Chủ Nhật, 14/7/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Ba, 12/12/2023 17:0'(GMT+7)

Trang bị cho cán bộ, đảng viên kiến thức vững chắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quảng cảnh hội thảo.

Quảng cảnh hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MobiFone nhấn mạnh: Sau khi Nghị quyết số 35-NQ/TW được ban hành và tổ chức thực hiện, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được triển khai ngày càng bài bản và đi vào chiều sâu. Tinh thần của Nghị quyết số 35-NQ/TW tiếp tục được khẳng định, nhấn mạnh xuyên suốt nửa nhiệm kỳ đầu của Đại hội XIII thể hiện rõ trong các văn kiện, nghị quyết đã được Đảng ban hành.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là công việc thường xuyên, liên tục của Đảng và nhân dân ta. Công tác này thời gian qua đã góp phần giữ vững, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa đã không ngừng được giữ vững và củng cố.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MobiFone phát biểu tại Hội thảo

 

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MobiFone phát biểu tại Hội thảo

 

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, đồng chí Đặng Quốc Bảo – Phó Trưởng phòng An ninh Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an cho rằng: Thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nói chung, trong công tác chống địch phá hoại tư tưởng, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, thông tin truyền thông, an ninh mạng nói riêng, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian qua càng khẳng định rõ tính tất yếu trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa lực lượng công an với các ngành chức năng ở trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Đặng Quốc Bảo cho rằng, MobiFone là một đơn vị với đông đảo đội ngũ chuyên gia có trình độ, với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông. Bởi vậy, đồng chí đề nghị Đảng ủy MobiFone quan tâm đầu tư để nghiên cứu và đề xuất ứng dụng các phần mềm công nghệ phục vụ yêu cầu công tác kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn thông tin xuyên tạc, kích động chống phá, nhất là trên không gian mạng.

Thời gian qua, Tổng công ty Viễn thông MobiFone - doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực vận hành, khai thác mạng lưới viễn thông, tin học và truyền thông; cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin; trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Tổng Công ty MobiFone luôn nêu cao tinh thần nêu gương trong cuộc chiến chống lại quan điểm sai trái, thù địch, chủ động phản bác lại những thông tin xấu, độc.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã ký thỏa thuận hợp tác với các đơn vị như Cục an ninh chính trị - Bộ Công an về công tác phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng, ngăn chặn kịp thời các trang web xấu độc; ký thỏa thuận hợp tác với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về lĩnh vực: Kiểm tra an toàn thông tin, diễn tập an toàn thông tin, tư vấn xây dựng chính sách về bảo mật, an toàn hệ thống…

 

Đồng chí Đặng Quốc Bảo – Phó Trưởng phòng An ninh Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an phát biểu tham luận.

 

Đồng chí Đặng Quốc Bảo – Phó Trưởng phòng An ninh Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an phát biểu tham luận.

 

Hằng năm, lực lượng an ninh mạng của MobiFone đã phối kết hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chặn lọc, ngăn truy cập hàng ngàn địa chỉ trang web, mạng xã hội có thông tin xấu độc, ngăn chặn hàng ngàn thư rác (spam email), trong đó có nhiều email chứa virus, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại; chặn lọc cuộc gọi, tin nhắn rác, đảm bảo an toàn, trong sạch môi trường viễn thông.

Cùng với đó, Đảng ủy MobiFone cũng tích cực trong triển khai chuyển đổi số các nội dung công tác đảng, như: Thực hiện số hóa các nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy; chỉ đạo xây dựng ứng dụng Sổ tay đảng viên MobiFone. Đảng ủy MobiFone là đơn vị đầu tiên trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chính thức ra mắt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng lý luận ngày càng trở nên quan trọng trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0. Theo PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, biện pháp tốt nhất, bền vững nhất góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là cán bộ đảng viên phải tích cực học tập, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Khi cán bộ, đảng viên được trang bị những kiến thức chủ yếu và có niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì không có thế lực nào có thể làm cho cán bộ, đảng viên hoang mang, dao động, mất niềm tin vào chế độ. Đó là yếu tố quan trọng, hiệu quả nhất và bền vững nhất trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu còn được nghe các tham luận về '"Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam về công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch" do đồng chí Nguyễn Gia Thế - Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Ngân hàng Phát triển, Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển Việt Nam tham luận; "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam đối với các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái" do đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam trình bày; tham luận "Chuyển đổi số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" do đồng chí Nguyễn Tuấn Huy - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công nghệ Tổng công ty Viễn thông Mobifone trình bày; tham luận " Đảm bảo an inh thông tin trong quá trình chuyển đổi số của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng" do đồng chí Đoàn Đình Dân - Phó Ban Công nghệ trình bày... Nhiều bài học kinh nghiệm, phương hướng và các giải pháp nhằm phát huy vai trò của các doanh nghiệp viễn thông – lực lượng nòng cốt đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo chủ quyền quốc gia, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng đã được các đại biểu đề xuất.

Hội thảo là dịp tuyên truyền, quán triệt và nâng cao hơn một bước việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong hệ thống chính trị trong Đảng bộ MobiFone nói riêng và các đơn vị trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nói chung, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động về chủ trương, quan điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Hội thảo cũng nhằm quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đặc biệt là những yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng hiện nay; rút ra những bài học kinh nghiệm, phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của các doanh nghiệp viễn thông – lực lượng nòng cốt đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng an ninh nhân dân trên không gian mạng.

 

Trọng Đạt

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất