Thứ Sáu, 14/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Sáu, 30/11/2018 20:13'(GMT+7)

Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên. Ảnh: Nguyễn Lượng

Buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên. Ảnh: Nguyễn Lượng

Đồng chí Đỗ Trung Hiếu, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vĩnh Yên cho biết : “Chất lượng sinh hoạt chi bộ là yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Xác định được điều đó, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản, nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Trong đó, đáng chú ý là Quyết định số 724 về việc thành lập Tổ công tác dự sinh hoạt với cấp ủy cơ sở, sinh hoạt chi bộ. Các tổ công tác (do đồng chí Ủy viên BTV làm tổ trưởng, các đồng chí cấp ủy thành phố, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy là thành viên) dự sinh hoạt chi bộ dưới Đảng bộ cơ sở mỗi tháng 1 lần.

Về dự sinh hoạt, tổ công tác có trách nhiệm chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiểm tra, hướng dẫn các chi bộ thực hiện nội dung nền nếp, chế độ sinh hoạt; chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để lãnh đạo giải quyết, tháo gỡ kịp thời. Việc phân công tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa Đảng bộ thành phố với các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, giúp BTV Thành ủy nắm chắc tình hình cơ sở để có chủ trương, quyết sách đúng và sát với thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị...".

Bên cạnh hình thức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, Thành ủy Vĩnh Yên đã chỉ đạo Tổ công tác hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt thảo luận chuyên đề, bàn sâu một số vấn đề mà chi bộ cần tập trung lãnh đạo như: Xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, quản lý đất đai, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, công tác phát triển đảng viên… Đồng thời, BTV Thành ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng dẫn sinh hoạt chi bộ cấp mình quản lý; phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt hàng tháng ở các chi bộ, kết hợp việc chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo đó, nền nếp và chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố từng bước đổi mới, thiết thực, hiệu quả hơn. Các chi bộ đã chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình sinh hoạt, tổ chức sinh hoạt theo đúng quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã được bàn bạc kỹ và thống nhất trong cấp ủy, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; đảm bảo 3 tính chất (tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu); 3 nội dung (thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng). Đảng viên được thông báo trước nội dung sinh hoạt và cung cấp tài liệu sinh hoạt.

Dự thảo nghị quyết được chuẩn bị chất lượng, sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, phát huy dân chủ trong thảo luận xây dựng nghị quyết. Nhiều chi bộ đã tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết được những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên.…

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy xã Định Trung (thành phố Vĩnh Yên) cho biết: “Trước đây, chất lượng sinh hoạt tại một số chi bộ thuộc Đảng bộ xã Định Trung chưa cao do các đồng chí bí thư, chi ủy viên chi bộ còn hạn chế trong việc nắm bắt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chưa nắm rõ về quy trình, cách thức sinh hoạt chi bộ theo quy định. Được sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của các đồng chí thuộc Tổ công tác Thành ủy và Đảng ủy xã, nghiệp vụ công tác Đảng của các đồng chí bí thư chi bộ, chi ủy viên chi bộ được nâng lên. Đa số bí thư chi bộ đã thể hiện tốt vai trò chủ trì hội nghị, có khả năng khái quát, quy trình thời gian sinh hoạt hợp lý. Nghị quyết của chi bộ đề ra sát thực tế, nhiều vấn đề phức tạp tại địa phương đã được đưa ra bàn bạc, thảo luận và đề ra biện pháp giải quyết kịp thời như: Công tác xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường…”.

Triển khai hiệu quả các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trên địa bàn thành phố.

Thời gian tới, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo chi bộ cơ sở duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt, tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, khắc phục tình trạng sinh hoạt đơn điệu, trùng lặp; thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công tác dự sinh hoạt cấp ủy cơ sở, sinh hoạt chi bộ…

Lê Mơ

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất