Thứ Bảy, 20/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 29/12/2022 9:5'(GMT+7)

Đổi mới công tác tuyên truyền ở Lai Châu: Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với các đối tượng

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ngày 28/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị

Năm 2022, toàn ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được đề ra. Nổi bật là:

Thứ nhất, chủ động tham mưu cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả việc đổi mới nội dung, hình thức học tập, tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với các đối tượng.

Thứ hai, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung lý luận, tập trung cụ thể hóa, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; chú trọng thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy để kịp thời đánh giá khách quan kết quả thực hiện trong thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định, ban hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.

Thứ ba, tích cực tham mưu nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở, qua đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp.

Thứ năm, tích cực triển khai các nội dung liên quan đến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó có những nội dung: tham mưu chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị; kịp thời quán triệt, học tập, tuyên truyền Chuyên đề năm 2022; triển khai thực hiện Kết luận giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; xây dựng và thực hiện kế hoạch của từng cá nhân; lựa chọn các mô hình tiêu biểu, nhiệm vụ trọng tâm, đánh giá kết quả việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình trong học tập và làm theo Bác; triển khai có hiệu quả Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

Thứ sáu, tập trung hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai công tác lịch sử Đảng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương; nâng cao chất lượng biên soạn, phát hành các công trình lịch sử, thẩm định một số công trình lịch sử của ngành, đảng bộ huyện.
Thứ bảy, tăng cường công tác phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác văn hóa, văn nghệ và công tác khoa giáo trong toàn Đảng bộ tỉnh...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2022 công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lai Châu cũng còn có một số hạn chế, bất cập. Đó là: 1) Việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện một số nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn chậm, chất lượng còn hạn chế, chưa đi vào cuộc sống. 2) Công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở một số nơi chất lượng chưa cao; tiến độ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị chưa đúng tiến độ, kế hoạch; phương pháp giảng dạy của một số giảng viên còn hạn chế; việc huy động học viên là hội viên, quần chúng ở nông thôn không hưởng lương từ ngân sách nhà nước gặp khó khăn. 3) Nội dung, hình thức hoạt động tuyên truyền có thời điểm, sự kiện chưa sinh động, thiếu phong phú; chất lượng, hiệu quả chưa cao. 4) Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có mặt còn hạn chế; chưa có nhiều bài viết chuyên sâu về đấu tranh phản bác; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có thời điểm, vụ việc chưa kịp thời...

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu, tham luận của đại diện các đơn vị, địa phương đã tập trung phân tích, thảo luận những vấn đề: Làm thế nào để khắc phục những bất cập, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai nhiệm vụ trọng tâm, việc mới, việc khó và giải quyết những khó khăn, vướng mắc kéo dài trên địa bàn; cần bám sát thực tiễn, đặc thù của từng ngành, địa phương, đơn vị để nâng cao chất lượng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tăng cường hơn nữa việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng; quan tâm đẩy mạnh việc triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thống của tỉnh, trong đó có Báo Lai Châu…

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được của ngành Tuyên giáo trong năm 2022, đồng thời đề nghị, năm 2023, cùng với những nhiệm vụ thường xuyên, ngành Tuyên giáo của tỉnh cần tập trung cao độ, làm tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tích cực  chuẩn bị những nội dung và hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách - thành lập tỉnh.

Hai là, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, trong đó tập trung vào việc biên soạn Bộ văn kiện Đảng bộ tỉnh....

Ba là, triển khai các nội dung liên quan đến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bốn là, tiếp tục tham mưu, triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục triển khai phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm việc thực hiện Kết luận số 01-KL/T và triển khai Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác phối hợp tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Sáu là, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho cấp ủy những giải pháp chỉ đạo kịp thời, phù hợp với thực tiễn của địa phương.../.

ĐỖ NHUNG - NGUYỄN THÚY
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai ChâuPhản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất