Thứ Ba, 18/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Năm, 10/1/2019 10:19'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án giao thông

Tại hội nghị, các sở ngành, địa phương, Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng tỉnh và chủ đầu tư các dự án đều khẳng định đã nỗ lực vào cuộc, tích cực triển khai thực hiện để các hạng mục, công trình hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết. Tuy nhiên, hiện một số công trình đang bị chậm tiến độ do gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bàn giao mặt bằng giữa địa phương có dự án đi qua với chủ đầu tư; một số thủ tục hành chính còn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ. Trong khi đó, một số nhà thầu chính, nhà thầu phụ còn khó khăn về tài chính ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, một số dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng diện tích đất nằm trong đất quốc phòng. Ngoài ra, ảnh hưởng của tình hình thời tiết, các yếu tố kỹ thuật liên quan đến nền đất, độ lún khiến tiến độ thi công một số dự án bị chậm lại.

Để giải quyết những khó khăn trên, các đại biểu đều nghị tỉnh tiếp tục hướng dẫn quy trình cưỡng chế bảo vệ thi công để thực hiện tốt hơn công tác giải phóng mặt bằng; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về thu hồi đất, tái định cư, bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện các dự án đường giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương để giải quyết kịp thời khó khăn, nhất là những vướng mắc về giải phòng mặt bằng; quy trách nhiệm cho người đứng đầu nếu để ra sai phạm.

Sau khi phân tích, chỉ ra những tồn tại và hướng khắc phục đối với từng dự án, đồng chí Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, nguyên nhân chính dẫn đến tiến độ các dự án, công trình chậm là do công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều vấn đề tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm. Đồng chí đề nghị các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy được giao phụ trách địa bàn thời gian tới phải sâu sát cơ sở, trực tiếp nghe các huyện, thành phố báo cáo cụ thể từng nội dung, từ đó, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn. Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương tháo gỡ khó khăn gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Các chủ đầu tư xây lắp, giải phóng mặt bằng khi lập dự án, chú ý để công tác tái định cư đi trước một bước; định kỳ gửi báo cáo về UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy. Đồng chí giao sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đưa ra quy trình hướng dẫn cưỡng chế thống nhất xin ý kiến tham gia góp ý của các sở, ngành liên quan để ban hành trong tháng 1/2019. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính chủ động bố trí đủ nguồn vốn để triển khai các dự án. Trước mắt, từ nay đến Tết nguyên đán phải giải quyết công tác tái định cư, chi trả đầy đủ tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho người dân. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân./.

Bích Phượng/Vinhphuc.gov.vn

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất