Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 31/12/2021 11:2'(GMT+7)

Thanh Hóa: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa điều hành Hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa điều hành Hội nghị.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động của hệ thống tuyên giáo nói riêng, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hệ thống tuyên giáo Thanh Hóa đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy, chủ động nắm tình hình tư tưởng, tích cực tham mưu cho cấp uỷ; chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo; linh hoạt sáng tạo, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Những kết quả nổi bật là:

Một là, việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được thực hiện nghiêm túc và kịp thời đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hai là, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bài bản, sáng tạo; thực hiện tốt chức năng cơ quan thường trực của Tiểu ban thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Ba là, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai kịp thời, chủ động, linh hoạt và sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Bốn là, thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 trong đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị; ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, nhà nước trên Internet, các trang mạng xã hội và chia sẻ lan tỏa các thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Năm là, thông tin kịp thời các sự kiện thời sự trong nước và quốc tế, thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước và địa phương.

Sáu là, các lĩnh vực lý luận chính trị, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được quan tâm thực hiện; công tác thẩm tra, thẩm định các chương trình, kế hoạch, đề án của các ngành trong khối bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thực hiện các quy chế phối hợp theo quy định của Ban Bí thư về lĩnh vực tuyên giáo có nhiều đổi mới.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo của tỉnh Thanh Hóa năm 2021 còn có một số hạn chế như: công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có thời điểm chưa kịp thời; công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo xu hướng - nhất là những vấn đề phức tạp, vấn đề mới phát sinh có thời điểm chưa được đầu tư thỏa đáng; công tác kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị thuộc lĩnh vực tuyên giáo có nơi, có lúc chưa được thường xuyên; công tác tham mưu đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở một số địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu, còn gặp khó khăn về kinh phí và quỹ đất.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đi sâu vào một số nội dung liên quan đến việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai nghị quyết; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; việc nắm bắt thông tin, dư luận xã hội; hoạt động lý luận chính trị và Lịch sử Đảng; hoạt động của Ban chỉ đạo 35...

Đại biểu thảo luận, phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được của Tuyên giáo Thanh Hóa trong năm 2021, đồng thời đề nghị trong năm 2022, ngành Tuyên giáo của tỉnh cần tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị quyết  Đại hội XIII của Đảng;  Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; quán triệt, triển khai các nghị quyết, chương trình hành động, chương trình trọng tâm, trọng điểm, những khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện, triển khai các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Tiếp tục khơi dậy, phát huy niềm tự hào dân tộc, niềm tự hào quê hương, ý chí tự lực, tự cường vươn lên xóa đói, giảm nghèo và phát triển thịnh vượng. Quan tâm chỉ đạo, tổng kết thực tiễn. Tăng cường chỉ đạo, tham mưu cho cấp ủy về công tác Khoa giáo, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh của toàn ngành Tuyên giáo để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra...

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2021./.

Tùng Anh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất