• Để Đảng luôn xứng đáng với vai trò tiền phong

  Để Đảng luôn xứng đáng với vai trò tiền phong

  (TG)- Bình sinh, Hồ Chí Minh đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng, để Đảng Cộng sản Việt Nam “phải là một đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng triệt để”[1]. Nửa thế kỷ sau khi Người đi xa, những trăn trở, tâm huyết và chỉ dẫn của Người: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”[2] và “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[3] trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự và ý nghĩa lớn lao.

 • Vận dụng sáng tạo, hiệu quả Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Vận dụng sáng tạo, hiệu quả Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), ngày 29/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

 • Bắc Ninh: Hội nghị chuyên đề "Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

  Bắc Ninh: Hội nghị chuyên đề "Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

  Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn những nội dung và giá trị cốt lõi của Di chúc; những thành tựu và bài học trong 50 năm thực hiện Di chúc và những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. 

 • Tọa đàm “Nhà báo chiến sĩ noi gương Nhà báo Hồ Chí Minh”

  Tọa đàm “Nhà báo chiến sĩ noi gương Nhà báo Hồ Chí Minh”

  Sáng 14/6, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội phối hợp tổ chức Tọa đàm “Nhà báo chiến sĩ noi gương Nhà báo Hồ Chí Minh”.

 • Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ năm 2019

  Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ năm 2019

  Ngày 7/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành Đoàn thành phố tổ chức tuyên dương 215 đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ lần thứ 14 năm 2019, tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 19 thanh niên tiên tiến tiêu biểu.  

 • Vĩnh Long thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Vĩnh Long thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (TG)-Chiều ngày 4/6/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức triển khai kế hoạch và đề cương tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Vĩnh Long (1969 - 2019) bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu chính đặt tại Tỉnh ủy và kết nối với 8/8 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

 • Giá trị và ý nghĩa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua Di chúc

  Giá trị và ý nghĩa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua Di chúc

  (TG)- Sáng rõ tầm nhìn thời đại và vẹn nguyên giá trị định hướng, 50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người vẫn là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, đối diện thách thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững.

 • Di chúc Hồ Chí Minh - một mẫu mực về đạo đức, một đặc sắc về phong cách

  Di chúc Hồ Chí Minh - một mẫu mực về đạo đức, một đặc sắc về phong cách

  Tư tưởng-Đạo đức-Phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống chỉnh thể không tách rời, từ đặc trưng đến giá trị, từ nội dung đến hình thức, từ tinh thần đến phương pháp. Người biểu đạt bằng lời văn, ngôn ngữ giản dị, trong sáng, có sức truyền cảm lớn, rất đỗi chân thành, đúng với con người, đời sống và cốt cách Hồ Chí Minh - một nhà tư tưởng Mác xít hiện đại, một bậc hiền triết, minh triết phương Đông, đậm bản sắc dân tộc Việt Nam.

 • Mãi khắc ghi Di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ

  Mãi khắc ghi Di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ

  Đã 50 năm Bác Hồ ra đi, Người để lại cho chúng ta bản Di chúc thiêng liêng. Tiếp tục 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, hôm nay vẫn còn nhiều điểm mới quan trọng và bức thiết cần đi sâu để chúng ta thực hiện nghiêm lời căn dặn ân tình của Bác.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức và những gợi mở cho hôm nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức và những gợi mở cho hôm nay

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trí thức và khi giữ cương vị là người đứng đầu đất nước, Người rất quan tâm đến trí thức và vấn đề trí thức. Tư tưởng về trí thức của Hồ Chí Minh đã được hình thành ngay từ khi Người còn hoạt động ở nước ngoài và được thể hiện rõ nhất sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhất là trong việc thành lập các Chính phủ lúc bấy giờ. Từ tư tưởng trọng dụng trí thức, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quy tụ xung quanh mình rất nhiều những trí thức nổi tiếng toàn tâm, toàn ý vì đất nước và nhân dân. Thực hiện tư tưởng trọng dụng trí thức của Hồ Chí Minh, những năm gần đây, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thu hút và trọng dụng đội ngũ này.

 • “Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam”

  “Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam”

  (TG) - “Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam” là chủ đề Hội thảo khoa học do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sáng 22/5, tại Hà Nội với sự tham gia của hàng trăm đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, học giả.  

 • Nhân lên những tin tốt, chuyện đẹp

  Nhân lên những tin tốt, chuyện đẹp

  Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” là một trong những nội dung trong hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Hội thảo "Di sản tinh thần của Hồ Chí Minh - 50 năm sau" tại Nga

  Hội thảo "Di sản tinh thần của Hồ Chí Minh - 50 năm sau" tại Nga

  Tại Cung điện Smolnyi ở Saint-Petersburg đã diễn ra Hội thảo khoa học “Di sản tinh thần của Hồ Chí Minh - 50 năm sau” thảo luận về các di sản quý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân loại.

 • Đảng phải luôn phụng sự và liêm chính!

  Đảng phải luôn phụng sự và liêm chính!

  (TG)- Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và di huấn của Người về xây dựng một Đảng cách mạng luôn phụng sự và liêm chính, luôn trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” không chỉ là tất yếu khách quan, là yêu cầu và nhiệm vụ của một Đảng cầm quyền mà còn là trách nhiệm của những người cộng sản Việt Nam trước lịch sử, nhân dân và dân tộc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, trách nhiệm và uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên trước Tổ quốc và Nhân dân.

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên” theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên” theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (TG) - Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019), chiều ngày 18/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên” và việc rèn luyện lề lối, tác phong cán bộ Đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

1 2 3 4 5 6 7

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất