• Tầm soát sớm bệnh tan máu bẩm sinh để nâng cao chất lượng dân số

  Tầm soát sớm bệnh tan máu bẩm sinh để nâng cao chất lượng dân số

  Việt Nam hiện có khoảng 13 triệu người, tương đương 13% dân số mang gene bệnh tan máu bẩm sinh (họ là những người khỏe mạnh nhưng có khả năng di truyền gene bệnh cho đời sau).

 • Ưu tiên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong ứng phó với dịch bệnh

  Ưu tiên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong ứng phó với dịch bệnh

  (TG) - Thực tế diễn biến dịch COVID-19 cho thấy bất cứ lứa tuổi nào đều có thể bị nhiễm virus corona chủng mới, tuy nhiên, người cao tuổi, nhất là những người có bệnh nền như hen, đái tháo đường, tim mạch, huyết áp... sẽ có nguy cơ bị dễ bị nhiễm nhất và nguy cơ tử vong cũng cao hơn so với các lứa tuổi khác. Do đó, việc quan tâm, chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng bệnh đối với người cao tuổi trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 là vô cùng quan trọng.

 • Nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững

  Nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững

  (TG) - Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. Đó là mục tiêu tổng quát của Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 • Tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về Dân số và Phát triển

  Tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về Dân số và Phát triển

  (TG) - Theo các chuyên gia, thời gian tới, công tác truyền thông dân số cần tập trung vào truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và Phát triển. Trên cơ sở đó, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, góp phần nâng cao chất lượng dân số, phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra.

 • Giải quyết tốt các mục tiêu về dân số và phát triển, góp phần đẩy lùi dịch bệnh

  Giải quyết tốt các mục tiêu về dân số và phát triển, góp phần đẩy lùi dịch bệnh

  (TG) - Nếu giải quyết tốt các mục tiêu về Dân số và Phát triển được đề cập trong Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới sẽ tạo nền tảng tốt ngay trong việc xử lý hiệu quả khi đất nước phải đối mặt với những dịch bệnh lớn, dịch bệnh toàn cầu như dịch bệnh COVID-19, hoặc trong những khủng hoảng lớn khác.

 • Để bộ máy quản lý dân số thực sự “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”

  Để bộ máy quản lý dân số thực sự “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”

  (TG) - Từ năm 1961 đến nay, bộ máy quản lý công tác dân số ở nước ta đã 9 lần thay đổi nhằm tìm ra mô hình thích hợp nhất. Nghị quyết số 21-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, ngày 25-10-2017 về “Công tác dân số trong tình hình mới” (Nghị quyết 21) yêu cầu “Tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với trọng tâm công tác dân số trong từng thời kỳ”. Để thực hiện được yêu cầu này, cần đánh giá các mô hình trong lịch sử, rút ra bài học kinh nghiệm và hiểu rõ trọng tâm, mục tiêu, nhiệm vụ của công tác dân số hiện nay.

 • Nhiều mô hình, đề án được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dân số

  Nhiều mô hình, đề án được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dân số

  (TG) - Theo báo cáo của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thanh Hóa, năm 2019 mặc dù có sự thay đổi về tổ chức bộ máy và thiếu nguồn lực nhưng với sự quan tâm của các cấp, ngành, sự nỗ lực của ngành Y tế, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mô hình, đề án được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

 • Từ xu hướng già hóa dân số nhanh ở Việt Nam cơ hội và thách thức

  Từ xu hướng già hóa dân số nhanh ở Việt Nam cơ hội và thách thức

  (TG) - Tại Việt Nam, do sự biến đổi về cơ cấu tuổi của dân số theo xu hướng tỷ trọng của trẻ em dưới 15 tuổi giảm và tỷ trọng của dân số từ 60 tuổi trở lên tăng đã làm cho chỉ số già hóa có xu hướng tăng lên nhanh chóng trong hai thập kỷ qua. Đây vừa là thành tựu song cũng đồng thời là thách thức, chúng ta cần có chiến lược để nắm bắt và thích ứng, biến thách thức thành cơ hội.

 • Nâng cao năng lực nghiên cứu về Dân số và Phát triển đến năm 2030

  Nâng cao năng lực nghiên cứu về Dân số và Phát triển đến năm 2030

  (TG) - Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tăng cường tiềm lực nghiên cứu về Dân số và Phát triển, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao năng lực trình độ nghiên cứu chuyên sâu, đẩy mạnh thực hiện nghiên cứu toàn diện về Dân số và Phát triển để cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc triển khai các giải pháp hướng tới mục tiêu đề ra trong Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

 • Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về Dân số và Phát triển đến năm 2030”

  Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về Dân số và Phát triển đến năm 2030”

  (TG) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 314/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về Dân số và Phát triển đến năm 2030”.

 • Tuyên truyền tạo sự thống nhất trong thực hiện các mục tiêu Chiến lược dân số

  Tuyên truyền tạo sự thống nhất trong thực hiện các mục tiêu Chiến lược dân số

  (TG) - Tăng cường tuyên truyền để tạo sự thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu của Chiến lược dân số đến năm 2030 là một trong những mục tiêu cơ bản, quan trọng được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đặt ra.

 • Công tác DS-KHHGĐ của Yên Bái những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng

  Công tác DS-KHHGĐ của Yên Bái những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng

  (TG) - Công tác DS-KHHGĐ của Yên Bái những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 • Công tác dân số năm 2020: Nhiều nhiệm vụ quan trọng cần triển khai

  Công tác dân số năm 2020: Nhiều nhiệm vụ quan trọng cần triển khai

   "Không có một bộ máy tổ chức tốt, chúng ta không thể quản lý, điều hành được công việc, công việc không thể thông suốt từ Trung ương cho tới địa phương. Một loạt các Đề án, các sự kiện lớn chúng ta phải hoàn thành trong năm 2020", ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) nhấn mạnh.

 • WHO sẽ hỗ trợ ngành Dân số Việt Nam trong việc đào tạo, tập huấn những cộng tác viên dân số

  WHO sẽ hỗ trợ ngành Dân số Việt Nam trong việc đào tạo, tập huấn những cộng tác viên dân số

  (TG) - Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng cục Dân số mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WHO cả về tinh thần lẫn vật chất trong công tác dân số nói chung cũng như việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với già hóa dân số nói riêng.

 • Những sự kiện nổi bật ngành Dân số năm 2019

  Những sự kiện nổi bật ngành Dân số năm 2019

  (TG) - Năm 2019 là năm thứ hai ngành dân số triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới. Cũng trong năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, đây là văn bản quan trọng, đánh dấu bước chuyển trọng tâm công tác dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất