Thứ Sáu, 19/7/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Sáu, 28/6/2024 15:3'(GMT+7)

Thực hiện hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận công an nhân dân

Trung tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi cán bộ, chiến sĩ Tạp chí Công an nhân dân.

Trung tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi cán bộ, chiến sĩ Tạp chí Công an nhân dân.

Sáng 28/6, tại Hà Nội, Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Tạp chí CAND (30/6/1964 - 30/6/2024) đã được tổ chức long trọng dưới sự chủ trì của Trung tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Tạp chí CAND.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí: Thượng tướng, PGS. TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Tạp chí CAND qua các thời kỳ; đông đảo cộng tác viên là các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng…

Nhân dịp Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Tạp Chí CAND. Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Tạp chí CAND gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm.

XỨNG ĐÁNG LÀ CƠ QUAN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT, NGHIỆP VỤ CỦA ĐẢNG ỦY CÔNG AN TRUNG ƯƠNG VÀ BỘ CÔNG AN

Trong Diễn văn kỷ niệm, Đại tá, TS. Trịnh Xuân Hạnh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí CAND nêu rõ, xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, nhiều vấn đề về phương châm, nguyên tắc, biện pháp, đối sách trong công tác đấu tranh với các loại đối tượng chính trị, hình sự của lực lượng CAND cần phải được nghiên cứu, trao đổi, hoàn thiện và hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng Công an, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Cục Tuyên Huấn cần có ấn phẩm chuyên sâu bàn về các mặt công tác nghiệp vụ của Ngành. Thực hiện sự chỉ đạo, ngày 30/6/1964, Nội san Công an nhân dân số 142 với chủ đề chuyên sâu: “Bàn về chống gián điệp ẩn nấp” được phát hành, đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt về cấu trúc, nội dung mang tính chất của tạp chí lý luận chuyên ngành. Từ sự kiện lịch sử này, ngày 28/5/2008, Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã ban hành Quyết định số 922/X11-X12 lấy ngày30/6/1964 là Ngày truyền thống của Tạp chí Công an nhân dân.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành (1964 - 2024), các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí CAND luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an. Nổi bật là:

Giai đoạn từ năm 1964 đến năm 1975, bám sát vào đường lối chỉ đạo của Đảng, nhiệm vụ công tác của Ngành, Tạp chí CAND đã phát huy vai trò là đơn vị chiến đấu trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, để thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, bồi dưỡng lập trường giai cấp cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng thông qua việc trích đăng nội dung các văn kiện của Đảng; các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; tuyên truyền về những chủ trương, quyết sách của Đảng đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong bối cảnh tình hình đất nước có chiến tranh; phổ biến, giáo dục kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ; trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở từng địa bàn cụ thể.

Đại tá, TS. Trịnh Xuân Hạnh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí CAND trình bày Diễn văn kỷ niệm.

Đất nước thống nhất, trước nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, Tạp chí CAND đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nhất là những vấn đề về an ninh, trật tự sau khi các nhiệm vụ cách mạng lớn của dân tộc đã hoàn thành vẻ vang, điển hình là: Tổng kết kinh nghiệm cuộc chiến đấu bảo vệ an ninh, trật tự của các tỉnh phía Bắc; công tác đấu tranh chống kế hoạch hậu chiến của địch; những nội dung nghiệp vụ Công an góp phần thiết lập trật tự cách mạng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội các tỉnh ở phía Nam sau ngày giải phóng…

Bước vào giai đoạn đổi mới, Tạp chí đã có bước chuyển mình nhanh chóng trong cải tiến nội dung và hình thức, đa dạng hóa ấn phẩm, đi đầu trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Thông qua hoạt, Tạp chí đã góp phần làm rõ hơn nhận thức về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN - hai nhiệm vụ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và tác động qua lại; làm rõ nhận thức về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, về sức mạnh và lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự.

Với những đóng góp và thành tích, Tạp chí CAND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì…

Quang cảnh Lễ Kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, cùng với ôn lại những kỷ niệm trong quá trình công tác; cộng tác tại Tạp chí CAND, các đại biểu nhấn mạnh đến quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với đất nước, nhân dân. Tuân thủ và giữ vững đường lối thông tin lý luận chính trị, nghiệp vụ, pháp luật của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các đại biểu cũng đề nghị Tạp chí CAND cần tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, vừa làm tốt nhiệm vụ cơ quan thông tin lý luận chính trị, nghiệp vụ, pháp luật vừa là diễn đàn khoa học của lực lượng CAND, là bộ phận quan trọng của hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam đúng như lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Thư chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Tạp Chí CAND: “Phát huy truyền thống vẻ vang, đóng góp nhiều hơn vào công tác tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tư tưởng của Đảng; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

THỰC SỰ LÀ CHIẾN SĨ XUNG KÍCH TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA

Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Tạp chí CAND.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng và biểu dương những đóng góp tích cực và hiệu quả của Tạp chí CAND trong suốt 60 năm qua; ghi nhận những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Tạp chí.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an điểm lại một số kết quả nổi bật của Tạp chí CAND thời gian qua như sau:

Thứ nhất, Tạp chí CAND đã góp phần quan trọng phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an với toàn lực lượng CAND trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND; giúp cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu cấp ủy, Công an các đơn vị, địa phương kịp thời nắm vững, sâu sắc triệt để chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật ủa Nhà nước phục vụ có hiệu quả thực tiễn công tác, chiến đấu bảo đảm an ninh, trật tự.

Thứ hai, bám sát chức năng, nhiệm vụ, Tạp chí đã chủ động đi đầu trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận CAND, định hướng lý luận cho hoạt động thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh. Các ấn phẩm của Tạp chí đã trở thành nguồn tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ Công an các đơn vị, địa phương trong tham mưu, định hướng, chỉ dẫn hoạt động thực tiễn, nhất là những vấn đề mới, chưa có tiền lệ, những thách thức an ninh phi truyền thống trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ.

Thứ ba, Tạp chí CAND thực sự trở thành diễn đàn khoa học thu hút được sự quan tâm phối hợp, cộng tác của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu lớn trong và ngoài lực lượng CAND về các lĩnh vực: An ninh, quốc phòng, kinh tế, chính trị, lịch sử, văn hóa, đối ngoại... và đã khẳng định được vai trò, vị trí là cầu nối giữa các nhà khoa học với lực lượng CAND. Do đó, cộng tác viên của Tạp chí CAND đồng thời cũng là cộng tác viên của lực lượng CAND trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận CAND.

Thứ tư, Tạp chí CAND thực sự là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khắc họa sâu đậm hơn hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Thứ năm, Tạp chí CAND cũng đã chủ động tham mưu giúp Bộ Công an phối hợp với các bộ, ban, ngành tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học cấp quốc gia, cấp bộ quan trọng để tổng kết nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Tiết mục trong chương trình nghệ thuật chào mừng.

Thời gian tới, để góp phần cùng toàn lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị Tạp chí CAND tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc quy định của Luật Báo chí; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND để nghiên cứu, phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; giữ vai trò tiên phong, xung kích trên mặt trận tư tưởng - lý luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là ngọn cờ tư tưởng, cơ quan lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Hai là, cần tiếp tục tạo ra các diễn đàn thảo luận thông qua việc nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác còn ý kiến khác nhau để đi tới thống nhất nhận thức, kể cả một số vấn đề đã kết luận nhưng phát sinh nội dung mới, đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thực chất và hiệu quả. Đặc biệt, phải tiếp tục đảm nhận tốt vai trò tham mưu, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức các diễn đàn khoa học, các cuộc hội thảo, tọa đàm và xuất bản các số chuyên đề chuyên sâu về công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND.

Ba là, đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận CAND trong tình hình mới, cán bộ, biên tập viên Tạp chí CAND phải phấn đấu xây dựng để thực sự là Tạp chí đầu ngành của lực lượng CAND. Đồng thời, cần huy động, tranh thủ sự cộng tác của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương và các nhà khoa học. Tạp chí CAND phải thực sự là diễn đàn để cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ quản lý trao đổi, giới thiệu các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn trên các lĩnh vực công tác công an.

Tiết mục trong chương trình nghệ thuật chào mừng.

Bốn là, các ấn phẩm Tạp chí phải phản ánh một cách đầy đủ, toàn diện các lĩnh vực công tác công an. Theo đó, Tạp chí phải bố trí bộ máy, biên chế, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả đối với cả Tạp chí in và Tạp chí điện tử. Có chiến lược đào tạo, xây dựng đội ngũ biên tập viên ngang tầm nhiệm vụ. Nghiên cứu sắp xếp lại đội ngũ lãnh đạo, biên tập viên phụ trách theo lĩnh vực công tác Công an, phù hợp năng lực, sở trường, trình độ và chuyên ngành đào tạo; vận hành mô hình tòa soạn có tính liên thông, chặt chẽ, khoa học.

Năm là, đối với công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí luôn được Đảng ủy Công an Trung ương quan tâm và xác định đây là xu thế tất yếu là bắt buộc đối với cơ quan báo chí, nhiệm vụ cấp bách là xu thế chung nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và công tác chuyển đổi số toàn diện đối với Tạp chí CAND để đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Đồng thời, Tạp chí CAND điện tử sẽ là đầu mối cung cấp thông tin giữa các đơn vị trong ngành, góp phần thực hiện có kết quả Chương trình cải cách hành chính. Thông qua Tạp chí CAND điện tử, lãnh đạo Bộ mong muốn tiếp nhận được nhiều ý kiến của công dân phản ánh, góp ý về các hoạt động của lực lượng CAND nhằm xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Sáu là, công an các đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Tạp chí CAND để viết bài, cung cấp thông tin cho Tạp chí CAND điện tử hoạt động luôn thông suốt hiệu quả, các nhà khoa học, các cộng tác viên trong và ngoài ngành tiếp tục cộng tác viết bài cho các ấn phẩm in của Tạp chí CAND nói chung và Tạp chí CAND điện tử nói riêng trong thời gian tới.

Bảy là, Tạp chí cần sớm nghiên cứu tham mưu với Bộ Công an và các bộ, ban, ngành chức năng có cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích, phát huy trí tuệ của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý trong và ngoài Ngành cộng tác chặt chẽ, gắn bó với Tạp chí CAND, thường xuyên viết bài tổng kết thực tiễn, đúc rút những bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác. Theo đó, Tạp chí cần chủ động làm tốt hơn nữa công tác bạn đọc và phát triển đội ngũ cộng tác viên chuyên sâu trên từng lĩnh vực, vùng miền.

“Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, với quyết tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, lãnh đạo Tạp chí CAND, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, biên tập viên, sự giúp đỡ của đội ngũ cộng tác viên và các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, trong thời gian tới Tạp chí CAND sẽ không ngừng phát triển, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh./.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

THẾ HOÀNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất