Thứ Ba, 23/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Chủ Nhật, 7/7/2019 11:51'(GMT+7)

Nghệ An ưu tiên đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở ba lĩnh vực

Cán bộ xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc giải quyết thủ tục cho nhân dân. Ảnh: Thành Duy

Cán bộ xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc giải quyết thủ tục cho nhân dân. Ảnh: Thành Duy

Đây là nhiệm vụ mà tỉnh sẽ thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Đề án số 09-ĐA/TU ngày 18/4/2018 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021. Đề án xác định 100% cơ quan, địa phương, đơn vị phải xây dựng đề án triển khai với mục tiêu đến năm 2021 phải gỉảm ít nhất từ 1 phòng, ban và tương đương trở lên, giảm cấp phó; giảm tối thiểu 10% biên chế được giao so với năm 2015; giảm mạnh về đầu mối và khuyến khích chuyển sang cơ chế tự chủ, công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trước những bất cập về thừa/thiếu giáo viên của từng cấp học, Tỉnh ủy Nghệ An đang tổ chức sắp xếp lại theo hướng hình thành trường phổ thông liên cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, thậm chí cả đại học. Thị xã Cửa Lò đã thí điểm thành công việc sáp nhập “dọc” để hình thành trường phổ thông liên cấp trên cùng địa bàn xã, phường. Việc làm này không chỉ giải quyết vấn đề biên chế mà còn bổ sung biên chế cho những nơi thiếu, nhất là bậc Tiểu học và Mầm non, công tác quản lý Nhà nước thuận lợi hơn, hạn chế phát sinh vướng mắc. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục Nghệ An nghiêm túc xây dựng phương án giải quyết giáo viên dôi dư cũng như việc điều động, biệt phái viên chức tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện đã giảm và sẽ tiếp tục sắp xếp để giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Các đầu mối cấp huyện sẽ trực thuộc UBND huyện, chuyển chức năng và nhiệm vụ về phòng nông nghiệp hoặc phòng kinh tế quản lý để tránh sự chồng chéo.

Ngành Y tế tiến hành sáp nhập bệnh viện và trung tâm y tế cấp huyện thành một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, đồng thời giao quyền tự chủ cho 16 đơn vị thuộc ngành Y tế của tỉnh; thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng; thành lập trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cùng cấp trên cơ sở sáp nhập các tổ chức, đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động lồng ghép.

Đối với cấp xã, Nghệ An sẽ xây dựng lộ trình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính đảm bảo đúng tiêu chí quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương và năng lực đội ngũ cán bộ. Các khối, xóm cũng sẽ được rà soát, sắp xếp lại để giảm hợp lý về đầu mối và giảm số người hoạt động không chuyên trách, qua đó tăng cường hiệu quả hoạt động ngay tại cơ sở. 

Thực tế cho thấy, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) không dễ dàng. Bởi vậy, Nghệ An đang nỗ lực và đặt quyết tâm cao trong toàn hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện tại các đơn vị, địa phương tổ chức làm điểm để sơ kết, rút kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, bất cập cần khắc phục; đánh giá những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp, điều chuyển đội ngũ cán bộ phải hợp lý để phát huy năng lực, sở trường của cán bộ. Chế độ chính sách khi thực hiện tinh giảm do sắp xếp lại cần được xử lý một cách linh hoạt, đồng bộ, ưu tiên thực hiện chế độ, chính sách cao nhất có thể hoặc đề xuất cơ chế hỗ trợ riêng đối với cán bộ, công chức bị ảnh hưởng khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII và 4 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến nay tỉnh Nghệ An đã giảm được 3 chi cục và 25 phòng (ban) trực thuộc; 100% huyện, thành, thị ủy đã thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 8/21 đơn vị thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện;  giảm 52 đơn vị sự nghiệp công lập; có 23 đơn vị đã chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên; 460/480 xã, phường, thị trấn đã thực hiện sắp xếp, bố trí bộ phận văn phòng phục vụ chung cho cấp ủy và chính quyền cấp xã gắn với trung tâm một cửa cấp xã;  toàn tỉnh tinh giản được 6.989 biên chế (đạt 10,3%)./.
 
Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất