Thứ Sáu, 19/7/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Sáu, 12/8/2022 17:0'(GMT+7)

Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh ký kết phối hợp trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất Thành ủy, UBND TP trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, ngày 12 tháng 8 năm 2022, tại Bộ Tư lệnh TPHCM, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tổ chức Hội nghị ký kết quy chế, chương trình phối hợp giữa  Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Thành phố với Ban Nội chính Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Ban Dân vận Thành uỷ TPHCM.

Tới dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Cùng dự có các đồng chí Thành ủy viên: Lê Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Ban Dân vận Thành uỷ TPHCM, Văn phòng Thành uỷ TPHCM và đại điện lãnh đạo các ban đảng của Thành uỷ Thủ Đức, các quận huyện uỷ TPHCM.

Tại hội nghị, sau khi đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Thành phố  báo cáo tóm tắt về Quy chế và các nội dung phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Thành phố với Ban Nội chính Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Ban Dân vận Thành uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM đã phát biểu chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần quán triệt chặt chẽ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, nâng cao hiệu quả phối hợp trong cung cấp trao đổi thông tin; nắm, dự báo, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Thực hiện phối hợp nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân TP nhận thức đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tin tưởng đồng thuận, hăng hái thực hiện tốt nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP có bản lĩnh vững vàng, bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục xây dựng và lan tỏa hình ảnh tích cực, tiêu biểu của bộ đội Cụ Hồ trong tất cả các hoạt động xã hội, nhất là hình ảnh rất đẹp của lực lượng vũ trang TPHCM trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng hoạt động không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang. Đồng thời, phối hợp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch theo một định hướng thống nhất, chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó là trách nhiệm tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn TP. Từ đó giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội để TP hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chăm lo tốt hơn cuộc sống cho Nhân dân.

Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Bộ Tư lệnh TP giai đoạn 2022-2025 có nêu rõ mục đích, yêu cầu của hoạt động phối hợp nhằm  tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và Bộ Tư lệnh Thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 2 cơ quan; Thống nhất những nội dung tham mưu, đề xuất giữa hai cơ quan trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và Nhà nước, của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác tư tưởng liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Nội dung Chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ giai đoạn 2022-2025 tập trung vào việc định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nhất là các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới;

Phối hợp tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân, nhất là các tình huống phức tạp liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc; các vấn đề nảy sinh trong triển khai các chương trình, dự án; giải quyết các vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng giai đoạn 2022 - 2025;

Phối hợp cung cấp thông tin; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam; thực hiện Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên intemet, mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh”, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống Quân khu 7, lực lượng vũ trang Thành phố và các vấn đề có liên quan đến quốc phòng - an ninh, hệ thống chính trị Thành phố;

Phối hợp tuyên truyền, định hướng tư tưởng khi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; củng cố quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc;

Phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng nhân tố mới, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và đề xuất việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các chương trình, dự án, giải quyết các vụ việc, vụ án có tính chất phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng được dư luận quan tâm;

Phối hợp bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới cho các đối tượng theo yêu cầu nhiệm vụ đề ra./.

Quyết Thắng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất