Thứ Hai, 24/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Hai, 17/8/2020 9:36'(GMT+7)

Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm quốc gia - Phát triển bền vững

Tới dự Đại hội có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và Hà Nội; đại diện một số Đảng bộ các trường đại học và 296 đại biểu đại diện cho 2.282 đảng viên trong toàn Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn

Phát biểu khai mạc Đại hội, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo - trách nhiệm quốc gia - phát triển bền vững, thể hiện ý chí và tinh thần quyết tâm cao của toàn Đảng bộ ĐHQGHN, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức mình, phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực; nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, chủ động thích ứng với thời đại Cách mạng công nghiệp mới; Tạo ra một bước phát triển quan trọng, đưa ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển con người và đất nước. Thực hiện thắng lợi sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, Nhà nước giao phó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài dựa trên nền tảng sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đỉnh cao, đóng vai trò nòng cột và đầu tầu đổi mới trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ ĐHQGHN đã luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ. Vai trò lãnh đạo của nhiều cấp ủy Đảng được phát huy. Chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành các cấp có nhiều chuyển biến, trong đó tiếp tục triển khai tốt cơ chế quản trị theo sản phẩm đầu ra.

Về công tác đào tạo, cùng với việc tổ chức thành công và sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực người học, được xã hội đánh giá cao, ĐHQGHN đã phát triển khoa học kiểm tra đánh giá, đổi mới toàn bộ hệ thống đo lường đánh giá. Cơ cấu ngành nghề đào tạo có bước phát triển đột phá, chuyển dịch theo hướng thích ứng với cuộc cách mạng chuyển đổi số, tăng tính ứng dụng và khả năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, mở thêm một số lĩnh vực mới như nông nghiệp, năng lượng, hàng không vũ trụ, các ngành khoa học sức khỏe và liên ngành. Đồng thời, ĐHQGHN là đơn vị tiên phong trong đổi mới hoạt động giảng dạy theo hướng “cá thể hóa”, lấy người học làm trung tâm, phát huy vai trò chủ động của người học, đồng thời phát triển phẩm chất, tầm nhìn, năng lực và kỹ năng cho người học được chú trọng.

Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phát triển về quy mô và chất lượng, từng bước hướng tới trình độ khu vực và quốc tế, có sự gắn kết chặt chẽ giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; giữa khoa học và công nghệ kỹ thuật; giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các nhóm sản phẩm KH&CN của ĐHQGHN được định hướng và quy hoạch theo 4 nhóm lĩnh vực chính: Khoa học xã hội và nhân văn; Khoa học tự nhiên và y dược; Khoa học công nghệ và kỹ thuật; Khoa học liên ngành. Tiềm lực KH&CN được quan tâm đầu tư phát triển. Công tác quản lý hoạt động KH&CN đã có sự đổi mới, gắn với chuyển đổi số. Nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ lớn, tầm quốc gia được ĐHQGHN chủ trì và triển khai hiệu quả.

Văn hóa công bố quốc tế tiếp tục được tăng cường. Chỉ số đổi mới sáng tạo và tác động xã hội của ĐHQGHN nhiều năm đứng trong nhóm 500 thế giới. Trong giai đoạn 2015 – 2020, các nhà khoa học của ĐHQGHN đã công bố 3.602 bài báo khoa học trong hệ thống ISI/SCOPUS, chiếm 10% tổng số bài báo ISI/SCOPUS của cả nước. Cùng với đó, các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm KH&CN được chuyển giao và thương mại hóa. Chuyên san Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến là tạp chí khoa học duy nhất của Việt Nam trong danh mục SCIE và Scopus được Scimago xếp trong nhóm 25% tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới. 

Hoạt động hợp tác và phát triển được mở rộng, đi vào chiều sâu. Việc phát triển và kết nối với các đối tác trong nước và quốc tế bằng các chương trình, hoạt động, nhiệm vụ cụ thể được chú trọng. Đây là cơ hội thuận lợi để ĐHQGHN sớm tiếp nhận kinh nghiệm từ thế giới để thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong quản trị đại học, làm nền tảng để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, trình độ quản lý theo các chuẩn mực quốc tế… ĐHQGHN thường xuyên đăng cai tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế lớn góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và trí tuệ Việt Nam với thế giới, đồng thời nâng cao vị thế, danh tiếng, uy tín của ĐHQGHN. Các hoạt động giao lưu văn hóa và học thuật quốc tế được tăng cường. Các hoạt động trao đổi cán bộ, sinh viên đã góp phần quan nâng cao chỉ số quốc tế hóa của ĐHQGHN.

Xếp hạng đại học của ĐHQGHN không ngừng tăng lên. ĐHQGHN liên tục xếp vị trí số 1 Việt Nam và nằm trong nhóm 801-1000 thế giới theo các bảng xếp hạng Times Higher Education (THE), QS. Một số lĩnh vực của ĐHQGHN nằm trong nhóm 500 trường đại học hàng đầu thế giới. Cũng theo xếp hạng của THE, các chỉ số về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế của ĐHQGHN đứng đầu trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. Đặc biệt, mới đây nhất, ĐHQGHN được xếp vào nhóm 101-150 các cơ sở giáo dục đại học dưới 50 năm thành lập có chất lượng hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS.

Mô hình tổ chức của ĐHQGHN ngày càng được hoàn thiện hơn với tỉ lệ cán bộ khoa học trình độ từ tiến sĩ trở lên cao gấp 2,7 lần tỉ lệ chung toàn ngành. Nhiều cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ các nhà khoa học, sản phẩm KH&CN cũng được triển khai, tạo động lực thúc đẩy phát triển các tiềm lực KH&CN. Cơ cấu tổ chức được điều chỉnh, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, từng bước phù hợp với mô hình đại học nghiên cứu. ĐHQGHN chủ trương nâng cấp một số khoa trực thuộc thành trường đại học thành viên; Thành lập một số đơn vị chuyên môn theo mô hình hợp tác, phối thuộc với các đối tác trong và ngoài nước; Mô hình đào tạo tài năng khối THCS và THPT tiếp tục được phát triển… Các tiềm lực cơ sở vật chất, tài chính và các nguồn lực khác cũng được gia tăng mạnh mẽ. Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc có nhiều chuyển biến, đột phá. Nhiều công trình đã hoàn thiện, một số tuyến đường và hạ tầng khu được đưa vào sử dụng, chuẩn bị đầu tư các hạng mục mới.

Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN xác định khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Đổi mới sáng tạo – Trách nhiệm quốc gia – Phát triển bền vững”.

Mục tiêu đề ra là xây dựng Đảng bộ gương mẫu, trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu và khả năng lãnh đạo, dẫn dắt cao, phấn đấu đến năm 2025 đứng vào nhóm 100 đại học hàng đầu Châu Á, nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới. 

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới được xác định tại đại hội gồm:

Một là, hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế tự chủ và quản trị đại học hiện đại, gắn với xây dựng đại học thông minh.

Hai là, tiếp tục đổi mới toàn diện công tác đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ba là, phát huy uy tín học thuật, thúc đẩy phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Bốn là, tăng cường hợp tác và phát triển để thu hút nguồn lực và nâng cao vị thế của ĐHQGHN.

Năm là, phát triển các điều kiện đảm bảo để nâng cao chất lượng đào tạo và tiềm lực khoa học và công nghệ hướng tới các chuẩn mực quốc tế.

Sáu là, huy động tối đa mọi nguồn lực tạo bước đột phá về đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc theo mô hình đại học xanh, thông minh, hiện đại và tiết kiệm năng lượng với không gian rộng mở và kết nối với Khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc, thành biểu tượng của đại học Việt Nam…

Bảy là, xây dựng Đảng bộ gương mẫu, trong sạch, vững mạnh.

Tám là, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đảng bộ ĐHQGHN vào sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước và Thủ đô.

Chỉ rõ một số hạn chế, bất cập còn tồn tại, Bí thư Thành ủy đề nghị Đại hội tổng hợp, phân tích đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. 

Tán thành với những nội dung trong Báo cáo chính trị trình đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị, mỗi chi bộ và toàn Đảng bộ ĐHQGHN cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng – nền tảng của sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của ĐHQGHN không chỉ là những trí thức bậc cao, xuất sắc về chuyên môn mà còn là những cán bộ, công dân gương mẫu, tích cực tham  gia đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô và đất nước.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, các cấp ủy của Đảng bộ ĐHQGHN cần tập trung nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. Các giảng viên, nhà khoa học của ĐHQGHN cần phải đi đầu trong việc tham gia phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và xã hội để xây dựng, phát triển đất nước…

Đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu, ĐHQGHN cần tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, sớm khắc phục những hạn chế, bất cập, thực hiện tốt vai trò nòng cột trong hệ thống giáo dục đại học, sau đại học và nghiên cứu phát triển KH&CN của quốc gia. ĐHQGHN cần tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. 

“ĐHQGHN phải thực sự là trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ lớn, hàng đầu đất nước, có uy tín trong khu vực và quốc tế, tham gia tích cực vào “Mạng lưới sáng kiến Hà Nội” sẽ được thiết lập trong thời gian tới nhằm phát huy nguồn lực trí thức rất lớn của Thủ đô” - Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Cùng với việc phát triển theo mô hình đại học kiểu mới hiện đại, có cơ chế tự chủ cao và hệ thống quản trị tiên tiến, ĐHQGHN cần tập trung thực hiện mục tiêu đến năm 2025 vào nhóm 500 trường đại học hàng đầu thế giới.

Bí thư Vương Đình Huệ lưu ý, với tư cách là một Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội, ĐHQGHN cần có nhiều đóng góp hơn nữa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn cho đội ngũ quản lý các cấp; tham gia xây dựng và triển khai các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng chiến lược, quy hoạch, quản lý đô thị và giải pháp xây dựng Hà Nội trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại. Đồng thời, Bí thư khẳng định, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện giúp ĐHQGHN tiếp tục phát triển về mọi mặt để sớm trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, một trung tâm đại học, sau đại học, nghiên cứu, chuyển giao tri thức ngang tầm khu vực và quốc tế.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có 25 đồng chí, trong đó có 22 đồng chí được bầu tại đại hội. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn đã tái đắc cử Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất