Chủ Nhật, 16/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Bảy, 6/7/2019 16:7'(GMT+7)

Đề cao chất lượng công tác phát triển đảng viên ở Vĩnh Yên

Đoàn Thanh niên xã Định Trung (Vĩnh Yên) luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Ảnh Dương Chung

Đoàn Thanh niên xã Định Trung (Vĩnh Yên) luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Ảnh Dương Chung

Từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Vĩnh Yên đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên. Trong đó, công tác tuyên truyền, quán triệt được quan tâm triển khai nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng trên địa bàn về công tác phát triển đảng viên. Thành ủy cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ làm công tác tổ chức của các cấp ủy trực thuộc; chỉ đạocác tổ công tác dự sinh hoạt với cấp ủy cơ sở, dành nhiều thời gian kiểm tra, góp ý về công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ, Đảng bộ cơ sở; từng bước khắc phục tình trạng kết nạp đảng viên còn mang tính chủ quan.

Đồng chí Đỗ Trung Hiếu, Trưởng Ban Tổ chức, Thành ủy Vĩnh Yên cho biết: Đối với công tác phát triển đảng viên, Thành ủy Vĩnh Yên luôn đề cao phương châm không chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn...

Căn cứ vào tình hình thực tế tại mỗi địa phương, các tổ chức cơ sở Đảng của thành phố Vĩnh Yên đã làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển Đảng; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm giới thiệu quần chúng ưu tú, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo môi trường thuận lợi để quần chúng rèn luyện, phấn đấu; phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú, đảm bảo đúng quy định.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã kết nạp 812 đảng viên; số lượng đảng viên được kết nạp hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đề ra. Chất lượng và cơ cấu đảng viên trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ đảng viên trẻ, đảng viên nữ, đảng viên có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ được nâng lên. 

Tại bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc, hằng năm, các chi bộ đều có kế hoạch phát triển đảng viên, lựa chọn đối tượng để đưa vào nguồn bồi dưỡng. Đồng thời, bồi dưỡng cho quần chúng ưu tú nhận thức về Đảng, giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng; giao nhiệm vụ, thử thách quần chúng trong hoạt động thực tiễn… Chỉ đến khi quần chúng có nhận thức tốt, có quá trình phấn đấu đạt tiêu chuẩn của người đảng viên thì chi bộ mới thực hiện các bước đề nghị Đảng bộ xét kết nạp theo quy định. Sau khi được kết nạp, đảng viên mới sẽ tiếp tục được giáo dục, rèn luyện, thử thách, để tôi luyện và tự khẳng định mình…

Cũng về vấn đề phát triển đảng viên, đồng chí Phùng Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh Trù (Vĩnh Yên) cho biết: Tại nhiều chi bộ nông thôn hiện nay, có nhiều thanh niên đi làm ăn xa hoặc làm việc tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, vì thế, nhiều người có đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng nhưng vì tính chất công việc nên chưa được kết nạp Đảng.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát triển đảng viên, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm như sau: Thứ nhất, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác phát triển đảng viên. Thứ hai, chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ cơ sở làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển đảng viên. Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên…

Quý Trọng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất