Thứ Tư, 19/6/2024
Tây Ninh
Thứ Sáu, 17/6/2022 17:6'(GMT+7)

Thí sinh Nguyễn Thuý Tâm giành giải Nhất

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao giải nhất cho thí sinh Bùi Thị Diệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao giải nhất cho thí sinh Bùi Thị Diệp.

Điểm mới trong hội thi lần này so với các lần thi trước là ở nội dung thi giảng gồm hai phần: trực tiếp tại hội trường và trực tuyến qua phần  mềm ứng dụng dạy học trực tuyến Webex để qua đó đánh giá khả năng tiếp cận phương thức dạy học mới. Trong đó, điểm thi giảng được tính, gồm: 30% điểm thi giảng trực tuyến – online và 70% điểm của thi giảng trực tiếp tại hội trường.

Một số chuyên đề, nội dung được trình bày tại hội thi lần này: “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thuộc chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”; “Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam thuộc chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”; “Đoàn viên là lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thuộc chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ đoàn thanh niên ở cơ sở”; “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thuộc chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”…

Qua hai ngày thi  sôi nổi, Ban Tổ chức Hội thi đã chọn ra 9 thí sinh đạt giải, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 5 giải khuyến khích và cấp giấy chứng nhận giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022 cho 3 thí sinh. 

 Giải Nhất được trao cho thí sinh Nguyễn Thuý Tâm- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Bến Cầu; giải Nhì cho thí sinh Trần Trung Hiếu- Chánh Văn phòng Thị uỷ Hoà Thành; 2 giải Ba thuộc về thí sinh Lê Diệu Linh- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Bến Cầu và Trần Đình Sơn - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tân Châu. Ban tổ chức còn trao 5 giải Khuyến khích, giải có bài giảng hay nhất, trả lời ứng xử hay nhất… cho thí sinh tham dự thi.

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất