Thứ Hai, 24/6/2024
Vĩnh Phúc
Chủ Nhật, 9/2/2020 15:40'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Thực hiện sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố

Sau khi tinh gọn bộ máy tại thôn Nam, xã Lũng Hòa (Vĩnh Tường), nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm, nhưng trách nhiệm không vì thế mà giảm sút. Ảnh Trường Khanh

Sau khi tinh gọn bộ máy tại thôn Nam, xã Lũng Hòa (Vĩnh Tường), nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm, nhưng trách nhiệm không vì thế mà giảm sút. Ảnh Trường Khanh

Sau thời gian ban hành, đến nay, Nghị quyết 43 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, TDP trên địa bàn tỉnh được các xã, phường, thị trấn thực hiện thận trọng, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và theo đúng quy định.

Để thực hiện hiệu quả nghị quyết này, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận từ người dân; báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc của UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan và báo cáo kịp thời kết quả sáp nhập, đổi tên thôn, TDP với UBND tỉnh.

Sau khi sáp nhập, tỉnh chỉ đạo các địa phương nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn ổn định đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở các thôn, TDP mới.

Tính đến ngày 7/11/2019, các huyện Vĩnh Tường,Yên Lạc và Lập Thạch hoàn thành xong việc kiện toàn các tổ chức và bố trí những người hoạt động không chuyên trách ở các thôn, TDP sau sáp nhập. Các đơn vị là thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và các huyện Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo, Sông Lô đang tiến hành việc rà soát, kiện toàn các tổ chức, bố trí những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP sau sáp nhập.

UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị quyết 43 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, TDP trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo ổn định hoạt động ở những thôn, TDP mới sau sáp nhập. Song song với đó, chỉ đạo UBND cấp xã kiện toàn các chức danh trưởng thôn, tổ trưởng TDP, đồng thời khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng TDP không phải là đảng viên. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị kiện toàn tổ chức chi bộ thôn, TDP sau sáp nhập.

Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, việc lựa chọn nhân sự, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP sau sáp nhập được cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn quan tâm thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình, khách quan, minh bạch,phù hợp với điều lệ và đặc thù cơ sở.

Sau khi sáp nhập thôn, TDP, Bình Xuyên giảm từ 151 thôn, TDP xuống còn 135 thôn, TDP. Hiện, các xã, thị trấn kiện toàn ổn định xong đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP. Đáng nói, những đồng chí được kiện toàn vào các chức danh ở thôn, TDP mới đều là những người có năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc.

Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và bám sát Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, việc sắp xếp cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP mới được các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sông Lô thực hiện thận trọng, đảm bảo khách quan, minh bạch. Để sớm ổn định cán bộ hoạt động không chuyên trách sau sáp nhập thôn, TDP, trước đó, UBND huyện Sông Lô đã ban hành văn bản đôn đốc các xã, thị trấn tập trung thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên về sáp nhập thôn, TDP, khẩn trương kiện toàn tổ chức và chức danh ở thôn, TDP mới thành lập. Đối với thôn, TDP loại 2, 3 sắp xếp không quá 5 người. 

Tuấn Anh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất