà tình nghĩa… là những hành động cụ thể, hiệu quả trong tổ chức thực hiện, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc, giữ gìn truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung và con người đất Cố đô Hoa Lư nói riêng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong Đảng bộ tỉnh còn những hạn chế, yếu kém như:

Một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức chưa đầy đủ.

Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, thiếu những giải pháp cụ thể. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, kể cả người đứng đầu chuyển biến về phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm còn chậm.

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa tốt; cá biệt có trường hợp lãnh đạo, quản lý suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, kể cả người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, còn tình trạng né tránh, trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm, nói một đằng, làm một nẻo, “nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác”.

Thành phố Ninh Bình nhìn từ trên cao.

Thành phố Ninh Bình nhìn từ trên cao.

Từ thực trạng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức trong Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đề xuất một số giải pháp góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới như sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đồng thời với xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức thực hiện. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng. Đầu tư xây dựng các mô hình điểm, mô hình mới có hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng để tổng kết nhân rộng.

Hai là, quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho ban tuyên giáo hoạt động, nhất là cấp cơ sở. Phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan, báo chí, cơ quan quản lý hoạt động báo chí trong công tác xây dựng Đảng nói chung và xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức nói riêng. Chủ động định hướng cung cấp thông tin đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, gương người tốt, việc tốt, đồng thời xử lý nghiêm khắc với những trường hợp vi phạm.

Ba là, lãnh đạo thực hiện tốt các quy định về nêu gương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cho miễn nhiệm, thay thế đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tín nhiệm thấp; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, gây mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.

Bốn là, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bảo vệ người thẳng thắn, trung thực, dám đấu tranh vì lợi ích chung; nắm chắc tình hình chính trị nội bộ và tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ để bảo vệ cán bộ, đảng viên, bảo vệ sự trong sạch nội bộ của Đảng.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh đối với các cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm phòng ngừa là chính; ngăn chặn, xử lý kịp thời cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng thi hành công vụ để nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

 

MAI VĂN TUẤT,

Phó Bí thư Tỉnh Ninh Bình

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất