Thứ Ba, 16/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 29/12/2022 17:33'(GMT+7)

Nâng cao tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

TS. Phan Công Khanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV tổng kết hội thảo

TS. Phan Công Khanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV tổng kết hội thảo

Sau hơn 5 tháng trin khai kế hoch Hi tho, Ban Tổ chc Hi tho đã nhn đưc hơn 103 bài tham lun ca các tác giả là ging viên lý lun chính tr, các nhà khoa hc hin đang công tác ti các Hc vin Chính trị khu II, khu vc IV, các trưng chính tr, cao đng, đi hc, các trung tâm chính trị và các cơ quan ban ngành trong và ngoài tnh Kiên Giang. Ban Tổ chc đã chn 78 bài tham lun sát vi chủ đ, ni dung Hi tho để in thành Tài liu phc vụ Hi tho và sau Hi tho Ban Tổ chc sẽ tiếp tục sàn lọc bài có cht lưng cao, để biên tp, xut bn Kỷ yếu Hi tho khoa học.

Hội thảo là dịp để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về nâng cao tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị ở hệ thống Học viện Chính trị khu vực, các trường chính trị cấp tỉnh, đại học, cao đẳng và trung tâm chính trị, góp phần phát triển và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới hiện nay.

Tại Hội thảo, các tác gi, các đi biu đã dành nhiu thi gian tham lun, phát biu tp trung vào nhng ni dung chủ yếu như: Những nhận thức chung về nâng cao tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị trước bối cảnh bùng nổ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tầm quan trọng của việc nâng cao tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị hiện nay. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về nâng cao tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị. Mối quan hệ giữa tính khoa học, tính thực tiễn với tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị hiện nay. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những vấn đề đang đặt ra đối với việc nâng cao tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị hiện nay…

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Nâng cao tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị hiện nay”.

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Nâng cao tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị hiện nay”.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận thẳng thắng, tâm huyết và trách nhiệm. Phó giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Thị Gấm, Học viện Chính trị Khu vực II cho biết: Theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đánh giá: “Nội dung chương trình giáo dục và đào tạo còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành”. Quá trình giảng dạy thiếu thông tin, dẫn chứng, luận giải thực tiễn, làm cho người học không hứng thú, mất niềm tin, từ đó ngại học, học kém và thi lại nhiều lần, ảnh hưởng đến chất lượng môn học cũng như uy tín của người đứng lớp. Để khắc phục vấn đề còn tồn tại nêu trên, góp phần nâng cao tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị, cần thực hiện tốt một số nguyên tắc theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là: người giảng dạy phải có phẩm chất đạo đức cách mạng; hiểu rõ và có niềm tin đối với nội dung giảng dạy; “Dạy một cách thiết thực”, “phải liên hệ lý luận với thực tế công tác”; “Chống thói ba hoa”, tránh chủ nghĩa xét lại, bệnh kinh nghiệm.

Giảng viên phải không ngừng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu gương trong cuộc sống hàng ngày, trong hoạt động chuyên môn. Nâng cao bản lĩnh chính trị, tích hợp liên môn, cập nhật thực tiễn. Xây dựng bài giảng phù hợp với đối tượng sinh viên để đủ nghệ thuật thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, giảng viên cần sử dụng ngôn từ dễ hiểu, tránh khô khan nhàm chán, dẫn dắt sinh viên hiểu rõ về những vấn đề chính trị thực tiễn đang xảy ra, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Bích, Phó hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Y Tế Kiên Giang khẳng định.

PGS, TS. Huỳnh Thị Gấm - Học viện Chính trị Khu vực II trình bày tham luận.

PGS, TS. Huỳnh Thị Gấm - Học viện Chính trị Khu vực II trình bày tham luận.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Tiến sỹ Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV đánh giá: Nội dung các tham luận phản ánh khá toàn diện, sâu sắc về chủ đề Hội thảo. Khẳng định sự tích cực, chủ động của các cơ sở đào tạo, các cơ quan, đơn vị, về nâng cao tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệm xây dựng và phát triển bền vững đất nước, đồng thời góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần định hướng chính trị trong đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới.

Tiến sỹ Phan Công Khanh đề nghị thời gian tới mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên ở khu vực đồng bằng song Cửu Long hãy tiếp tục nâng cao tính thuyết phục về tri thức, thuyết phục về giảng dạy, thuyết phục trong học tập lý luận chính trị, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng các nội dung, kết quả của Hội thảo vào giảng dạy, nghiên cứu, học tập, công tác và phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoa

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất